Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Søknader og tilskuddsordninger

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Søknader og tilskuddsordninger"— Utskrift av presentasjonen:

1 Søknader og tilskuddsordninger
Oslo kommune Bydel Grünerløkka Enhet for mangfold og integrering Søknader og tilskuddsordninger Søknadsfrist 1.feb. 2013 Kurs for søkere 24. november 2012

2 Gjennomgang av tilskuddsordninger
Statens tilskudd til frivillig virksomhet Oslo kommunes tilskudd til integrerings- og mangfoldstiltak 3. Rapport, regnskap og kontroll

3 I LOKALSAMFUNN SOM BIDRAR TIL DELTAKELSE, DIALOG OG SAMHANDLING
RETNINGSLINJER 2013 STATENS TILSKUDD TIL FRIVILLIG VIRKSOMHET I LOKALSAMFUNN SOM BIDRAR TIL DELTAKELSE, DIALOG OG SAMHANDLING

4 Hvem kan søke? Frivillige organisasjoner i Oslo
innvandrerorganisasjoner innvandrerråd Enkeltpersoner Offentlig instans eller halvoffentlig instans (frivillighetssentral, krisesenter, kommunal ungdomsklubb …)

5 Kriterier Det kan søkes om tilskudd til aktiviteter og gjennomføring av tiltak i Oslo. Aktivitetene må være basert på frivillig innsats

6 Frivillig innsats En sak du synes er viktig! En sak du brenner for!
Ikke lønnet arbeid

7 Mål og kriterier Skape møteplasser og aktiviteter på tvers av ulike grupper i befolkningen Tiltakene skal være knyttet til integrering og inkludering av personer med innvandrerbakgrunn Skape tillit til og økt tilhørighet i det norske samfunnet

8 En møteplass kan være et kurs, seminar, utstilling, informasjonsmøte, konsert, festival, idrettsaktivitet....

9

10 Møteplass: Å bli kjent med andre Å gjøre noe sammen med andre Å lage noe sammen med andre Tilhørighet og tillit: Føle seg hjemme Føle seg trygg Være del av et større fellesskap

11 Samarbeid prioriteres
Konkret samarbeid mellom ulike lokale aktører

12 Det gis ikke støtte til:
Aktiviteter og tiltak som kun er rettet innad mot en bestemt gruppe eller miljø - og som ikke skjer i samhandling med andre

13 Det gis ikke støtte til:
Tiltak for personer fra Norden, Sveits, USA, Canada, Australia og New Zealand Ren drift og investeringer Kommersielle tiltak Reise- og oppholdsutgifter prioriteres i hovedsak ikke

14 Fordeling av ”Statens tilskudd til frivillig virksomhet i lokalsamfunn” i 2012
Antall søknader: Antall tiltak det ble søkt støtte til: 222 Totalt søknadsbeløp: kr 13  Antall tiltak som mottok støtte: 137 Fordelt: kr Tilskuddsstørrelse: de fleste mellom

15

16

17 OSLO KOMMUNES TILSKUDD INTEGRERINGS - OG MANGFOLDSTILTAK
RETNINGSLINJER 2013 OSLO KOMMUNES TILSKUDD TIL INTEGRERINGS - OG MANGFOLDSTILTAK

18 Hvem kan søke? Frivillige organisasjoner i Oslo
Virksomheter som står bak aktiviteter med et ideelt samfunnsmessig formål. Virksomhetene må inngå i et samarbeid med kommunen om å fremme formålet.

19 Kriterier Det kan søkes om tilskudd til aktiviteter og gjennomføring av tiltak i Oslo. Aktivitetene må være basert på frivillig innsats

20 Prioriteringer a) SKOLE og UTDANNING b) ØKT DELTAKELSE I SAMFUNNET
c) JOBB d) OXLO

21 Prioriteringer SKOLE og UTDANNING
Tiltak som; - motiverer barn og ungdom med minoritetsbakgrunn til å lære hjelper elevene til å bli flinkere på skolen motiverer foreldre til å engasjere seg i barnas utdanning

22 Seminar 2011, Union of Nigerian Nationals in Norway (UNNN)
”Samarbeidet mellom foreldre og skole er helt avgjørende for barnas skoleprestasjoner og videre utdanning” (ass.rektor Holmlia skole) Foreldredeltakelse Seminar 2011, Union of Nigerian Nationals in Norway (UNNN) Vi ønsker at foreldre er aktive, at de hjelper barna sine med skolearbeid (leder UNNN)

23 bidrar til at flere fullfører skolen (hindre drop out) og
Prioriteringer forts. Tiltak som; gjør at elevene har lyst til å lære (studieklubber, kunnskapskonkurranser...) men ikke leksehjelp bidrar til at flere fullfører skolen (hindre drop out) og at flere tar høyere utdanning (utdanningsmesser, motivasjonsseminar…) øker bruk av barnehage ….. Bruk rollemodeller

24 ØKT DELTAKELSE I SAMFUNNET Prioriteringer forts.
- sosial mobilitet Tiltak som gjør deltakerne i stand til å fungere bedre i samfunnet Tiltak som fremmer kunnskap om demokratiske verdier og øker deltakelse (valg, rettigheter, plikter…) Tiltak som styrker organisasjonens arbeid og utvikling (kurs, rekruttering til frivillig arbeid)

25 c. JOBB Styrke innvandreres jobb kvalifikasjoner
Prioriteringer forts. c. JOBB Styrke innvandreres jobb kvalifikasjoner Synliggjøre kompetansen i minoritetsbefolkningen for bedrifter og arbeidsgivere Jobbforberedende kurs – øke kvalifikasjoner Lære å starte egen bedrift Samarbeid mellom bedrifter og frivillige organisasjoner, skape nettverk Mentorordninger, trainee-programmer

26 ”Hvordan lykkes i Norge”
Den eritreiske forening i Oslo Ressurspersoner med ulik yrkesbakgrunn rekruttert til å være mentorer for nyankomne Veiledning når det gjelder utdanning, jobb og deltakelse i samfunnet Bidra til å lette integreringen i det norske samfunnet Økt frivillig innsats blant de som har bodd i Norge lenge og er godt integrert

27 mot rasisme og fordommer og mot alle former for diskriminering
. Et symbol på mangfoldsarbeidet, på at vi streber etter en romsligere by, mot rasisme og fordommer og mot alle former for diskriminering etnisitet og kulturell bakgrunn tros- og livssyn kjønn (mann/kvinne) seksuell orientering alder nedsatt funksjonsevne

28 fremmer dialog mellom ulike tros- og livssynssamfunn
Prioriterer tiltak som; styrker forholdet mellom mennesker med forskjellig etnisk og kulturell bakgrunn fremmer dialog mellom ulike tros- og livssynssamfunn fremmer likestilling mellom kjønnene (menn og kvinner) jobber mot diskriminering pga seksuell orientering

29 Det gis ikke tilskudd til:
Norskundervisning, morsmålsundervisning Leksehjelp Drift og investeringer Kommersielle tiltak Reiser og oppholdsutgifter prioriteres i hovedsak ikke

30 Fordeling av ”Oslo kommunes tilskudd til integrerings- og mangfoldstiltak” 2012
Antall søknader: 94 Antall tiltak det ble søkt støtte til: 106 Totalt søknadsbeløp: kr 8  Antall tiltak som mottok støtte: 73 Fordelt: kr Tilskuddsstørrelse: de fleste mellom

31

32 Forpliktelser ved mottak av tilskudd
Dersom dere mottar tilskudd, må dere sende inn rapport og regnskap for bruken av disse midlene Rapport: Hvordan gikk gjennomføringen av tiltaket? Er midlene brukt slik det står i vedtaket? Hva skal rapporten inneholde? Innhold og gjennomføring av tiltaket Om den frivillige innsatsen som er lagt ned i tiltaket Evaluering av tiltaket

33 Ting går ikke alltid som man planlegger!
- gi opplysninger om eventuelle avvik i forhold til den opprinnelige planen Hva skal dere legge ved rapporten? - bilder, publikasjoner, invitasjoner, avisutklipp, evalueringsrapporter og lignende

34 Regnskap Inntektsføring Utgiftsføring
Regnskapet skal være i samsvar med budsjettet og fortelle hvordan pengene ble brukt Inntektsføring Tilskudd fra EMI Salgsinntekter? (billett, mat, drikke..) Støtte fra andre? (tilskudd, sponsing..) Har dere bidratt med midler selv? (egenandel) Utgiftsføring Leie av lokale / utstyr Innkjøp av materiell, mat og drikke Honorar Andre utgifter som kan knyttes til gjennomføring av tiltaket (kontorrekvisita, annonser, plakater o.l.)

35 God rapport/Godt regnskap Hvorfor er det viktig?
Hvert år går vi gjennom alle rapporter og regnskap. Uten godkjent rapport og regnskap risikerer dere å måtte betale midlene tilbake. Minst 5 % av tilskuddsmottakere trekkes ut til ”stikkprøvekontroll / grundig kontroll” hvert år. Hvis kontrollen avdekker at midlene ikke er brukt slik det står i vedtaket, kan EMI kreve midlene tilbakebetalt. Godt arkivsystem – Viktig!! På anmodning fra EMI skal organisasjonen legge fram bilag og relevant underlagsmateriale som er nødvendig for å utføre kontroll.

36 Vedlegg til søknaden Budsjett (for 2013) Regnskap (for 2012)
Rapport (for 2012) Bekreftelse fra bank på kontonummer til organisasjonen Vedtekter (gjelder bare de som søker kommunale midler)

37 IKKE BRUK STIFTER BRUK BINDERS!

38 Søknadsfrist 1. februar 2013 Lykke til videre!

39 Bruk logo!

40


Laste ned ppt "Søknader og tilskuddsordninger"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google