Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

The Rotary Foundation Presidentsamling Arendal 9.-10.januar 2009.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "The Rotary Foundation Presidentsamling Arendal 9.-10.januar 2009."— Utskrift av presentasjonen:

1 The Rotary Foundation Presidentsamling Arendal 9.-10.januar 2009

2 Vi ser på Pilotprosjektet – The Future Vision Plan FVP ”Penger” – Fundraising – Hvordan gjøre det lystbetont – Avtalegiro Hvordan planlegge prosjekter – Hvem – Hva/hvilke – Hvor – Hvordan?

3 Hva er Rotary? ROTARY IS AN ORGANIZATION OF BUSINESS AND PROFESSIONAL PERSONS UNITED WORLDWIDE WHO: PROVIDE HUMANITARIAN SERVICE, ENCOURAGE HIGH ETHICAL STANDARDS IN ALL VOCATION AND HELP BUILD GOODWILL AND PEACE IN THE WORLD.” KORTVERSJONEN: ROTARY ER HVA ROTARY GJØR

4 Hva med deg? Hva vil du med ditt rotarymedlemskap?

5 Målsetting Målet for TRF er å støtte Rotary International sine bestrebelser på å nå Rotarys mål om verdensforståelse og fred gjennom lokale, nasjonale og internasjonale humanitære, utdannelsesmessige og kulturelle program.

6 Rotary Foundation Motto & Mission Doing Good in the World COL Endorsed, April 2007 …to enable Rotarians to advance world understanding, goodwill, and peace through the improvement of health, the support of education, and the alleviation of poverty

7 Doing good in the world Motto

8 Formidle TRFs ”sjel” Som alle rotarianere skal vi: Dele opplevelsene Motivere ”Enjoy Rotary” Bidra til at drømmer kan virkeliggjøres Bidra til flere prosjekter, økt innbetaling og større forståelse av Rotary og fondet vårt.

9 Strategiplanen Hvordan kan vi bidra til å nå målene i Strategiplanen? – EREY – every rotarian every year – Øke antall GSE team – Øke innbetaling – Øke kunnskap – Økt bruk av avtalegiro – Økt kunnskap om guvernørenes og sonens målsetting mht innbetaling – Annet

10 Future Vision Plan TRF i endring The Rotary Foundation mot et nytt århundre 1917 - 2017

11 Hvorfor en ny plan? Tungrodd – oppleves vanskelig For tidkrevende behandling av søknader Ønske om et tidstilpasset fond Matching Grant fra 1965 til 2000 = 35 år – 10.000 grants Matching Grant fra 2000 til 2004 = 4 år – 10.000 grants

12 Bakgrunn: Mange arbeidsgrupper har jobbet med forslag Ca 10.000 rotarianere ble spurt om hvilke tilpasninger som var de viktigste Rotarianerne ønsket: – Bedre balanse mellom lokale og internasjonale prosjekter – Forenkling – Eierskap til TRF

13 Det viktigste Suksesskriteriene for TRF er AV ROTARIANERE vurdert til å være: – Utryddelse av Polio – TRF skal være førstevalg for globale prosjekter – Fondet skal være anerkjent som et solid og sikkert fond

14 Lovrådet 2007 Vedtak om å sette i gang pilotprosjekt Distriktene må søke mellom febr og juni 2009 Pilot distrikter får beskjed etter 1.7.09 3-årig prosjekt starter 2010 FVP blir implementert etter evaluering i 2013 Pilotdistriktene vil påvirke endelig utforming av framtidens TRF

15 Goodwill and Peace 1.Peace and Conflict Prevention/Resolution Health 2.Disease Prevention and Treatment 3.Water and Sanitation 4.Maternal and Child Health Education 5.Basic Education and Literacy Alleviation of Poverty 6.Economic and Community Development Excerpts from Mission Areas of Focus

16 Hvor er programmene i det nye systemet? District Grants i FVP Stipend for universitetslærere Ambassadorial scholarships – kulturelle Group Study Exchange GSE Regional Scholar Seminar Grants District Simplified Grants Mindre Matching Grants Volunteer Service Grants Disaster Grants Global Grants i FVP Academic-year ambassadorial scholarship Group Study Exchange Store Matching Grants 3H-Grants Rotary senter for Internasjonale ”fredsstudier”

17 Fordeler Forenkling – kun to typer ”grants” – District grants – Global grants – Polio kampanjen fortsetter som før – Fredsstudiene fortsetter som før Distriktene får ”utvidet sjølråderett”

18 District grants Ordningen blir tilnærmet dagens DSG (district Simplified Grant), 50 % av DDF kan brukes (i dag 20% til DSG) Søknader behandles lokalt – ikke andre tilskudd fra TRF Kan brukes lokalt og internasjonalt Mer fleksibelt enn dagens system

19 Global grants Brukes innen 6 fokusområder og blir tilnærmet lik dagens MG, dvs de ”matches” – Peace and conflict prevention/resolution – Disease prevention and treatment – Water and sanitation – Maternal and child health – Basic education and literacy – Economic and community development

20 Diverse GSE og ambassadorial scholarship kan gå under begge typer grants VSG (volunteer service grant) under district grant Recognition points registreres på den enkelte giver Det legges opp til større prosjekter via Global grants og de mindre via District grants

21

22 Distrikt 2290 søker TRF Komiteen og distriktsstyret har vurdert forslaget og søker om å bli pilotdistrikt – Det vil gi ulike utslag i de ulike distrikter. Lav innbetaling gir ikke mye tilbake som distriktet ”styrer selv”. – Prosjektene blir større og mer ressurskrevende, men gir kanskje større tilfredshet. ”vi ser resultater” – Global grants mellom 15. og 200.000 USD – Enklere – mer eierskap – raskere behandling for district grants, dvs de mindre prosjektene

23 Spennende utfordring Future Vision Plan skal vise vei inn i et nytt århundre for The Rotary Foundation Pilotdistriktene vil påvirke den endelige utformingen 2290 søker Minst 2/3 av klubbene i distriktet må stemme ja til at søknad blir sendt, og i 2290 var det enstemmighet for å søke.

24 Fordeler og ulemper Fordeler for Pilot Distrikter – Mulighet til å påvirke den endelige løsning – Kan få mer spesialisert service/støtte – Mer midler kan brukes etter distriktets beslutning Utfordringer for Pilot Distrikter – Binder seg for hele prøveperioden – Enkelte distrikt (”super-users”) kan få mindre tilgang til midler for internasjonale prosjekter – Lite innbetalt – lite midler til distriktets ”eget bruk”

25 Penger Innbetalinger – Hva og når betaler vi inn? – Hvordan betaler vi inn? – Hva er Benefactor og Major Donor? – Recognition points – PHF – DDF – District Designated Fund – Har vi penger?

26 Fundraising Skal det bli noe fond må det penger til. Kreative ideer Holdningsendring Lære av hverandre Fortell de gode historiene Lystbetont Annet?

27 Avtalegiro-FARSUND viser vei

28 Bidra med glede Lystbetont innsamling? Morsomme auksjoner? Stafetter? Fra lommeboka? Kontingent? Ukentlig vinlotteri?

29 Distriktets resultater Innbetalt for 2007-08 – USD 80,746.- Per capita (APF annual programs fund) – USD 34,12

30 Så langt i år Pr 30.november 08 hadde 3 klubber innbetalt til APF Pr 31.desember 08 hadde EN klubb innbetalt til Polio HMMMM……. Av Norges 7 distrikter hadde beste distrikt USD 40,65 og det laveste USD 11,98 per capita. Gjennomsnitt hele verden USD 95.13

31 Samhandling Fortell meg – og jeg glemmer Vis meg – og jeg husker Involver meg – og jeg forstår

32 Prosjekter Rotary ER hva Rotary GJØR Store eller små prosjekter er viktig for klubben Forsterker vennskapet Gir god PR Tiltrekker andre Gir mening til medlemskapet

33 Prosjekter Prosjektarbeid – Lokalt (DSG) – Internasjonalt (MG) Økonomi Ansvar Tidsrammer/frister Gjennomgang av skjema Samarbeid klubber/distrikter/andre

34 Matching grant MG= Matching grant To eller flere klubber og/eller distrikt går sammen om et prosjekt

35 Suksessfaktorer Kunnskap Aktivitet Kontinuitet i komiter ”Noen som vil” ”Glede i det vi gjør – Enjoy Rotary” Penger inn – mulighet for mye penger ut God PR/PI Samarbeid mellom komiteer/klubber/land

36 Før oppstart Hvem er ansvarlig i klubben? Klubb i mottaksland? – Klubber kan ha maks 5 prosjekter i gang samtidig Medspillere? Økonomisk ramme Tidsplan Avslutning PR

37 Fra A til Å 1.Må ha et prosjekt 2.Må ha kontakt med rotaryklubb i mottakerland 3.Prosjektet må utløse min. USD 5000 fra TRF. 4.Klubb i mottakerland må støtte med min. USD 100 5.Tre personer fra hver klubb må signere søknad 6.Det må foreligge proforma fakturaer/anbud 7.Søknadsfrist 31.mars

38 Fra A til Å forts 1.Kan ikke brukes til bygninger, fast eiendom eller drift. 2.Involver TRF-komiteen i distriktet fra starten 3.Prøv å få med andre klubber/distrikter, også i utlandet 4.Gi rapporter til klubben og andre involverte 5.Besøk prosjektet hvis mulig

39 Søknad behandles Tiden er avhengig av arbeidsmengde, enkel- komplisert søknad etc Vår raskeste tok 5 uker, det tar normalt noen måneder. Payee information – hvor skal pengene sendes? Skjema med kontonr og signatur. Pengene kommer – prosjektet gjennomføres og vi går gjennom sjekklisten som følger søknaden for å se at alt er i orden..

40 Gjennomføring Prosjektarbeide må være lystbetont Hold klubben orientert!!!!! Besøk prosjektene hvis mulig Tett oppfølging viktig – Arbeidet som skal utføres – budsjett Avslutning med rapporter og tilbakemelding til alle impliserte

41 ”I morgo er ein skjelm” Gjennomsnittsalderen tatt i betraktning bør vi gjøre ting nå. Prosjektarbeid styrker klubben – vi gjør noe sammen Prosjekter har markedsverdi – media er der når vi gjør noe i stedet for bare å snakke om det. Prosjekter er SERVICE ABOVE SELF Og da går vi i gang!!!

42 Prosjektfinansiering Størrelse avhengig av klubbens økonomi Distriktet bidrar etter evne Klubb i mottaksland må betale min USD 100 Alle prosjekter må utløse min USD 5000 fra TRF Bidrag fra DDF matches med 100 % Bidrag betalt kontant matches med 50 %

43 Innbetaling Innbetaling til TRF har ingenting med kontingenter å gjøre I utgangspunktet en frivillig sak, men der vi som rotarianere bør støtte vårt eget fond. For gaver med skattefritak, avtalegiro til APF annual program fund:kto 1645.15.66524 For gaver til Polio med skattefritak: innbetal til kto 5082.06.72736

44 Gruppeoppgave Bli kjent med og ”ufarliggjøre” søknadsskjema for MG (Matching Grant) Velge en av gruppeoppgavene og fyll ut skjema (i grove trekk) Diskutere hvordan vi kan øke innbetalingene til FONDET VÅRT - OG gjøre det lystbetont – 10 minutter. Gi liste til Edrund etterpå – listen sendes ut til alle presidentene etter samlingen

45

46


Laste ned ppt "The Rotary Foundation Presidentsamling Arendal 9.-10.januar 2009."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google