Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Innføring i fagdidaktikk – samfunnsfag 2

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Innføring i fagdidaktikk – samfunnsfag 2"— Utskrift av presentasjonen:

1 Innføring i fagdidaktikk – samfunnsfag 2
Fagdidaktikk PPU v/Ronald Nolet

2 Samfunnsfag i VGS Samfunnsfag består av flere disipliner
Historie, geografi har vært obligatoriske fag i vgs. siden 1700 tallet og i folkeskolen siden 1889 Samfunnskunnskap var fram til 1960 årene knyttet til historiefaget SK ble et eget fag etter at reformgymnasene hadde innført samfunnskunnskap på 60 tallet, og gymnasene og yrkesskolene ble samordnet i 1970 årene Vi fikk nå samfunnsfaglinje for allmenne fag

3 Læreplanen bestemte at elevene skulle lære om familien og samfunn, politikk, lov og rett, samfunnsøkonomi, kommunikasjon, massemedier og opinionsdanning I årene etter innføring av samfunnslære fulgte en rekke eksperiment, strukturforsøk med enten sosialøkonomi eller samfunnskunnskap

4 Reform 94 R 94 var både en rettighetsreform og en struktur og innholdsreform Ungdom fikk lovfestet rett til videregående opplæring som gir studie/yrkeskompetanse Tilbudet ble videre sterkt forenklet Innholdet i samfunnslære ble endret til emnene: det politiske systemet, arbeids- og næringsliv, samliv, individ og samfunn, kulturforståelse og det internasjonale samfunn

5 Samfunnskunnskap SK består av tre valgfrie hoveddeler, kalt moduler
I 2SK inngår sosiologi og sosialantroplogi I 3 SK-A inngår norsk og internasjonal politikk og samfunnskunnskap I 3 SK-B inngår sosialkunnskap Hver modul skal ha 187 timer per år (gjennomsnittlig 5 timer i uka)

6 Sammenlignet med samfunnslære, fokuseres der i SK mer på samfunnsvitenskapenes systematikk, innhold og metoder Og derfor en mye større krav til elevenes selvstendige arbeid med å samle inn, bearbeide og vurdere lærestoff

7 K-06 I K-06 Individ og samfunn Arbeids – og næringsliv
Politikk og demokrati Kultur Internasjonale forhold


Laste ned ppt "Innføring i fagdidaktikk – samfunnsfag 2"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google