Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

TOFU TimeOut For Utvikling

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "TOFU TimeOut For Utvikling"— Utskrift av presentasjonen:

1 TOFU TimeOut For Utvikling
Utdanningsforbundet i Østfold

2 Kommunen har 16 skoler, ca. 6000 elever.
Skedsmo kommune Skedsmo kommune er en bykommune i landlige omgivelser, med Lillestrøm som bysentrum. I tillegg består kommunen av tettstedene Strømmen, Skedsmokorset, Skjetten, Kjeller og Leirsund. Kommunen har pr innbyggere og ca arbeidsplasser Kommunen har et stort forskningsmiljø på Kjeller, hvor noen av landets eldste og fremste institutter på energi og miljøforskning ligger. Kommunen har 16 skoler, ca elever. Skedsmo Kommune, Undervisningssektoren

3 Bakgrunn for etablering av TOFU
Skedsmo Kommune, Undervisningssektoren

4 Praksis Skedsmo Kommune, Undervisningssektoren

5 Forankringsprosesser
Styringsgruppe Felles forståelse av problematferd som begrep Presentasjon i rektorkollegiet Presentert oss for alle skolene Etablert skriftlige rutiner for samarbeid med eksterne instanser. Møter med alle eksterne samarbeidspartnere. Trukket ledelsen inn i alle saker Utformet kontaktskjema Utformet evalueringsskjema Deltakelse i kommunens nettverksarbeid Skedsmo Kommune, Undervisningssektoren

6 Saksgang Rektor henviser saker til oss.
Tillatelse fra foreldre er innhentet av skolene Saken løftes i internt møte Leder fordeler saken til saksbehandlere Utdypende kontakt med skolen Observasjon Kontakt med hjem Kontakt med andre instanser. Oppsummering og utforming av tiltak. Veiledning; skoleleder, lærer, assistent, foreldre Elevarbeid; Undervisning, overtakelse av klasse, elevsamtaler, miljøterapi Samarbeid med andre instanser Utgangspunkt i prinsipper for klasseledelse, relasjon og materiell for helhetlig læringsmiljø ART, lek, Skedsmo Kommune, Undervisningssektoren

7 Hvorfor har vi oppstått og hva er det langsiktige målet Mandat
Hva er viktig Bakgrunn og hensikt Hvorfor har vi oppstått og hva er det langsiktige målet Mandat Hvordan vi jobber Hvem vi jobber med Hvordan vi er satt sammen Erfaringer Samarbeid med andre Utfordringer Skedsmo Kommune, Undervisningssektoren

8 Erfaringer så langt Skedsmo Kommune, Undervisningssektoren

9 Inne på alle skolene, inkludert privatskole. Noen skoler, flere saker
Både individ- og systemsaker Alt knyttet til det skolene selv opplever som problematferd.

10 Tilbakemeldinger fra skolene
Rask hjelp Hensiktsmessig bistand Samarbeid Brobygger hjem-skole Koordinerende rolle (andre instanser) Forventninger om å ta elever ut av skolen Ydmykhet

11 Forankring av prosessene. Avklaring av ansvar Forståelse av ansvar
Utfordringer Tid. Forankring av prosessene. Avklaring av ansvar Forståelse av ansvar Holdninger til elever/foreldre Klar bestilling. Flere ønsker at eleven skal ut. Å komme i posisjon

12 Hva møter vi? Manglende sosiale ferdigheter. Svake skoleferdigheter
Sinnekontroll Mobbing Tilbaketrekking Diagnoser Svake skoleferdigheter Lesing og skriving. Matematikk Konflikter hjemme eller hjem-skole Svake foreldreferdigheter Individfokuserte lærere og ekskluderingsmekanismer i skolen Skedsmo Kommune, Undervisningssektoren

13 Skedsmo Kommune, Undervisningssektoren

14 Skedsmo Kommune, Undervisningssektoren

15 Skedsmo Kommune, Undervisningssektoren


Laste ned ppt "TOFU TimeOut For Utvikling"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google