Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Jæger: Robuste og sikre systemer Høgskolen i Molde INF150 Programmering Siste forelesning Pensum Kursevaluering.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Jæger: Robuste og sikre systemer Høgskolen i Molde INF150 Programmering Siste forelesning Pensum Kursevaluering."— Utskrift av presentasjonen:

1 Jæger: Robuste og sikre systemer Høgskolen i Molde INF150 Programmering Siste forelesning Pensum Kursevaluering

2 Jæger: Robuste og sikre systemer Formål med kurset Du har lært: 1.Programmering av datamaskiner 2.Å løse problemer ved hjelp av programmering

3 Jæger: Robuste og sikre systemer Programmering Alle dataprogrammer har tre ting felles: 1. Får data inn 2. Gjør noe med dataene 3. Gir data ut

4 Jæger: Robuste og sikre systemer Programmering Alle dataprogrammer har tre ting felles: 1. Får data inn 2. Gjør noe med dataene 3. Gir data ut Programmering består i: Finn data som skal inn Lag programmet som bruker inndata for å få utdata Finn data som skal ut

5 Jæger: Robuste og sikre systemer INF150 1.Basiskunnskaper 2.Grunnleggende programmeringsteknikker 3.Problemløsning

6 Jæger: Robuste og sikre systemer INF150 Første del: Basiskunnskaper –Basiskunnskaper om Visual Studio og hvordan komme i gang med å lage program. Andre del: Grunnleggende programmeringsteknikker –Variabler –Kontrollstrukturer (IF-THEN-ELSE) –Filer –Prosedyrer –Funksjoner –Løkker –Tabeller: Arrays –Egendefinerte datatyper: Structures –Objekter: Lages ved hjelp av Class Tredje del: Problemløsning –Gitt et problem, hvordan går vi frem for å lage programmet som løser problemet.

7 Jæger: Robuste og sikre systemer Pensum: 3 deler 1.Bok (se detaljert oversikt nedenfor) 2.Øvingsoppgaver: 1-10 og midtsemesterprøve 3.Forelesningsnotater: forelesning 1-25

8 Jæger: Robuste og sikre systemer Pensum: Fra læreboken Kursorisk betyr at du skal ha kjennskap til stoffet, men detaljkunnskaper kreves ikke 1 An Introduction to Computers and Visual Basic 2005 (1-27): Hele 2 Problem Solving (29-40): Kursorisk 3 Fundamentals of Programming in Visual Basic (41-130): Hele 4 General Procedures (131-192) 4.1 Sub Procedures, Part I: Hele 4.2 Sub Procedures, Part II: Hele 4.3 Function Procedures: Kursorisk: Collapsing a Procedure with a Region Directive 4.4 Modular Design: Kursorisk 5 Decisions (193-246): Hele 6 Repetition (247-305): Hele

9 Jæger: Robuste og sikre systemer 7 Arrays (307-409) 7.1 Creating and Accessing Arrays: Hele 7.2 Using Arrays: Hele 7.3 Some Additional Types of Arrays: Kursorisk 7.4 Sorting and Searching: Unntatt Shell Sort 7.5 Two-Dimmensional Arrays: Kursorisk 7.6 A Case Study: Kursorisk 8 Sequential Files (411-459) 8.1 Sequential Files: Hele 8.2 Using Sequential files: Kursorisk: CSV Format, Merging Sequential Files. 8.3 A Case Study: Kursorisk 9 Additional Controls and Objects (461-515) 9.1 List Boxes, Combo Boxes, and the File-Opening Control: Unntatt File-Opening Control 9.2 Seven Elementary Controls: Hele 9.3 Four Additional Objects: Pensum: The Random Class side 485, Resten er Kursorisk 9.4 Graphics: Ikke pensum Pensum: Fra læreboken

10 Jæger: Robuste og sikre systemer 10 Database Management (517-550) 10.1 An Introduction to Databases: Hele 10.2 relational Databases and SQL: Utgår 11 Object-Oriented Programming (551-604) 11.1 Classes and Objects: Kursorisk 11.2 Arrays of Objects: Events: Containment: Utgår 11.3 Inheritance: Utgår Appendix A ANSI Values (605-606): Hele Appendix B How To (607-620): Kursorisk (er dekket av kap 1-11) Appendix C How To (621-626): Utgår Appendix D Visual Basic Debugging Tools (627-636): Hele Pensum: Fra læreboken

11 Jæger: Robuste og sikre systemer Pensum: Øvingsoppgavene 1.Basiskunnskaper –Øv 1: Gjør deg kjent med Visual Studio og det grafiske brukergrensesnittet 2.Grunnleggende programmeringsteknikker –Øv 2: Beregninger og bruk av variabler. –Øv 3: Bearbeiding av tekststrenger. Ryddig utskrift. Lesing av data fra fil. –Øv 4: Beslutninger, sub-prosedyrer. –Øv 5: Beslutninger, gjentakelse. –Øv 6: Repetisjonsstrukturer, lesing fra fil, unntakshåndtering. –Øv 7: Mer om repetisjonsstrukturer og frekvenstabell. 3.Problemløsning –Øv 8: Arbeid med sekvensielle filer. Sortering, søking, unntakshåndtering. –Øv 9: Datavedlikehold og databaser. –Øv 10: Eksamensoppgave fra i fjor.

12 Jæger: Robuste og sikre systemer Noen viktige punkter Variabler og bruk av disse –Forstå tilordning til en variabel Følgende ser unaturlig ut for en matematiker men ikke for en programmerer: A = 5 B = 6 A = B Forstå prinsippet med å bruke hjelpevariabler og hjelpefiler og hjelpetabeller. –F.eks. Bytt( verdi 1, verdi 2) –Se eksempel nedenfor

13 Jæger: Robuste og sikre systemer Noen viktige punkter Sortering Pass på å sortere i riktig rekkefølge (stigende eller avtagende) F.eks. fra eksempel om fotballag gjennomgått på forelesning 23 Private Sub sortertabell(ByRef tabell() As Lag) 'sorterer en tabell med biler Dim i, j, maks As Integer maks = tabell.GetUpperBound(0) For i = 0 To maks - 1 For j = i + 1 To maks If (tabell(i).prosentS < tabell(j).prosentS) Then bytt(tabell(i), tabell(j)) End If Next End Sub Her sorteres lagene avtagende slik at de som har høyest prosent seire kommer først Hva må endres for å sortere lagene i stigende alfabetisk rekkefølge?

14 Jæger: Robuste og sikre systemer Eksempel: bytt Sub bytt(ByRef element1 As Lag, ByRef element2 As Lag) Dim temp As Lag temp = element1 element1 = element2 element2 = temp End Sub

15 Jæger: Robuste og sikre systemer Noen viktige punkter Teknikker for administrering av data –Registrere, oppdatere og slette –For sorterte og usorterte data

16 Jæger: Robuste og sikre systemer Eksamen Du kan bli spurt om alt som er pensum. Alle oppgavene kan besvares ut fra stoff som er dekket på forelesningene. Fokus blir på oppgaver som ligner på de fire siste øvelsene (7-10)

17 Jæger: Robuste og sikre systemer... Eksamen Oppgavesettet består av noen oppgaver hvor hver oppgave har flere deloppgaver Alle deloppgavene teller likt –Prøv derfor å svare på alle deloppgaver –Selv om du føler at du ikke kan svare bør du foreta en "intelligent gjetning" – gode forsøk premieres

18 Jæger: Robuste og sikre systemer Eksamen Er du usikker på hva som menes med en oppgave bør du gjøre egne antagelser om hva du tror, og skriv disse i besvarelsen Navn på hendelsesprosedyrer oppgis i oppgaveteksten uten parametre og referanse til selve hendelsen, det vil si slik: btnVis_Click. Du kan bruke denne skrivemåten i besvarelsen.

19 Jæger: Robuste og sikre systemer Eksamen Se øvelse 10

20 Jæger: Robuste og sikre systemer Kursevaluering i Classfronter Vi ønsker dine synspunkter på INF150. Svar på skjema som velges under Evaluering:


Laste ned ppt "Jæger: Robuste og sikre systemer Høgskolen i Molde INF150 Programmering Siste forelesning Pensum Kursevaluering."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google