Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Erfaringer med og nytte av tilsyn « Sjølmeldingstilsyn» – Stavanger kommune Helsesøsterkongressen – balansekunst i hverdagen Torsdag 24. april 2014 Torunn.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Erfaringer med og nytte av tilsyn « Sjølmeldingstilsyn» – Stavanger kommune Helsesøsterkongressen – balansekunst i hverdagen Torsdag 24. april 2014 Torunn."— Utskrift av presentasjonen:

1 Erfaringer med og nytte av tilsyn « Sjølmeldingstilsyn» – Stavanger kommune Helsesøsterkongressen – balansekunst i hverdagen Torsdag 24. april 2014 Torunn Teigen – virksomhetsleder

2 STAVANGER KOMMUNE «Sjølmeldingstilsyn» ■ Tema for tilsynet – sikrer kommunen ■ forsvarlige helsekontroller til barn 0-6 år ■ et helhetlig tjenestetilbud til barn/familier med spesielle behov ■ et tjenestetilbud tilpasset ulik språkbakgrunn ■ kostveiledning med sikte på å forebygge feilernæring

3 STAVANGER KOMMUNE Forberedelser Utfordringer ■ Hvordan kan jeg sikre at alle ansatte blir involvert i rapporteringen til fylkesmannen? ■ Stemmer svarene overens med praksis? ■ Tilstrekkelig med helsepersonell – hva svarer jeg? Nettverkssamlingene ■ En samling før og en etter at vi hadde besvart ■ Hvordan vurderer vi hva som er relevant og nødvendig informasjon om foreldre/pårørende?

4 STAVANGER KOMMUNE «Sjølmeldingsskjema» for ansatte Påstand og/eller spørsmål: AlltidOfteSjeldenAldri Navnet på barnets fastlege blir rutinemessig ført inn i barnets journal (under personinfo) 1331101 Opplysninger fra helseundersøkelser/ konsultasjoner blir rutinemessig ført i barnets journal 6840 0 Kontakten signeres/låses rutinemessig etter hver konsultasjon 393210 Det opprettes egne journaler for mor/far når de mottar helsetjenesten fra helsestasjonen (for eksempel i forbindelse med psykisk helse, sykdom og rus) 2210148 Helsestasjonen sender rutinemessig henvisning til fastlegen der det er påvist sykdom eller risiko for sykdom under helseundersøkelsen. 4113022 Helsestasjonen orienterer rutinemessig fastlegen når barnet henvises direkte til spesialisthelsetjenesten 2173021

5 STAVANGER KOMMUNE Hva har skjedd etterpå? ■ «Fagdag» for alle ansatte med tema samhandling og dokumentasjon ■ Er i gang med utarbeide samarbeidsrutine med fastlegene ■ Jobber videre med å tydeliggjøre tilbudet i virksomheten – kvalitetshåndbøker ■ Vil innføre en tilsvarende «sjekk» årlig


Laste ned ppt "Erfaringer med og nytte av tilsyn « Sjølmeldingstilsyn» – Stavanger kommune Helsesøsterkongressen – balansekunst i hverdagen Torsdag 24. april 2014 Torunn."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google