Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

University of Tromsø – Faculty of Medicine uit.no NAFKAM Når pasienten beveger seg ut i det alternative, hva da…? Vinjar Fønnebø Professor NAFKAM, Universitetet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "University of Tromsø – Faculty of Medicine uit.no NAFKAM Når pasienten beveger seg ut i det alternative, hva da…? Vinjar Fønnebø Professor NAFKAM, Universitetet."— Utskrift av presentasjonen:

1 University of Tromsø – Faculty of Medicine uit.no NAFKAM Når pasienten beveger seg ut i det alternative, hva da…? Vinjar Fønnebø Professor NAFKAM, Universitetet i Tromsø

2

3

4 University of Tromsø – Faculty of Medicine uit.no NAFKAM

5 University of Tromsø – Faculty of Medicine uit.no NAFKAM

6 University of Tromsø – Faculty of Medicine uit.no NAFKAM Kjært barn – mange navn Alternativ medisin Alternativ behandling Komplementær medisin Ukonvensjonell medisin Ikke-bevist medisin Osv.

7 University of Tromsø – Faculty of Medicine uit.no NAFKAM Hva er alternativ behandling? Stortinget –“Med alternativ behandling menes helserelatert behandling som utøves utenfor helsetjenesten, og som ikke utøves av autorisert helsepersonell. Behandling som utøves i helsetjenesten eller av autorisert helsepersonell, omfattes likevel av begrepet alternativ behandling når det brukes metoder som i all vesentlighet anvendes utenfor helsetjenesten.” Lov om alternativ behandling av sykdom mv.

8 University of Tromsø – Faculty of Medicine uit.no NAFKAM Ny lov om alternativ behandling fra 010104 Utøverregister Lovbestemt taushetsplikt Tilsyn av forbrukermyndighetene Kontroversiell paragraf: –Behandling av andre alvorlige sykdommer og lidelser enn dem som omfattes av § 6 (allmennfarlige smittsomme sykdommer), skal heller ikke utøves av andre enn helsepersonell. –Andre enn helsepersonell kan likevel utøve behandling som utelukkende har til hensikt å lindre eller dempe symptomer på eller følger av sykdommen eller lidelsen eller bivirkninger av gitt behandling, eller som har som formål å styrke kroppens immunforsvar eller evne til selvhelbredelse.

9 University of Tromsø – Faculty of Medicine uit.no NAFKAM Klinisk ramme/arena ”Hvem som helst” kan behandle syke mennesker Små begrensninger i hva man kan behandle Små begrensninger i hvilke metoder man kan benytte

10 University of Tromsø – Faculty of Medicine uit.no NAFKAM Bruk av alternativ behandling utenfor eller innenfor helsevesenet siste 12 måneder. 2012 NIFAB 2007 Dette temaet må du som sykepleier forholde deg til enten du vil eller ikke!!

11 University of Tromsø – Faculty of Medicine uit.no NAFKAM Andel brukere av spesifikke alternative behandlinger innenfor og utenfor helsevesenet. 2012

12 University of Tromsø – Faculty of Medicine uit.no NAFKAM Årlige kostnader til skolemedisin og alternativ behandling (15 år eller eldre)

13 University of Tromsø – Faculty of Medicine uit.no NAFKAM Bruk av alternativ behandling

14 University of Tromsø – Faculty of Medicine uit.no NAFKAM Helsepersonells bruk av alternativ behandling Kolstad 2004

15 University of Tromsø – Faculty of Medicine uit.no NAFKAM Alternativ behandling i sykehus

16 University of Tromsø – Faculty of Medicine uit.no NAFKAM Hvorfor bruker folk alternativ behandling? Ikke fordi –de er uvitende eller misfornøyde med konvensjonell medisin Fordi –KAM samsvarer bedre med deres verdisyn, tro og filosofisk orientering knyttet til liv og helse (Astin 1998)

17 University of Tromsø – Faculty of Medicine uit.no NAFKAM Corner 2006

18 University of Tromsø – Faculty of Medicine uit.no NAFKAM Bruk av KAM blant kreftpasienter

19 University of Tromsø – Faculty of Medicine uit.no NAFKAM Virker alternativ behandling ved kreft Det korte svaret er NEI

20 University of Tromsø – Faculty of Medicine uit.no NAFKAM NIFABs temasider om kreft

21 University of Tromsø – Faculty of Medicine uit.no NAFKAM cam-cancer.org

22 University of Tromsø – Faculty of Medicine uit.no NAFKAM Virker alternativ behandling ved kreft Det korte svaret er NEI Det lange svaret er –JA, men kun slik at kreftpasienten kan leve bedre med sin kreftsykdom –Om dette også kan påvirke overlevelse eller svulststørrelse er for lite utforsket.

23 University of Tromsø – Faculty of Medicine uit.no NAFKAM Hva vet vi om effekter av KAM? Ingen gjennombrudd i behandlingen av selve svulsten God effekt som støttebehandling –I bruk på verdens største kreftsykehus Mer info kan fås på www.cam-cancer.org

24 University of Tromsø – Faculty of Medicine uit.no NAFKAM Sjarlataneri Forekommer i liten grad Et åpenbart misforhold mellpm hva man med sikkerhet kan levere og hva man tar seg betalt Åpenbart til stede i dette feltet

25 University of Tromsø – Faculty of Medicine uit.no NAFKAM Effekt på egenkontroll av sykdom og plager Her er alternativ medisin, høyteknologisk medisin, farmasøytisk industri og skolemedisin nære partnere –En frisk person er bare ikke undersøkt godt nok –Alle aktørene vil: Først definere oss som syke Deretter rulle inn sitt behandlingstilbud

26 University of Tromsø – Faculty of Medicine uit.no NAFKAM Min påstand ”Det første norske sykehus som begir seg inn på konseptet integrerende medisin for behandling av pasienter med kroniske sykdommer, vil trolig ha et vesentlig konkurransefortrinn.” –Fønnebø og Grimsgaard Tidsskr Nor Lægeforen 2004; 124: 673

27 University of Tromsø – Faculty of Medicine uit.no NAFKAM www.nifab.no www.nafkam.no


Laste ned ppt "University of Tromsø – Faculty of Medicine uit.no NAFKAM Når pasienten beveger seg ut i det alternative, hva da…? Vinjar Fønnebø Professor NAFKAM, Universitetet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google