Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Krav til pedagogisk bemanning

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Krav til pedagogisk bemanning"— Utskrift av presentasjonen:

1 Krav til pedagogisk bemanning
|

2 § 17 Styrer Forsvarlig og pedagogisk ledelse Daglig leder
Utdanningskrav Dispensasjon |

3 Utdanningskrav Førskolelærer Allmennlærer
Faglærer (fireårig faglærerutdanning i praktiske og estetiske fag og treårig faglærerutdanning som gir kompetanse for tilsetting fra 1. klassetrinn) |

4 § 18 Barnehagens øvrige personale
Pedagogiske ledere Utdanningskrav Dispensasjon Bemanningen må være tilstrekkelig |

5 Utdanningskrav Førskolelærer Allmennlærer Faglærer (som for styrer)
Spesialpedagog Barnevernspedagog + 60 stp barnehagepedagogikk |

6 Forskrifter: Forskrift om midlertidig og varig dispensasjon og unntak fra utdanningskravet for styrer og pedagogisk leder Forskrift om pedagogisk bemanning |

7 Disp. fra utdanningskrav
Stilling SKAL lyses ut KAN gi et år midlertidig disp. Skal vurderes Enkeltvedtak jf. Forvaltningsloven |

8 Bemanningsnorm Rundskriv Nr. F-04/2011 100 % ped leder
- maks 9 barn under 3 år eller - maks 18 barn over 3 år Skal IKKE regnes prosentvis andel av stilling BARN skal ikke omregnes til PLASSER Kan invilges disp |

9 Forslag i NOU 2012 1: § 32 Barnehagens grunnbemanning – Styrkes
en ansatt for inntil 3 barn under 3 år en ansatt for inntil 6 barn over 3 år en førskolelærer for inntil 6 barn under 3 år en førskolelærer for inntil 12 barn over 3 år 20 % av pedagogene kan ha annen ped utdanning Barne- og ungdomsarbeidere skal utgjøre minst 25 % av barnehagens grunnbemanning |

10 |


Laste ned ppt "Krav til pedagogisk bemanning"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google