Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A – noen erfaringer

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A – noen erfaringer"— Utskrift av presentasjonen:

1 Pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A – noen erfaringer
Helsehjelp til pasienter uten samtykkekompetanse som motsetter seg helsehjelpen Helse- og omsorgsavdelingen Nettverkssamling 19.desember 2013 Hotel Norge

2 Kapittel 4A Det nye kapittel 4A i pasientrettighetsloven trådte i kraft 1. januar 2009, altså for snart 5 år siden. Bør vi derfor forvente at bestemmelsene er kjent og blir brukt riktig? Helse- og omsorgsavdelingen Nettverkssamling 19.desember 2013 Hotel Norge

3 Kapittel 4A Antall vedtak i Vest-Agder i 2013 er ca 150
De fleste gjelder tilbakeholdelse, altså stengt fra på avdelingen på sykehjemmet Mange tiltak om hygiene – hvor går grensen når kravet om «vesentlig helseskade» skal være oppfylt? Helse- og omsorgsavdelingen Nettverkssamling 19.desember 2013 Hotel Norge

4 Erfaringer Påfallende store variasjoner mellom kommunene/sykehjem om hva slags vedtak som fattes Derimot er det lite variasjon innad i kommunen/sykehjemmet Helse- og omsorgsavdelingen Nettverkssamling 19.desember 2013 Hotel Norge

5 Erfaringer Er dokumentasjonen på manglende samtykkekompetanse god nok? Blir det fastslått for raskt? Ofte svært summarisk. Vurderingen sjeldent vedlagt vedtaket. Har det blitt en feilaktig oppfatning at loven legitimerer tvang? Fattes det vedtak for sikkerhets skyld? Helse- og omsorgsavdelingen Nettverkssamling 19.desember 2013 Hotel Norge

6 Erfaringer Foreligger det god nok dokumentasjon på at helsehjelpen er nødvendig og er tillitsskapende tiltak forsøkt? Er det for lettvint å fatte vedtak når pasienten motsetter seg hjelpen? Ved alvorlige inngrep skal to personer vurdere Vedtak utover 3 måneder ikke alltid fulgt opp Navn/adresse til nærmeste pårørende. Hva skal de uttale seg til? Helse- og omsorgsavdelingen Nettverkssamling 19.desember 2013 Hotel Norge

7 GPS - sporingssystemer
Endring som tillot bruk av GPS trådte i kraft 1. september i år: § 4A-4. Gjennomføring av helsehjelpen Dersom lovens vilkår er oppfylt, kan videre varslings- og lokaliseringssystemer med tekniske innretninger og bevegelseshindrende tiltak som belter og lignende anvendes. Helse- og omsorgsavdelingen Nettverkssamling 19.desember 2013 Hotel Norge

8 Begrensninger i loven? Kan man treffe vedtak etter kapittel 4A av hensyn til andre mennesker – f.eks. når en beboer forstyrrer og opptrer svært plagsomt overfor andre? Helse- og omsorgsavdelingen Nettverkssamling 19.desember 2013 Hotel Norge

9 Helt til slutt Send inn vedtak, ikke være engstelige for at saksbehandlingen er korrekt og at de formelle vilkårene er oppfylt. Det er Fylkesmannens oppgave å rettlede og være behjelpelige med saksbehandlingen. Helse- og omsorgsavdelingen Nettverkssamling 19.desember 2013 Hotel Norge


Laste ned ppt "Pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A – noen erfaringer"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google