Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

10.07.2014Askøy RK / John I. Solvik1 Informasjon om «Ungdomstjeneste»

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "10.07.2014Askøy RK / John I. Solvik1 Informasjon om «Ungdomstjeneste»"— Utskrift av presentasjonen:

1 10.07.2014Askøy RK / John I. Solvik1 Informasjon om «Ungdomstjeneste»

2 Tjenesteområdene ”De fem avenyer/tjenesteveier” 10.07.2014Askøy RK / John I. Solvik2 Klubbtjeneste Ungdomstjeneste Internasjonal tjeneste Samfunnstjeneste Yrkestjeneste Å søke å virkeliggjøre Rotarys idealer i vårt privatliv, yrkesliv og som samfunnsborger Å stille høye etiske krav til oss selv, i yrke og samfunnsliv, og vise respekt og forståelse for alt nyttig arbeid. Å arbeide for internasjonal forståelse og fred gjennom vennskap over lande- grensene mellom mennesker fra alle yrker. Rotarys ungdomssatsing, RYLA, Ungdomsutveksling, Rotaract m.m. Å lære våre medmennesker å kjenne

3 Den 5. tjenesteveien: UNGDOMSTJENESTE 10.07.20143"Rotaryskolen i D2250" Vedtak i Lovrådet (COL) 2013: Navnet på Rotarys 5. Aveny, som ved Lovrådet i 2010 ble benevnt «Ny generasjon», ble vedtatt benevnt til «Ungdomstjeneste». Ungdomstjeneste

4 The Rotary Foundations hovedområder Opplærings- programmer Kulturelle- programmer 10-Jul-14"Rotaryskolen i D2250"4 Humanitære- progammer

5 10.07.2014Askøy RK / John I. Solvik5  Ungdomsutveksling  RYLA  GSE-team  Handicamp  Georgiastipend  Internasjonale prosjekter Utdanningsprogrammer

6 10.07.2014Askøy RK / John I. Solvik6 UNGDOMSUTVEKSLING En elev fra Askøy En elev til Askøy En elev fra Askøy En elev til Askøy Skoleåret (Europa og USA) Kalenderåret (Enkelte land på den sydlige halvkule f.eks. Australia)

7   Ca. 9000 ungdommer hvert år, nesten alle land der Rotary er representert.   86 % av alle distrikt er med.   Programmet er åpent for alle, uavhengig av tilknytning til Rotary.   Verdens største nonprofit utvekslingsprogram 710.07.2014Askøy RK / John I. Solvik

8 10.07.2014Askøy RK / John I. Solvik8  1987/1988: Gro Alvheim, Kleppestø -> Australia  1990/1991: Tord Hagen, Florvåg -> USA  1995/1996: June Paulsen, Hetlevik -> USA  1999/2000: Iselin Andreassen, Kleppestø -> Brasil  2007/2008: Marie Louise Landøy, Follese -> Frankrike Klubben har vært vertskap for utvekslingselever de samme årene fra de samme landene. Klubben har vært vertskap for utvekslingselever de samme årene fra de samme landene. Utvekslslingselever fra Askøy:

9 KVALIFIKASJONER   Mellom 16 og 18 år ved utreise   Avsluttet 1. eller 2. klasse (AF) i videregående skole   Være skolemessig blant klassens beste tredjedel   Sosial og utadvendt 10.07.2014Askøy RK / John I. Solvik9

10 PRAKTISKE FORHOLD  Deltaker betaler selv reise tur/retur, forsikring og noen felleskostnader.   Vertsfamiliene dekker opphold.   Rotary dekker språkkurs, skolegang, utgifter til fellessamlinger og lommepenger  Studentene bor 3-4 måneder hos 3 verts- familier i løpet av året.  Hver student skal ha en lokal rådgiver blant Rotarys medlemmer i vertsklubben.  Studenten går på skole og innretter seg som familiemedlem i vertsfamilien. 10.07.2014Askøy RK / John I. Solvik10

11 UTVEKSLINGSLAND  USA, Canada, Mexico, Ecuador, Brasil, Tyskland, Sveits, Spania, Frankrike, Taiwan, Japan, Australia, New Zealand, Sør-Afrika – og flere land kan komme til.  Da dette er et gjensidig utvekslingsprogram får en ikke endelig svar på hvilket land en kan reise til før hele søknadsprosessen er ferdig. 10.07.2014Askøy RK / John I. Solvik11

12 Short Term Exchange 10.07.2014Askøy RK / John I. Solvik12

13 Rotary Youth Exchange, Ove Midtskog DYEO 2250 (District Youth Exchange Officer) Karmøy Vest Rotary Klubb ovmidtsk@online.no Kontaktperson 10.07.2014Askøy RK / John I. Solvik13

14 Lederopplæring for ungdom 10.07.2014Askøy RK / John I. Solvik14

15 Program som understreker lederskapets betydning, og motiverer til lederansvar Målgruppe: Ungdom 19-27 år ”som har vist initiativ, evne og vilje å lede andre gjennom virksomhet innen næringslivet, offentlig virksomhet, frivillige organisasjoner eller skole-/ studentorganisasjoner Form: Forelesning, gruppearbeid, plenumsdiskusjoner og sosialt samvær. Verdens fremtid er avhengig av utviklingen av dagens ungdom. Det er hos dagens ungdom vi finner morgendagens ledere Her har Rotary et ansvar! Rotary Youth Leadership Award / RYLA - seminarene 10.07.2014Askøy RK / John I. Solvik15

16 Torgalmenning Rotary Klubb 10.07.2014Askøy RK / John I. Solvik16

17 2011 10.07.2014Askøy RK / John I. Solvik17

18 : Kontakter: Haktor Øvrevik tel : 930 13 758 e-post : haktorov@online.nohaktorov@online.no Lise Kvinnsland tel : 48200200 e-post : lise.kvinnsland@fiskeridir.nolise.kvinnsland@fiskeridir.no Mer info på www.ryla-vest.no 10.07.2014Askøy RK / John I. Solvik18

19 Rotaract Rotaract startet som et program i regi av Rotary International i 1968 og har nå vokst frem til å bli en stor serviceorganisasjon med klubber i alle verdenshjørner. Organisasjonen retter seg mot engasjerte kvinner og menn i alderen 18-30 år, og fokuserer på utvikling av unge voksne som ledere i sine lokalsamfunn og arbeidsplasser. 10.07.2014Askøy RK / John I. Solvik19

20 10.07.2014Askøy RK / John I. Solvik20 Det er mer enn 7300 Rotaract klubber med ca 170 000 Rotaractors i over 150 land. Hver enkelt Rotaract klubb er ansvarlig for å organisere sine egne sosiale og samfunnsrettede programmer. Rotaract klubber har som mål å sette medlemmet i stand til å se lokalsamfunnets behov, styrke medlemmets faglige ferdigheter og fremme internasjonal forståelse gjennom vennskap og tjenester.

21 10.07.2014Askøy RK / John I. Solvik21 Rotaract i D-2250 Bergen Rotaract bergen@rotaract.no Møtested: Bergen Maskinistforeningens lokaler, Engen 20, 5011 Bergen Møtetidspunkt: Annenhver tirsdag, partallsuker, kl. 19:00 Nettside: http://www.bergenrotaract.com/ Stavanger Rotaract stavanger@rotaract.no Møtested: Knud Holmsgata 5, 4005 Stavanger Møtetidspunkt: Annenhver torsdag, partallsuker, kl. 18:00 -19.30 Nettside: www.stavangerrotaract.no/

22 GSE team fra D-1150 Wales 14. Mai – 19. Juni 2004 John Harrhy Team Leader Cwmbran Club Sandra Ashton Dennis Payne Mark Nott Lisa Boyes 10.07.2014Askøy RK / John I. Solvik22

23 10.07.2014Askøy RK / John I. Solvik23 GSE-team (Group Study Exchange) Tidligere GSE-team til Askøy RK: 2 x USA, Sør-Afrika, Australia, Tyrkia Tidligere GSE-deltakere fra Askøy: Afrika, USA

24 Handicamp (sommerleir) 10.07.2014Askøy RK / John I. Solvik24 ”Å integrere fysisk funksjonshemmet og ikke-funksjonshemmet ungdom gjennom sport og andre fritidsaktiviteter.” ”Den enkelte deltaker skal erfare at det går an å tøye grenser som han/hun tidligere trodde var umulige” Ungdom i alder 18 – 28 år En funksjonshemmet og en ikke-funksjonsh. fra hver klubb 14 dager i sommerferien 2007 Leirspråket er engelsk

25 10.07.2014Askøy RK / John I. Solvik25 HandiCamp

26 10.07.2014Askøy RK / John I. Solvik26 Internasjonale prosjekter Tidligere prosjektstøtte: 2 elever fra Litauen til ett års studie ved Askøy vg skole Økonomisk støtte til hjelpetransport til Litauen. ”Marianne Juvik – CD” til støtte for barnehjem i Hvit-Russland Prosjektstøtte i dag: ”Øst-Timor” - Et Matching Grant-prosjekt

27 Georgiastipendet 10.07.2014Askøy RK / John I. Solvik27 Georgia Rotary Student Program (GRSP)  Ca. 85 stipend til ungdom fra hele verden  Normalt får Norge 4 – 10 plasser  Ett års studie i Georgia, USA  Hvert stipend dekker studieutgifter, studentbolig, mat og litt lommepenger  Kandidaten dekker selv reise t/r  Aldergrensen er 18 – 24 år

28 INFORMASJON INFORMASJON Klubben: www.askoy.rotary.no 10.07.2014"Rotaryskolen i D2250"28 Rotary Norge: www.rotary.no Rotary International: www.rotary.orgwww.rotary.org Distrikt 2250: www.rotary.no/d2250


Laste ned ppt "10.07.2014Askøy RK / John I. Solvik1 Informasjon om «Ungdomstjeneste»"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google