Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Informasjonsmøte Statsbudsjettet Fredrikstad 7.10.11 Birger Overskott 69 24 70 44.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Informasjonsmøte Statsbudsjettet Fredrikstad 7.10.11 Birger Overskott 69 24 70 44."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Informasjonsmøte Statsbudsjettet Fredrikstad 7.10.11 Birger Overskott bov@fmos.no 69 24 70 44

2 Resultat og Reserver i % av driftsinntektene 2010 2

3 Lånegjeld i % av sum driftsinntekter 31.12.10 konsern 3

4 ROBEK Register om betinget godkjenning og kontroll = ROBEK. Kommuner i økonomisk ubalanse blir ut fra nærmere fastsatte kriterier registrert her. Kommuner i registret må sende alle vedtak om låneopptak til Fylkesmannen for godkjenning. FM gjennomfører lovlighetskontroll av vedtaket om årsbusjett. 50 kommuner i registret pr. dato hvorav 2, Råde og Hobøl, i Østfold. Fredrikstad må dekke inn underskudd senest i 2012 for å unngå innmelding. 4

5 Ordinære skjønnsmidler 2012 Skjønnsrammen i Østfold redusert fra 61 til 60 mill. kroner fra 2011 til 2012 Vi har mottatt innspill fra 15 av 18 kommuner som er tatt med i vurderingen ved fordelingen Både inntektsnivå/ -utvikling og utgiftsutfordringer er tatt hensyn til ved fordelingen av midler. Vi viderefører et eget søknadsopplegg for skjønnsmidler til fornyingsprosjekter 5

6 Skjønnsfordelingen 2012 6 Skjønnsfordelingherav til 2012inntektssvake kommuner i Sum i kronerSør-Norge 0101 Halden48000001800000 0104 Moss54000001800000 0105 Sarpsborg85000003200000 0106 Fredrikstad141000004500000 0111 Hvaler1100000200000 0118 Aremark7000000 0119 Marker600000100000 0121 Rømskog1000000 0122 Trøgstad1400000300000 0123 Spydeberg900000300000 0124 Askim1400000800000 0125 Eidsberg1900000700000 0127 Skiptvet400000300000 0128 Rakkestad1400000500000 0135 Råde1800000400000 0136 Rygge2600000900000 0137 Våler (Østf.)500000 0138 Hobøl2400000200000 UFORDELT10000000 SUM6000000016000000

7 Grunnlaget for skjønnsfordelingen (1) Totalt 29,7 mill. kroner fordelt med utgangspunkt i inntektsnivå der frie inntekter korrigert for utgiftsbehov er tillagt hovedvekten Fordelt totalt 8 mill. kroner til de 5 kommunene som hadde høyest egenandel pr. innbygger til ressurskrevende brukere i 2010 Totalt 8,1 mill. kroner fordelt på bakgrunn av ulike utgiftsutfordringer. Eksempler er barnevern, sosialtjeneste, omstillingsbehov og fritidsbebyggelse 7

8 Grunnlaget for skjønnsfordelingen (2) Det er tatt hensyn til utviklingen i folketall fra 1.7.2010 til 1.7.2011 ved fordelingen fordi befolkningsutviklingen har stor betydning for inntektsutviklingen. Ved skjønnstildelingen har vi tatt hensyn til historisk fordeling ved at flere kommuner er tildelt ekstra midler for å unngå for stor reduksjon fra 2010 til 2011 Vi holder tilbake 10 mill. kroner som i 2011 til senere fordeling til fornyingsprosjekter. Her blir det eget søknadsopplegg tilsvarende som tidligere år 8

9 TIL SLUTT Mer om statsbudsjettet og skjønnsfordelingen på Fylkesmannens hjemmeside: www.fylkesmannen.no –Følg ellers med på fagsidene våre, spesielt Kommuneøkonomi og Omstilling 9


Laste ned ppt "1 Informasjonsmøte Statsbudsjettet Fredrikstad 7.10.11 Birger Overskott 69 24 70 44."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google