Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Erfaringskonferansen februar 2011, Oslo.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Erfaringskonferansen februar 2011, Oslo."— Utskrift av presentasjonen:

1 Erfaringskonferansen februar 2011, Oslo.
Funksjonsvurderingsskjema i PLO-meldingene Et verktøy for entydig kommunikasjon mellom sykehus og kommune Erfaringskonferansen februar 2011, Oslo.

2 Bakgrunn I kommunen opplever man tidvis å befinne seg i en annen virkelighet enn hva sykehuset gjør. De opplysningene den kommunale tjenesten trenger for å kunne vurdere pasienten slik at riktig hjelpetiltak og omsorgsnivå iverksettes, er ikke nødvendigvis de samme opplysningene som sykehuset har kartlagt. Det hender at det ved sykehuset er vurdert at pasienten trenger sykehjemsplass, selv om pasienten, ut fra hjemmetjenestens opplysninger og vurderinger ikke er blitt mer hjelpetrengende enn før innleggelse. Det vil da si at sykehuset også mangler viktige opplysninger fra før innleggelsen, - noe som kunne ha vært betydningsfullt for deres vurdering.

3 Status Kort liggetid i sykehus
Behov for tidlig planlegging av utskriving Behov for kartlegging av funksjonsnivå Behov for samarbeid

4 Utfordringer ved utskriving
Forskjellig oppfatning av pasientens tilstand Forskjellige ord for å beskrive funksjonsnivå Forskjellig tradisjon i kommune og sykehus Plunder og heft ?

5 Kommunene Er pålagt fra sentrale myndigheter å benytte IPLOS ved dokumentasjon av pasientens tilstand

6 Kommunens oppgaver Informere sykehuset om brukers tidligere funksjonsnivå På bakgrunn av opplysninger om funksjonsnivå i sykehus, gjøre vedtak på tjenester tilpasset pasientens funksjonsnivå

7 Sykehusets oppgaver Beskrive pasientens funksjonsnivå i aktuell situasjon Innhente opplysninger om funksjonsnivå før innleggelse i samarbeid med kommunen og/eller pårørende Vurdere omfanget av utredning og realistisk prognose basert på tidligere funksjonsnivå

8 Avtale mellom Stolav og kommunene i
sykehusets opptaksområde (25 kommuner)

9 Avtale / retningslinje / prosedyre
Felles forståelse Individuell registrering

10 Funksjonsvurderingsskjemaet
er et felles fundament en plattform i kommunikasjon rundt pasienten En bevisstgjøring om hvor den ene tjenesten slutter, og den andre begynner

11 Skjemaet benyttes av alle somatiske avdelinger ved St. Olavs Hospital
benyttes for alle pasienter som har/ får - behov for kommunale tjenester

12 Innhold i skjemaet en kombinasjon av IPLOS Barthel Index RAI-AC

13

14 Dette bidrar til at pasienten får
et faglig godt og helhetlig tilbud på rett sted til rett tid med effektiv ressursutnyttelse

15 Dagens praksis Skjemaet fylles ut på papir
Sendes med pasienten utreisedagen Skannes inn i pasientjournalen

16 Nasjonal strategi for elektronisk samhandling i Helse og omsorgssektoren 2008-2013
Kvaliteten på tjenestene skal bli bedre, arbeidsprosessene skal bli mer effektive, og visjonen om helhetlige pasient- og brukerforløp gjennom elektronisk samarbeid skal ligge til grunn Samspill 2.0

17 E-melding i DocuLive Plassert i pasientjournalen
Enkel å finne, enkel å bruke Samarbeid mellom profesjoner Lekker design Lite opplæring nødvendig Brukerveiledning

18

19

20

21

22

23

24

25 Hva vi får……………………… Felles språk Felles bilde av pasienten
Felles forståelse Felles aksjon for pasienten

26 Hva vi får……………………………….…………(forts…)
Relevant og nødvendig informasjon Dokumentasjon av samhandlingen Godt klima mellom samarbeidende instanser Lett tilgjengelig i Doculive

27 Takk for meg Jane Wik Prosjektleder elin-k / St. Olavs
Fagavdelingen, EPJ St. Olavs Hospital Universitetssykehuset i Trondheim


Laste ned ppt "Erfaringskonferansen februar 2011, Oslo."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google