Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kultur for samarbeid? Statssekretær Åge R. Rosnes FUG konferanse, Gardermoen 22. oktober 2005.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kultur for samarbeid? Statssekretær Åge R. Rosnes FUG konferanse, Gardermoen 22. oktober 2005."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kultur for samarbeid? Statssekretær Åge R. Rosnes FUG konferanse, Gardermoen 22. oktober 2005

2 2 Utdannings- og forskningsdepartementet Kultur for samarbeid? Foreldre er en stor ressurs for skolen Skolen skal utvikles i samarbeid med hjemmet Foreldrenes rolle i opplæringen skal styrkes Ønsker bred dialog med foreldre Foreldreundersøkelsen www.elevinspektorene.no Dialog med sektoren

3 3 Utdannings- og forskningsdepartementet Kultur for samarbeid? Videreføre og forsterke Kunnskapsløftet Videreføre tidsplan og hovedlinjer, men med viktige endringer Barnehagene – en del av utdanningsløpet Økte ressurser i skolen økt lærertetthet økt timetall Gratis lærebøker Basisferdigheter

4 4 Utdannings- og forskningsdepartementet Kultur for samarbeid? Barnehagene Læring starter før skolestart Barnehagene – en arena for lek, læring og utvikling Alle som ønsker det skal ha barnehageplass Rimelig pris Kompetente ansatte Kunnskapsministeren ansvarlig for barnehagene

5 5 Utdannings- og forskningsdepartementet Kultur for samarbeid? Økte ressurser til skolene Fellesskolen for alle – viktigste verktøy for sosial utjevning 15 elever per kontaktlærer Økt timetall Etterutdanning Gratis lærebøker

6 6 Utdannings- og forskningsdepartementet Kultur for samarbeid? Basisferdigheter Bredere kompetansebegrep enn i Kunnskapsløftet: Å lære å lære Motivasjon Sosial kompetanse

7 7 Utdannings- og forskningsdepartementet Kultur for samarbeid? Samarbeid mellom hjem og skole Foreldre har stor betydning for elevenes prestasjoner Store forskjeller som følge av sosial bakgrunn Foreldremedvirkning er av varierende kvalitet Foreldre er positive til skolen og deltar aktivt Drøfter i liten grad skolens arbeid Liten reell medbestemmelsesrett Usikre på skolens forventninger til dem

8 8 Utdannings- og forskningsdepartementet Kultur for samarbeid? Samarbeidet mellom hjem og skole Samarbeidet avtar når barna blir eldre Varierende kompetanse blant lærerne Foreldre har positivt syn på samarbeid når skolen ser på dem som en ressurs

9 9 Utdannings- og forskningsdepartementet Kultur for samarbeid? God informasjon til foreldre om barnas faglige og sosiale utvikling – skolens ansvar Foreldresamtalen en viktig arena for samarbeid Skolen skal utvikles i samarbeid med hjemmet Kulturen for samarbeid skal utvikles og forbedres – blant annet gjennom deltakelse i nyopprettede skolemiljøutvalg


Laste ned ppt "Kultur for samarbeid? Statssekretær Åge R. Rosnes FUG konferanse, Gardermoen 22. oktober 2005."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google