Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Bedre samarbeid med frivillig sektor

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Bedre samarbeid med frivillig sektor"— Utskrift av presentasjonen:

1 Bedre samarbeid med frivillig sektor
Bydelsdirektør Erik Kjeldstadli, Bydel Alna

2 Bydelene 15 bydeler:46.000 – 25.000 innbyggere
10 milliarder kr/ Kriteriefordelt ” En krone er ikke en krone” Økonomiplan :flate rammer Individuell tjenesteyting dominerer Bydel Alna: 975 mill av 1000 mill: individuelle tjenester Kun 7 mill til frivillighet/lokalsamfunn

3 Bydel Alna har hatt en klar dagsorden !!
Bydel Alna : Hovedutfordringer Vår viktigste utfordring er Gi nødvendige, nyttige og nøkterne tjenester. Vi trenger ”orden i eget hus ” Planmessig og helhetlig styring av bydelen Robust og omstillingsdyktig organisasjon Økonomisk balanse og handlingsrom Men vi skal også løfte blikket ! Bidra til å fremme inkludering og deltakelse. Samarbeide om lokalsamfunnsutvikling og frivillig innsats Mangfold, muligheter og glede

4 Aktiv lokalsamfunnsutvikler
Bydelsutvalget har satt dagsorden: Mer aktiv politikerrolle:saksordfører og dialogmøter Saksordførersaker om: Politisk styring og dialog (04/06) Samarbeid bydel –menigheter ( 05/06) Lokalsamfunnsutvikling (35/06) Informasjon – og kommunikasjon (36/06) Groruddalssatsingen (06/07) Kultur og lokalsamfunn – ny enhet (15/07) Samarbeid med næringslivet (43/07) Samarbeid med frivillige (44/07)

5 Lokalsamfunnsutvikling
Mål: Bidra til balansert utvikling i bydelen og Groruddalen Fremme miljø, levekår og folkehelse Vitalisere lokalsamfunnene som fellesskap Frivillig ansvar og aktivitet Fremme inkludering og mangfold på tvers av nasjon, religion og kultur Områder for lokalsamfunnsutvikling: Miljø- og byutviklingssaker: være talerør og ombudsmann Lokalsamfunn: samle lokale ressurser om felles saker Bomiljø: utvikle miljø og fellesskap Samarbeid med frivillige lag og organisasjoner Kulturaktiviteter , historie og kulturminnevern Næringsliv Blå-grønne saker Inkluderende lokalsamfunn : mangfold og samhandling i praksis

6 Utfordringer i en flerkulturell bydel
Mangfold i praksis Samhandling – bli kjent Møteplasser Dialog på tvers av trossamfunn Foreldredeltakelse – dugnad Bydel må bygge nettverk Kultur Råd og kontaktforum Frivillige lag og organisasjoner Røde Kors – ressurssenter Menigheter : dialogforum Mange aktive foreninger

7 Bydel Alna i praksis Lysvandring Tveten gård Kultur 0-100 Veslemøy
Bakås skanser Tveten gård Bydelsdager Veslemøy Kultur 0-100 Sauens dag

8 Samarbeid med frivillige – BU-sak 44/07 (1)
Tilrettelegge for frivillig sektor : Økonomisk støtte : frivillighetsmidler kr i 2007 Informasjon : gjøre frivillig innsats kjent: nettsider – kulturkalender Anlegg og lokaler: utleie/lån av lokaler, bruke møteplasser, Veiledning og kompetanse: utvikle ”start-pakke” og lederopplæring. Samarbeidsavtaler Avtaler med menigheter: værested, ungdomstiltak Furuset idrettsforening: Ung i Forum, SFO og Allidrett og Regnbuen Stiftelsen Betanien: Furuhuset og Gjestehuset Borettslagene i Gransdalen – 2-årig samarbeidsprosjekt Møteplassen – Ellingsrud menighet Norskopplæring for innvandrerkvinner – Furuset menighet

9 Samarbeid med frivillige – BU-sak 44/07 (2)
Samarbeid om tiltak i nærmiljøet: Møteplasser/nærmiljøsentre Arrangementer: matfestival, bydelsdager, kultur, Frivillighetssentralene Ruskenaksjoner Kultur, kulturminnevern, blå-grønn mv Tveten gård – Tveten gårdsvenner Lysvandring – Alnaelvas venner Kultur arrangement – Hellerud folkeakademi Bakås Skanser – Ellingsrud Vel mfl. Frivillige medvirker i beslutningsprosesser Idrettens samarbeidsutvalg Eldreråd og Rådet for funksjonshemmede Åpen halvtime /Høringer: Strategisk plan, frivillighetssaken Fastere samarbeidsstruktur

10 Strategier for frivillighet
Individuell tjenesteproduksjon Diskutere organisasjonenes rolle i tjenesteproduksjon. Hvorfor skal bydeler engasjere alternativ til egenregi? Finnes det : ” lille ekstra? ” Spesielle målgrupper som krever mer enn ” ” Åpne tilbud Samarbeid kan sikre bedre forankring lokalt Gode erfaringer i Alna Krever gjensidige initiativ – bygge på tillit Samarbeidsavtaler f.eks Alnas avtaler med menigheter Integreringsarbeid

11 Strategier for frivillighet (2)
Gjensidig samarbeid om felles oppgaver Bydelene aktiv partner Blå-grønt, nærmiljø, kultur, historie, møteplasser Bydelsdager Støtte de frivilliges aktivitet i egenregi Økonomisk støtte (frivillighetsmidler) Informasjon, råd og veiledning Lokaler og praktisk tilrettelegging Opplæring/kurs

12 Noen innspill på tampen
Bydelene må være aktive samfunnsutviklere. Trenger et tydeligere oppdrag Krever ressurser – ikke bare venstrehåndsarbeid Prøve ut lokalsamfunnsutvikling i praksis Dialogmøter med lokalsamfunn Samarbeid med frivillige har stort potensiale ”Ikke gjøre det, men gjøre det mulig” – tilrettelegge for egne premisser Systematisk og mer bevisst samarbeid bydel – frivillige Frivillige kan forlenge fellesskapet Frivillig aktivitet gir samfunnet et rikere mangfold

13 Noen innspill forts. Inkluderende lokalsamfunn Til diskusjon :
Bydelen må invitere til samarbeid med innvandrermiljø og - organisasjoner. De gode ressursene må få slippe fram – vise mangfoldets styrke. Skape møteplasser og arenaer for samhandling og gjensidighet. Slippe fram de gode rollemodellene Mangfoldsåret- en god start Til diskusjon : Trenger kommunen en fornyet samlet strategi for frivillighet ? Hvilken rolle skal frivillige organisasjoner ha i tjenesteyting ? Hvordan kan bydelene bli aktive medspillere i lokalsamfunnet? Hva ønsker de frivillige fra kommunen – og lokalt fra bydelene ? Hvordan kan vi sammen bygge lokalt omdømme og stolthet?

14 ETTER LAO TSE   TREDVE EIKER SAMLET OM ET NAV BLIR ET HJUL –MEN DET ER   HULLET I NAVET SOM GJØR AT HJULET KAN BRUKES KRUKKEMAKEREN FORMER LEIREN TIL KRUKKEN ER KLAR – MEN DET ER   DET TOMME ROM INNI KRUKKEN SOM GJØR AT KRUKKEN KAN BRUKES   GJENNOMBORET AV DØRER OG VINDUER STÅR HUSET DER –MED DET ER   DET AT HUSET ER HULT SOM GJØR AT HUSET KAN BRUKES   JAVISST SKAL VI TA I BRUK DET SOM FINNS – MEN DET ER DET SOM IKKE FINNS SOM GJØR AT DET SOM FINNS KAN BRUKES Jan Erik Vold


Laste ned ppt "Bedre samarbeid med frivillig sektor"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google