Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kunnskapsforberedelse og en ny reform EVUK prosjektet og erfaringer Tone Elin Mekki Senter for omsorgsforskning Vest Bergen 30.11.09.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kunnskapsforberedelse og en ny reform EVUK prosjektet og erfaringer Tone Elin Mekki Senter for omsorgsforskning Vest Bergen 30.11.09."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kunnskapsforberedelse og en ny reform EVUK prosjektet og erfaringer Tone Elin Mekki Senter for omsorgsforskning Vest Bergen 30.11.09

2 Disposisjon Hva er Senter for omsorgsforskning Vest? Mandat og ansvar sammen med UHT og USH i region Vest St meld 47 ( 2008-09) om fagmiljø og rekruttering EVUK; erfaring og lærdom

3 Senter for omsorgsforskning Vest Utgangspunkt i St meld 25: ”Regjeringen foreslår å styrke forsknings- og utviklingsarbeidet knyttet til omsorgstjenestene og eldres helse og levekår, med spesielt vekt på demens”.  praksisnære omsorgsforskningen  nært samspill med kommunesektoren, både om innholdet i forskningen og finansieringen  Samarbeid med KS og Norsk Pensjonistforbund

4 5 regionale sentre Gjøvik: Nasjonalkoordinerende De fire andre sentrene: – Midt-Norge: Høgskolen i Nord-Trøndelag – Nord: Høgskolen i Tromsø – Sør/Øst: Høgskolen i Telemark og Universitetet i Agder – Vest:Høgskolen i Bergen

5 Hvem er vi? Et nettverk av samarbeidende institusjoner: – Høgskolen i Sogn og Fjordane – Høgskolen Stord - Haugesund – Betanien Diakonale Høgskole – Haraldsplass Diakonale Høgskole – Universitetet i Bergen (Institutt for samfunnsmedisinske fag) – Rokkansenteret – Løvåsen Undervisningssykehjem – Bergen Røde Kors Sykehjem – Olaviken Alderspsykiatriske Sykehus – Helse Bergen /Helse Førde / Helse Fonna – Universitet i Stavanger

6 Vårt mandat Senteret skal bidra til styrke praksisnær forskning og utvikling, drive forskningsformidling overfor kommunene og utdanningssektoren og bidra til kompetanseheving i omsorgssektoren. Tillegg fra 2009: Yte forskningsfaglig bistand og veiledning til undervisningssykehjemmene og undervisningshjemmetjenestene i region Vest

7 Hovedsatsing SFOV Institusjonelle betingelser for kompetanse og kvalitet i omsorgstjenestene Flere programområder, se hjemmesiden www.hib.no/senter/omsorgsforskning www.hib.no/senter/omsorgsforskning Programområde 3.2: Utvikling av lærende organisasjoner i de kommunale omsorgstjenestene.

8 Forutsetninger i St meld 47 2008/09 ” å rekruttere og beholde personell er en viktig forutsetning for god kvalitet på tjenesten i kommunenes pleie- og omsorgstjeneste, og vil bli en stor utfordring i gjennomføring av reformen.” (s125)

9 Forutsetninger i St meld 47 2008/09 ”Erfaringer viser at gode faglige arbeidsmiljøer, god grunnbemanning, en hensiktsmessig bemannings- sammensetning, god ledelse samt muligheter for fagutvikling innenfor sitt felt er gode virkemidler i denne sammenheng” (s 125).

10 EVUK – etter og videreutdanning i kommunehelsetjenesten Samarbeid mellom Høgskolen i Bergen, Austevoll, Kvam, Lindås og Tysnes kommuner Pilotprosjekt finansiert med midler fra Rekrutteringsplanen for helse- og sosialpersonell 2003 -2006 Avsluttet juni- 2007

11 EVUK – prosjektet var tredelt 1.Lederutdanning 30 studiepoeng. Avsluttet mars -05. 2.Et treårig kompetanseprogram for sykepleiere, vernepleiere, hjelpepleiere og omsorgsarbeidere. Avsluttet juni- 07 3.FOU knyttet til utvikling og gjennomføring; veileder Inger M.Holter

12

13 Kommunehelsetjenesten som arbeidsplass 30 studiepoeng Helsepolitikk, lovverk, etikk, kommunikasjon, samhandling Valgfri Fordypning m sp Valgfri Fordypning, Fagskole Tverrfaglig gruppeveiledning i hver kommune – til sammen 60 timer År 2004 2005 2006 2007 Individuell veiledning på arbeidsplassen – til sammen 60 timer Valgfri Fordypning u sp Gir perspektiver inn til gruppeveiledningen

14 Aldring, demens og alderspsykiatri (9 sp) Helsefremmende og forebyggende arbeid (6 sp) Etikk (3 sp) Pleie og omsorgstjenester i et makroperspektiv (3 sp) Økonomiske, politiske og juridiske rammer (3sp) Veiledning og samhandlings- kompetanse (6 sp) Grunnmur Miljøarbeid i andres hjem (30stp) For vernepleiere Studieskisse EVUK – HU-gruppen Fordypning innen et av følgende områder for sykepleiere: Demens på bredbånd (15sp) + Fagutvikling og prosjektarbeid (15 sp) Hjerte/lungesyke (30 sp) Diabetes 45 sp Palliasjon 30sp Veiledning 30sp Felles påbygging med studiepoeng

15 Etikk Aldring, demens og alderspsykiatri Helsefremmende og forebyggende arbeid Pleie og omsorgstjenester i et makroperspektiv Økonomiske, politiske og juridiske rammer Veiledning og samhandlings- kompetanse Studieteknikk. Skrivekurs. Metode for kvalitetsutvikling og systematisk forbedringsarbeid og systematisk forbedringsarbeid Felles påbygging uten studiepoeng Studieforberedelse og prosjektarbeid Fagskole i eldreomsorg Samarbeid m/Storhamar videregående Fordypning i forhold til beboere i sykehjem og hjemmetjenesten Grunnmur Studieskisse EVUK – VK-gruppen FAGSKOLER Fagskole i miljøarbeid Samarbeid med Stryn Videregående Fordypning i forhold til psykisk utv.h

16 EVALUERING Validert skjema etter 1,5 og 3 år: Svarprosent: 83 % og 77 %, jevn fordelt på alle gruppene I tillegg fokusgruppeintervju i hver kommune etter halvannet år for å få utdypet forståelse som grunnlag for justering og forbedring i programmet

17

18

19

20 Følgeforskning ved prof Halvard Vike, UiO ”Erfaringene…. til dels svært positive” (s 142) ”ingen tvil om at kompetanseheving nytter, ei heller om at kompetanseheving representerer den eneste farbare veien mot høyere kvalitet og større stabilitet i helse- og omsorgstjenesten” (op.cit) At organisering og samarbeidet ml Hib og de 4 kommunene gjorde at det er mulig å påvise at prosjektet gjorde en forskjell

21 Hva sa deltakerne om fagmiljø? ”Mange påpeker at kompetansehevning, fokus på faglighet og lydhørhet for ideer om nye og bedre måter å gjøre ting på er positivt for arbeidsmiljøet” (s. 110). ”Fagmiljøet har hatt god effekt på ”de andre”, for de kommer og spør mer og er mer interessert. Arbeidsmiljøet er veldig godt.” ”Det har skjedd en faglig tilnærming mellom yrkesgruppene. Det har vært utrolig positivt for arbeidsmiljøet”.

22 Hva sa deltakerne om fagmiljø? ”Alt er lettere. For eksempel slipper man å engste seg alene. Men med mange ufaglærte på jobb en dag, øker arbeidsmengden. Da må du se etter, svare på spørsmål, veilede etc. Derfor er det økt kompetanse som også letter arbeidsbyrden. Det er kjempeflott (med EVUK). Det gir en mye større trygghet.” ”Kompetanse har betydning for arbeidsmiljøet. Istedenfor at kolleger klager på kollegaer,så kan vi stille spørsmålstegn ved hva vi kan gjøre annerledes.” (s. 113)

23 Gode rykter om stimulerende fagmiljø som virker rekrutterende Initierer og vedlikeholder arena for faglighet Stiller krav til oppdatert fagutøvelse Ansatte erfarer samsvar med egne etiske og faglige standarder Tilfredshet og motivasjon til å fortsette på arbeidsplassen

24 Tone Elin Mekki Senter for omsorgsforskning Vest Mail: tem@hib.no www.omsorgsforskning.no www.hib.no/senter/omsorgsforskningtem@hib.no www.omsorgsforskning.no www.hib.no/senter/omsorgsforskning


Laste ned ppt "Kunnskapsforberedelse og en ny reform EVUK prosjektet og erfaringer Tone Elin Mekki Senter for omsorgsforskning Vest Bergen 30.11.09."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google