Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

IPS Molde Individual Placement and Support

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "IPS Molde Individual Placement and Support"— Utskrift av presentasjonen:

1 IPS Molde Individual Placement and Support
Prosjektavtale etablert mellom Helse Møre og Romsdal ved Ambulant rehabiliteringsteam og NAV Molde. Prosjektet utvides til å omfatte enhet ved Knausen DPS døgn - våren 2014. Prosjekteier NAV leder Anne Jorunn Vågen. Prosjektleder Anita Johnsen – rådgiver ved NAV Molde Oppstart: Forlenget prosjektperiode frem til Evaluert i henhold til IPS – standard hvert halvår. IPS Molde har nå status som 1 av 8 piloter i Norge – et samarbeid mellom Arbeids- og Helsedirektoratet.

2 Veldig få mennesker med psykiske helseproblemer jobber
Hjelpeapparatet sier at mennesker med psykiske helseproblemer har liten mulighet til å komme i jobb Arbeidsgivere tror at mennesker med psykiske helseproblemer ikke kan jobbe – derfor ansetter de dem ikke Mennesker med psykiske helseproblemer tror de ikke kan jobbe, og gir derfor opp forsøket på å få jobb Veldig få mennesker med psykiske helseproblemer jobber

3 IPS – Molde 1. Alle som ønsker det kan få IPS – tjenesten, ingen inngangskriterier 2. Integrering av arbeid og psykisk helsebehandling 3. Målet er en vanlig jobb. 4. Individuelt tilpasset økonomisk rådgivning i overgang fra trygd/stønad til arbeid. 5. Jobbsøkingen starter med en gang og senest etter en måned. 6. Oppfølging er ubegrenset i tid og individuelt tilpasset både arbeidstaker og arbeidsgiver. 7. Jobbsøk skal skje ut fra deltakerens interesser og ferdigheter. 8. Systematisk jobbutvikling: Jobbspesialisten bygger nettverk av arbeidsgivere ut fra brukernes yrkesønsker og utvikler systematisk relasjoner med lokale arbeidsgiver

4 IPS – Molde Integrering i arbeidslivet IPS-programmene hjelper deltakere med å finne vanlig lønnet jobb og dermed oppnår en integrering i arbeidsliv og samfunn. Integrert i psykisk helse IPS – tjenesten integrerer arbeid og psykisk helsetjenester slik at deltakeren får helhetlig oppfølging. Behandlingen vil primært rette seg mot symptomer i arbeidshverdagen og styrt av brukerens behov.

5 IPS – Molde Prosessen i IPS- programmet 1. Innledende kontakt og samarbeidsavtale Engasjement: bli kjent, avklare, finne styrker med mer. 2. Yrkesplanlegging og karriereveiledning Jobbprofil, CV, søknad med mer. 3. Jobbsøk: Finne/søke en passende jobb, trene på jobbintervju, gjennomføre jobbintervju, 4. Samarbeid med arbeidsgiver Få jobb: få bruker og arbeidsgiver til å finne hverandre/ engasjement: 5. Opplæring og oppfølging på eller utenom arbeidsplassen Brukeren vil ha et team rundt seg som har mange kvaliteter, roller og ressurser med seg og som jobber på brukerens premisser. Teamets rolle er støtte brukeren på en slik måte at de fremmer målet om lønnet arbeid på en profesjonell måte.

6 IPS – Molde Inspirere og motivere mennesker til arbeid Ønske om arbeid er inntakskriteriet for individuell jobbstøtte Målgruppen for individuell jobbstøtte; de som følges opp ved ambulant rehabiliteringsteam Vektlegger at helse og arbeid ”går sammen” uavhengig av diagnose, rus og sosiale utfordringer Jobbspesialisten (NAV) er en del av ambulant rehabiliteringsteam (Helse Møre og Romsdal)


Laste ned ppt "IPS Molde Individual Placement and Support"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google