Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Studenter som slutter Hvorfor gjør de det? og Hva betyr det?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Studenter som slutter Hvorfor gjør de det? og Hva betyr det?"— Utskrift av presentasjonen:

1 Studenter som slutter Hvorfor gjør de det? og Hva betyr det?
Nasjonalt realfagsseminar 2007 Soria Moria mai 2007 Studenter som slutter Hvorfor gjør de det? og Hva betyr det? Ved Rådgiver Harald Åge Sæthre

2 Hva mener dere om setningen:
Realisten er en spesielt intelligent, lite sosial mann som allerede vet alt.

3

4 Så lenge vi realister blir kalt intelligent kan vi tåle mye!
Realisten er en spesielt intelligent, lite sosial mann som allerede vet alt. Så lenge vi realister blir kalt intelligent kan vi tåle mye! Jeg tror vi dyrker dette bildet og derved bidrar til lavere rekruttering

5 Prosjektleder fra 1999 ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Universitetet i Bergen.
Prosjektet ser på hele studieløpet fra rekruttering, mottak og innholdet i studiet til ferdige kandidater. – Helhetlig læringsmiljø Utgangspunkt: Bedre rekruttering Ledet før 1999 det daglige arbeidet med studieadministrasjon og studieinformasjon ved samme fakultetet.

6

7 Utvikling Realfag UiB Økte søkertall etter 2000 (nedgang nasjonalt)
Ikke mye mer kapasitet å gå på! Men varierer noe mellom fagene Bedre gjennomføring på alle nivå Våren 2005: 489 årsenheter Våren 2001: 376 årsenheter - Bidrar positivt i vekttallsregnskapet for UiB

8 Tilbake til bildet: Realisten er en spesielt intelligent, lite sosial mann som allerede vet alt.

9 Identitet Ursula Kessel
Bekrefter at dette bildet eksisterer gjennom sin forskning

10 Identitet Ursula Kessel sier også at Flertallet av de unge ønsker ikke å bli oppfattet slik, eller være sammen med slike. Mange føler seg mer sosialt akseptert ved å ta avstand fra matematikk, naturfag og teknologi, selv om de kan finne realfagene interessante og overkommelige.

11 Identitet Camilla Schreiner
påviser tilsvarende oppfatninger blant norsk ungdom: Hun sier at spørsmålet ”hva skal du bli når du blir stor?” ikke gjelder så mye som ”hvem vil du være når du blir stor?”. Det er et spørsmål om identitet og hvem man identifiserer seg med sier hun

12 Min påstand er at våre utdanninger dyrker eller selekterer ut denne gruppen av realister.

13 Mens vi skyver fra oss denne gruppen

14 Identitet Realfag har et maskulint image
Jenter er redd for ikke å bli oppfattet som feminine dersom de velger realfag og teknologi

15 Identitet Meteorologi
Fra å være ett av de mest mannsdominerte til å bli det mest kvinnedominerte studiet blant nye studenter

16 Identitet Disse nye dyktige jentene i meteorologi drømmer ikke om å bli en ny Siri Kalvig, men Siri har skapt et nytt bilde på hva som karakteriserer en meteorolog, og det er derfor blitt sosialt ”akseptabelt” å si at man studerer eller planlegger å studere meteorologi. Før

17 Identitet Og til orientering;
20 Identitet Og til orientering; meteorologi er ett av de studiene som krever mest matematikk og fysikk av alle realfagsstudiene

18 Hva har dette med rekruttering?

19 Hva/hvem satte studenten på sporet av MN-fak UiB?

20 Rekruttering Ÿ Fornøyde studenter rekrutterer nye generasjoner av studenter, mens misfornøyde studenter gir oss et dårlig rykte Retensjon Rekruttering

21 Rollemodeller Retensjon Ferdige kandidater Vitenskapelig ansatte
Universitetsstudent Elever i videregående skole Elever i ungdomstrinnet Elever i barnetrinnet Barn i barnehage Rekruttering

22 Hvorfor slutter studentene?

23 Forskning Det mest omfattende er gjort i USA:
Tinto, V. (1993). Leaving College: Rethinking the Causes and Cures of Student Attrition, 2nd Edition, Chicago: University of Chicago Press Pascarella, E., Terenzini, P. (1991). How College Affects Students: Findings and Insights from Twenty Years of Research, San Francisco, Jossey-Bass Inc. Astin, A.W. (1993). What Matters in College: Four Critical Years Revisited. San Francisco: Jossey-Bass.

24 Tinto, V 1993 Leaving College – Rethinking the Causes and Cures of Student Attrition
side 114

25 Studentens egne drivkrefter
Mål Samfunn Lojalitet Videre studier Ekstern påvirkning Organisasjoner Studentens egne drivkrefter Første studieår Venner Motivasjon Forkunnskaper – Erfaring Familie Fritt etter Vincent Tinto’s longitudinal model of institutional departure

26 Tinto, V. (1993). Leaving College: Rethinking the Causes and Cures of Student Attrition, 2nd Edition, Chicago: University of Chicago Press

27 Akademisk integrasjon Sosial integrasjon Mål Lojalitet
Samfunn Akademisk integrasjon Lojalitet INVOLVERE ELDRE STUDENTER Sosial integrasjon Ekstern påvirkning Organisasjoner Studentens egne drivkrefter Første studieår INFORMASJONSTILTAK Venner Motivasjon Overgang Sette krav Familie Forkunnskaper – Erfaring Fritt etter Vincent Tinto’s longitudinal model of institutional departure

28 Hva betyr det at studentene slutter?

29 Kostbart Kjøreregel ved universiteter i USA:
”Det koster 3-4 ganger så mye å rekruttere en ny student som å beholde en eksisterende.”

30

31 Disse ble!

32 Disse sluttet

33 Resultater Kvinner - Frafall

34 Hva er egentlig problemet?

35 Ensidig faglig fokus Liten ingen forståelse for å bruke ressurser på rammebetingelsene

36 Ensidig faglig fokus Mål Lojalitet Ekstern påvirkning
Samfunn Lojalitet Ensidig faglig fokus Ekstern påvirkning Organisasjoner Studentens egne drivkrefter Venner Motivasjon Forkunnskaper – Erfaring Familie Fritt etter Vincent Tinto’s longitudinal model of institutional departure

37 Ikke misforstå Faglig kvalitet er avgjørende for god utdanning!

38 Lærerne ŸStor variasjon ŸKommer og går Sin undervisning - helhet?
Adm/Ped liten interesse / kunnskap? Forskning rett - undervisning plikt

39 Hvem kan gjøre jobben?

40 STUDIEADMINISTRASJONEN
Helhetlig Historikk Oversikt over infrastruktur Tilrettelegge Koordinere mellom ulik undervisning Informere Ta i bruk nye IT- løsninger Følge opp studentassistenter Evaluere / Analyser osv

41 Konklusjon

42 La oss først og fremst bruke ressursene på interne tiltak (Gode fag og gode læringsmiljø) Det vil gi et større mangfold av realfagstudenter som trives og får til sine studier Slike realfagstudenter vil være våre beste markedsførere og det vil bli enklere å ”selge” studiene våre.

43 Rollemodeller Retensjon Ferdige kandidater Vitenskapelig ansatte
Universitetsstudent Elever i videregående skole Elever i ungdomstrinnet Elever i barnetrinnet Barn i barnehage Rekruttering


Laste ned ppt "Studenter som slutter Hvorfor gjør de det? og Hva betyr det?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google