Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Veg Vårsamling 2013. Hovedplan God dokumentasjon på faktisk behov Frist første kvartal 2013 Stor spredning Ny frist: 19. Juli 2013 Sendes på minimum begrenset.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Veg Vårsamling 2013. Hovedplan God dokumentasjon på faktisk behov Frist første kvartal 2013 Stor spredning Ny frist: 19. Juli 2013 Sendes på minimum begrenset."— Utskrift av presentasjonen:

1 Veg Vårsamling 2013

2 Hovedplan God dokumentasjon på faktisk behov Frist første kvartal 2013 Stor spredning Ny frist: 19. Juli 2013 Sendes på minimum begrenset høring

3 Byggeplan Hjemmelsgrunnlag NMSK-forskriften –§5 Tilskudd til vegbygging Et vilkår at vegen blir bygd i samsvar med gjeldene normaler for landbruksveger Før anleggsarbeidet settes i gang skal det foreligge en byggeplan som kommunen har godkjent. –Skjema SLF-903 Søknad om tilskudd til vegbygging Krav til planlegging –En byggeplan skal omfatte

4 –Senterlinje Skal være stukket i marka –Kart Vegens beliggenhet skal vises nøyaktig –Lengdeprofil Byggeplaner skal normalt inneholde lengdeprofil –Tverrprofil Større veganlegg som medfører betydelige masseforflyttninger bør masseberegnes

5 –Arbeidsbeskrivelse Det skal utarbeides en arbeidsbeskrivelse –Mengdeoversikt og masseberegning Som grunnlag for kostnadsoverslag og anbud bør det settes opp en mengdeoversikt –Avtaler ved fellestiltak Skal foreligge en skriftlig avtale mellom deltakerne i fht; –Gjennomføring av tiltaket –Oppfølging og vedlikehold av vegen

6 Alternative plantyper 2 alternativer –1) Enkel plan Traktorveger Enklere ombygging –Senterlinje, kart, Arbeidsbeskrivelse, Mengdeoversikt, kostnadsoverslag og avtaler v. felles tiltak –2) Fullstendig plan Nybygging og tyngre ombygging I tillegg til 1.; - Lengde og tverrprofil og masseberegning

7 Raskere saksbehandling ved riktig utfylt skjema. Høringsbrev på vegsaker.


Laste ned ppt "Veg Vårsamling 2013. Hovedplan God dokumentasjon på faktisk behov Frist første kvartal 2013 Stor spredning Ny frist: 19. Juli 2013 Sendes på minimum begrenset."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google