Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ubalansert nettverk med felles produksjonsressurser.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ubalansert nettverk med felles produksjonsressurser."— Utskrift av presentasjonen:

1 Ubalansert nettverk med felles produksjonsressurser

2 LOG530 Distribusjonsplanlegging 2 2 Vi har samme distribusjonsnett som før. (Betrakt de ulike vareslagene som flere 3-dimensjonale ”lag” av figuren.) Men vi har endret produksjonen: Produktene produseres på felles produksjonsutstyr. Ubalansert nettverk med felles produksjonsressurser Fabrikk 1 Fabrikk 2 Kunde 1 Lager 2 Kunde 2 Kunde 3 Kunde 4 Lager 1

3 LOG530 Distribusjonsplanlegging 3 3 Ubalansert nettverk med felles produksjonsressurser KostnadLagerKunderTidsforbruk KapasitetNode345678Vare 1Vare 2Vare 3 Produ sent 150701235500 260402314000 Lager 3100120901105000 480110130708000 Behov vare 16007001000600 Plassbehov pr. stk på lager: Behov vare 2700650500600 Behov vare 3400300500 121,5

4 LOG530 Distribusjonsplanlegging 4 4 Siden produksjonen av ulike produkter foregår med samme produksjonsutstyr, er vi ikke i stand til på forhånd å avgjøre maksimal kapasitet til det enkelte produkt – det avhenger av hvor mye vi produserer av de andre produktene. Siden produksjonen av ulike produkter foregår med samme produksjonsutstyr, er vi ikke i stand til på forhånd å avgjøre maksimal kapasitet til det enkelte produkt – det avhenger av hvor mye vi produserer av de andre produktene. Dermed vet vi ikke på forhånd om vi er i stand til å dekke all etterspørsel av hvert produkt. Dermed vet vi ikke på forhånd om vi er i stand til å dekke all etterspørsel av hvert produkt. Dette dilemmaet unngår vi ved å løse problemet i to trinn: Dette dilemmaet unngår vi ved å løse problemet i to trinn: 1.Først minimere sum restordrer, 2.Så minimere kostnadene uten å øke minimum sum restordrer. Ubalansert nettverk med felles produksjonsressurser

5 LOG530 Distribusjonsplanlegging 5 5 Ubalansert nettverk med felles produksjonsressurser p Antall produsenter l Antall lager k Antall kunder v Antall varer P Mengden av produsenter P = {1, 2, …, p} L Mengden av lager L = {p+1, …, p+l} K Mengden av kunder K = {p+l+1, …, p+l+k} V Mengden av varer V = {1, …, v} G Mengden av greiner G = {(P×L×V)  (L×K×V)} qhqhqhqh Kapasitet hos produsent h h  {P} a hm Kapasitetsbruk hos produsent h for vare m (h,m)  {(P × V)} NiNiNiNi Kapasitet hos lager i i  {L} emememem Volum vare m m  {V} d j,m Behov hos kunde j av vare m (j,m)  {(K × V)} c ft Enhetskostnad fra node f til node t (f,t)  {(P×L)  (L×K)}

6 LOG530 Distribusjonsplanlegging 6 6 Beslutningsvariabler: Ubalansert nettverk med felles produksjonsressurser X f,t,m Mengde transportert fra node f til node t av vare m (f,t,m)  {G} R j,m Restordre for kunde j av vare m (j,m)  {(K × V)}

7 LOG530 Distribusjonsplanlegging 7 7 Målfunksjon trinn 1: Ubalansert nettverk med felles produksjonsressurser 6‑16‑16‑16‑1 Minimer totalsummen av restordrer R t,m for alle kunder og varer.

8 LOG530 Distribusjonsplanlegging 8 8 Restriksjoner trinn 1: Ubalansert nettverk med felles produksjonsressurser 6‑26‑26‑26‑2 Sum kapasitetsforbruk ved produksjon til alle mottakere (lagre) av alle vareslag fra en produsent, kan ikke overstige kapasiteten til produsenten. Kravet gjelder alle produsenter. Alternativ formulering:

9 LOG530 Distribusjonsplanlegging 9 9 Restriksjoner trinn 1: Ubalansert nettverk med felles produksjonsressurser 6-3 Sum volum for alle varer levert fra alle produsenter til et lager må være mindre eller lik volumkapasiteten til dette lageret. Dette kravet må gjelde for alle lager.

10 LOG530 Distribusjonsplanlegging 10 Restriksjoner trinn 1: Ubalansert nettverk med felles produksjonsressurser 6‑46‑46‑46‑4 Sum levert fra alle produsenter til et lager av en vare må være minst like mye som sum levert til alle kunder fra samme lager av samme vare. Dette kravet må gjelde for alle lagrene og alle vareslagene.

11 LOG530 Distribusjonsplanlegging 11 Restriksjoner trinn 1: Ubalansert nettverk med felles produksjonsressurser 6‑56‑56‑56‑5 Sum levert fra alle lager til en kunde inklusiv restordrer av en vare, må være minst like stort som behovet til denne kunden av denne varen. Dette kravet må gjelde for alle kunder og varer. Fordi vi minimerer restordrene, vil de bli lik 0 hvis vi har tilstrekkelig kapasitet til å dekke etterspørselen.

12 LOG530 Distribusjonsplanlegging 12 Minimerer sum restordrer

13 LOG530 Distribusjonsplanlegging 13 Målfunksjon trinn 2: Ubalansert nettverk med felles produksjonsressurser 6-6 Minimer totalsummen av pris∙mengde (c f,t, ∙X f,t,m ) for alle greiner i nettverket. Hvert vareslag har en egen grein.

14 LOG530 Distribusjonsplanlegging 14 Restriksjoner trinn 2: Ubalansert nettverk med felles produksjonsressurser 6‑76‑76‑76‑7 Sum kapasitetsforbruk ved produksjon til alle mottakere (lagre) av alle vareslag fra en produsent, kan ikke overstige kapasiteten til produsenten. Kravet gjelder alle produsenter.

15 LOG530 Distribusjonsplanlegging 15 Restriksjoner trinn 2: Ubalansert nettverk med felles produksjonsressurser 6‑86‑86‑86‑8 Sum volum for alle varer levert fra alle produsenter til et lager må være mindre eller lik volumkapasiteten til dette lageret. Dette kravet må gjelde for alle lager.

16 LOG530 Distribusjonsplanlegging 16 Restriksjoner trinn 2: Ubalansert nettverk med felles produksjonsressurser 6‑96‑96‑96‑9 Sum levert fra alle produsenter til et lager av en vare må være minst like mye som sum levert til alle kunder fra samme lager av samme vare. Dette kravet må gjelde for alle lagrene og alle vareslagene.

17 LOG530 Distribusjonsplanlegging 17 Restriksjoner trinn 2: Ubalansert nettverk med felles produksjonsressurser 6 ‑ 10 Sum levert fra alle lager til en kunde inklusiv restordrer av en vare, må være minst like stort som behovet til denne kunden av denne varen. Dette kravet må gjelde for alle kunder og varer. Hvis restordrene er lik 0, så må en altså dekke etterspørselen fullt ut.

18 LOG530 Distribusjonsplanlegging 18 Restriksjoner trinn 2: Ubalansert nettverk med felles produksjonsressurser 6 ‑ 11 Sum restordrer kan ikke overstige minimum restordrer.

19 LOG530 Distribusjonsplanlegging 19 Minimerer kostnadene Minimum restordrer fra trinn 1


Laste ned ppt "Ubalansert nettverk med felles produksjonsressurser."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google