Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

IPDG Laila Lerum1 Medlemsutvikling PETS i D2290 Arendal 6.Mars 2009 Langesund 20.mars 2009 D 2290.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "IPDG Laila Lerum1 Medlemsutvikling PETS i D2290 Arendal 6.Mars 2009 Langesund 20.mars 2009 D 2290."— Utskrift av presentasjonen:

1 IPDG Laila Lerum1 Medlemsutvikling PETS i D2290 Arendal 6.Mars 2009 Langesund 20.mars 2009 D 2290

2 IPDG Laila Lerum2 Medlemsutvikling D 2290

3 IPDG Laila Lerum3 Visjon Medlemsutvikling= Rotary i vekst – for å gagne andre Rotary – den ledende organisasjonen for samfunnsengasjerte ressurspersoner med ulik yrkesbakgrunn, som arbeider for å gagne andre.

4 IPDG Laila Lerum4 ROTARY mot år 2010 Medlemsutvikling = Å invitere til ”En mulighetenes organisasjon” Grunnpilarer – Vennskap – Etikk – Utveksling av yrkeserfaring – Arbeide for internasjonal fred og forståelse

5 IPDG Laila Lerum5 Mål Et mer aktivt Rotaryliv Gjennom: – Engasjement – Entusiasme – Forpliktende holdning

6 IPDG Laila Lerum6 Refleksjonsoppgave; Du i Rotary 1.Hvordan ble du rekruttert inn i Rotary? 2.Hva var det som gjorde at du sa ja? 3.Hvorfor er du fremdeles medlem av Rotary? Først individuell refleksjon, deretter samtale med sidemann og høring i gruppa

7 IPDG Laila Lerum7 STATUS Medlemsutvikling 2008-2009; Norge; fra 12 968 til 12 773 = - 195 Status 2290 pr dato: 1998 ( 2010 medlemmer) + / - MÅL Rotary Norge; 15 000 medlemmer i 2010 MÅL i 3-årig strategiplan D 2290: NY PLAN! 2020 medlemmer pr 30.juni 2010( DG Fred) 2040 medlemmer pr 30.juni 2011(DG Inger-Britt) 2060 medlemmer pr 30.juni 2012 ( DG Ingrid)

8 IPDG Laila Lerum8 2010-2012 Mål for D 2290; Medlemstallet økes til 2060 innen 2012 Status 2008/2009; ca 2000 +/- Min 80% av medlemmene 1.7 er fortsatt medlemmer 30.6.2010

9 IPDG Laila Lerum9 UTFORDRING; Hvis Rotary kan betraktes som en vare. Ville konklusjonen være at produktet er i slutten av sin livsfase og må enten tillates å dø, eller ”re- engineeres” / nyskapes! Hvordan skaper vi kultur for engasjement, humør og trivsel i vår Rotaryklubb slik at medlemmer blir værende og nye ønsker medlemskap????

10 IPDG Laila Lerum10 Medlemsutvikling Mer realistisk mål; netto + 1 i hver klubb - alle må rekruttere mer enn 1 medlem Fokus på å beholde medlemmer - vi må sikre oss at vi beholder de nye medlemmene Minst en ny klubb pr distrikt - Er det realistisk? Hvor? Frokostklubber/lunsj Øke mangfoldet i klubbene Sikre at klubben er representativ når det gjelder områdets geografi, kjønn, yrke, alder, kulturell bakgrunn SIKRE FORNYELSE VIA FORYNGELSE ( norsk mål).

11 IPDG Laila Lerum11 MEDLEMSUTVIKLING STATUS FOR DEN ENKELTE KLUBB I DAG? Se kompendiet med oppgave D 2290

12 IPDG Laila Lerum12 Medlemsutvikling i klubben Aktivitet - øke og spre medlemmenes kompetanse! - se og høre på de nye medlemmene straks! - hente inn ny kunnskap via forelesere - lokalt og internasjonalt fokus - aktivisere i prosjekter Organisering - møtene / nb! Innhold og metode! Opplæring - av reflektanter og nye medlemmer - undervegs som en intergrert del av programmet

13 IPDG Laila Lerum13 Etasjene i et velfungerende gruppehus/ en veldreven Rotaryklubb Felles plattform System: Planer, rutiner, arbeidsmåter Relasjoner Kreativitet Klubbmiljø/ Kameratskap Administrasjon/ Program Medlemskapsutvikling, Klubbutvikling og prosjekter Visjon, verdier, Rotarys formål 4-spm prøven mm

14 IPDG Laila Lerum14 Medlemsutvikling Strategi for nye medlemmer: Bruk prosedyren som for nye klubber Sjekk nærområdet for aktuelle kandidater Send ut brev vedlagt brosjyren ” Her er ROTARY International Hvor er du?” Kall inn til informasjonsmøte Hva er Rotary – PowerPoint presentasjon Ag éne må være tilstede. D 2290

15 IPDG Laila Lerum15 Medlemsutvikling Fra ord til handling! Plan for å beholde og rekruttere nye medlemmer Oversikter over medlemmer, klassifikasjon, fadder Fadderoppgaver Rotaryskolen Aksjonsplan for våren 2009

16 IPDG Laila Lerum16 Våre framtidige rotarianere; Ambassadörsstipendiater GSE Fredsstipendiater

17 IPDG Laila Lerum17 Work shop; Medlemsutvikling Felles kurs for 2009/2010 og 2010/2011 22.April Hotel Ernst SØR/ VEST 6.Mai Hotel Vic NORD/ØST Forarbeid; MEDLEMSUNDERSØKELSE? ( Tema) Se eksempel fra Færder RK

18 IPDG Laila Lerum18 Medlemsutvikling - Kontakt; Guvernør AG Laila.lerum@t-fk.no tlf 91 30 87 87 BROSJYRER; Laila.lerum@t-fk.no Se side 54 i Matrikkelen

19 IPDG Laila Lerum19 Utdelt materiale OPPGAVEARK Forslag til rekrutteringsplan og kommunikasjonsplan Invitasjon til seminar Eksempel på medlemsundersøkelse fra Færder RK LYKKE TIL!

20 IPDG Laila Lerum20 Si JA til Rotary


Laste ned ppt "IPDG Laila Lerum1 Medlemsutvikling PETS i D2290 Arendal 6.Mars 2009 Langesund 20.mars 2009 D 2290."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google