Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Nasjonalt Introduksjonsregister (NIR) Hva, Hvem, Når (og Hvor)

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Nasjonalt Introduksjonsregister (NIR) Hva, Hvem, Når (og Hvor)"— Utskrift av presentasjonen:

1 Nasjonalt Introduksjonsregister (NIR) Hva, Hvem, Når (og Hvor)
Nasjonalt Introduksjonsregister (NIR) Hva, Hvem, Når (og Hvor)? Kortfattet innføring i systemet Rune Andersen Rådgiver IMDi Indre Øst

2 Hva er NIR? ”Formålet med NIR er å dokumentere enkeltpersoners deltakelse i ordningene… Personregisteret er nødvendig for at kommunene skal kunne gjennomføre ordningene i introduksjonsloven, for utlendingsmyndighetenes behandling av søknader om bosettingstillatelse og norsk statsborgerskap og til evaluering av ordningene i introduksjonsloven.” Forskrift om NIR § 1. Noe forenklet: NIR er et elektronisk speilbilde av introduksjonsloven.

3 Hvem skal registreres? Nyankomne innvandrere som har en rett og/eller plikt i henhold til introduksjonsloven. Rett og Plikt Rett Plikt Unntak 16 – 55 år 55 – 67 år Gratis Betaling Asyl og Off Studenter Humanitært grunnlag Au pairer og andre med midlertidig opphold Kollektiv beskyttelse FAM (O;Hum og Kol) FAM (norske eller nordiske borgere) Nordiske borgere Arbeidsinnvandrere - ikke opphold etter EFTA/EØS-regelverket Personer med opphold etter EFTA/EØS-regelverk FAM (Arbeidsinnvandrere)

4 Hva skal registreres? Overordnet: dokumentere enkeltpersoners deltakelse i ordningene i introduksjonsloven Sentrale datoer knyttet til personers deltakelse Søknad/krav fremsatt Kommunens vedtak om program/norskopplæring Oppstart og avsluttet program/opplæring Gjennomførte prøver Kommunens vedtak Time- og fraværsføring på norskopplæring

5 Hva registreres ? (forts.)
Innhold i introduksjonsprogram Omfang av fravær i introduksjonsprogram Påmeldinger til norskprøver Norsktilskudd (per capita) Resultattilskudd Norsk for asylsøkere

6 Hva kan hentes ut? Rapporter
Resultater, målgrupper med og uten tilbud, osv… Tilskudd. Datakonsistens – oversikt over manglende/feil registreringer. …Osv Opplysninger om enkeltpersoner Rettigheter Oppholdstillatelse Adresser

7 Hvem skal registrere? Hver kommune skal ha én superbruker og én vara.
Superbrukere opprettes av IMDi og kan selv opprette andre brukere i sin kommune. Andre kommunale brukerroller er: introbruker, norskbruker og lesebruker. Kommunens superbruker er kontaktperson for IMDi og ansvarlig for oppretting, opplæring og oppdatering av brukere, og support.

8 Når skal det registreres?
Innen 2 mnd. Viktig å etablere rutiner for fortløpende registrering. … og Hvor?

9

10 Hjelpemidler for NIR Rapporter – Datakonsistens – individnivå
Viser hvilke personer som mangler registreringer og hva som mangler. Hjelpebilder – Sider med informasjon og hjelp til hvert skjermbilde i NIR. E-læringsprogram – Et interaktiv opplæringsprogram som gir innblikk i både oppbygningen og bruk av NIR Veiledninger FAQ – ofte stilte spørsmål Brukernavn dere kan bruke:  BJO Passord: test1234 Duf-nummer for testperson:


Laste ned ppt "Nasjonalt Introduksjonsregister (NIR) Hva, Hvem, Når (og Hvor)"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google