Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Prosjekt Halden Kommune

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Prosjekt Halden Kommune"— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Prosjekt Halden Kommune
Henrik Lervik, Erik Lunde, Camilla Pretorius, Kenneth Lund & Erik Bastøe Prosjekt innen helsesektoren i Halden Kommune. Ansvarlig: Mona Carlsen

3 Problemstilling Vurdering av elektronisk samhandling i norsk Helsenett. Avgrensning: Halden Kommune -> Halden sykehus og kommunelegekontoret.

4 Oppgaven Sette oss inn i normer og regler for utveksling av sensitiv informasjon. Dokumentere informasjon om meldingsløftet. Få frem fordeler/ulemper av elektronisk samhandling kontra papir. Foreta intervjuer av brukere for å finne ut om den nasjonale strategien har hatt noen effekt/innflytelse på brukerens hverdag.

5 Arbeids- og rollefordeling

6 Arbeidsmetode E-post Google Docs Møter Gruppearbeid

7 Milepæler

8 Gantt-diagram

9 Litteratur Samspill 2.0 Norm for informasjonssikkerhet - Helse-, omsorgs- og sosialsektoren

10 Teori Prosjekteier Modeller & analyser
Andre helsetjenester(Sykehuset Østfold)

11 Utfordringer Liten kompetanse innen helsevesenet og analysering av IT-systemer Liten erfaring med prosjektarbeid Tidspunkter som passer for legekontoret Innhenting av nyttig/relevant informasjon

12 Intervjuer Avtale med fire brukere 01.04.11
2 kommuneleger og 2 helsesekretærer Tema: - Elektronisk Samhandling ”Meldingsløftet” - Brukerens syn på systemet og eventuelle forandringer

13 Resultat

14 Hva har vi lært? Dagens system for helsevesenet fungerer ikke
TTT – Ting Tar Tid Satt oss inn i prosjektet til Halden Kommune avd. helse Viktig med jevnlig kontakt med prosjekteier Sette av god tid til utarbeiding av en prosjektbeskrivelse og startfase. Utarbeide en solid prosjektbeskrivelse


Laste ned ppt "Prosjekt Halden Kommune"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google