Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Revitalisering av IT-studiene Oppsummering av Riga-seminaret og Veien videre frem mot studiestart 2008 Jan Høiberg Juni 2007.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Revitalisering av IT-studiene Oppsummering av Riga-seminaret og Veien videre frem mot studiestart 2008 Jan Høiberg Juni 2007."— Utskrift av presentasjonen:

1 Revitalisering av IT-studiene Oppsummering av Riga-seminaret og Veien videre frem mot studiestart 2008 Jan Høiberg Juni 2007

2 Hvorfor omlegging? Driftsresultatene våre må forbedres de neste 2-3 årene for å unngå reduksjon i virksomheten. Hovedproblem: Vi har for få studenter og de produserer for lite studiepoeng. Det er (for) lenge siden forrige store faglige revisjon av kjernestudiene. ”Back to the ’80s”: Vi må utvikle spennende studier som kan rekruttere godt, er i forkant av den faglige utviklingen og har en tydelig ”Halden-profil”.

3 Når? Strategiseminar med påfølgende vedtak om omlegging i avdelingsstyret i januar/februar 2007. Arbeidsseminaret i Latvia markerte ”kick-off” for utviklingen/omlegging av studiene. Utviklingsarbeidet vil skje sommer/høst 2007 og våren 2008. Nye studieplaner skal være klare i april og første nye studieår operativt i august 2008.

4 Hovedinntrykk fra Riga De faglige diskusjonene om innhold i studiene er i ferd med å konvergere. Vi fikk mange gode og nyttige innspill til omlegging av måten vi organiserer, strukturerer og presenterer studiene på. Omlegging av lavere grads studier er viktigst i dagens situasjon: Uten gode bachelorkandidater forvitrer masterstudiet.

5 ”Konsensus” 1: Generelt om studiene Nåværende studieprogrammer videreføres, men reorganiseres og omarbeides. Omlegging til en fleksibel organisering av studiene, med mer dynamiske studieplaner og flere ”inngangs-porter” avhengig av hva man ønsker å utdanne seg til (jfr. innspill fra Børre L. og oppsummering fra arbeidsgruppe 2 v/Steinar.) Mer nærings- og industrirettede studier i sam- arbeid med IFE og andre regionale bedrifter.

6 ”Konsensus 2”: Profilering og rekruttering Profileringen av HiØs IT-miljø må styrkes regionalt og nasjonalt – men vi må først finne og forankre profilen(e). Samarbeidet med fylkets vg. skoler skal økes og systematiseres. HiØ må fremstå, både for utdanningssøkere og mulige samarbeidspartnere, som fylkets viktigste kompetansesenter for IT (se bl.a. innspillene og idéene fra Tom Heine og Gunnar). Vi må holde på de studentene vi får inn: Eget ”kick-off semester” og spesielle tiltak for faglig sosialisering og trivsel.

7 ”Konsensus” 3: Teknologi i studiene (Minst) ”dobbelt av alt”: Studentene skal eksponeres for flere plattformer, OS, verktøy og utviklingsomgivelser Spesiell(?) vekt på åpen kildekode, åpent innhold, åpne standarder og plattformuavhengighet. ”Læringsplattformen” til IT skal baseres på Web 2.x., åpne samarbeidsverktøy og sosial programvare. Fokus på bærbare maskiner, mobile (kjørbare? flygende?) systemer og lokasjonssensitiv, sikker og intelligent teknologi.

8 ”Konsensus” 4: Innhold i studiene Eget opplegg for første semester (”kick-off”/”go’ digital”). Mer prosjektbasert læring, med større, gjennom- gående prosjekter på tvers av enkeltemner i alle semestre – organisering i temasemestre? Fra akademiske disipliner til temafag (OOP -> ”Webutvikling”, Algebra -> ”Sikring mot data- inbrudd” etc.) En del matematikk og realfag integreres tettere i IT-emnene – ”just in time” istedetfor ”just in case”.

9 ”Konsensus” 5: Mer om innhold i studiene Flere kurs felles for alle studenter: Mer valgfrihet og færre kurs totalt. Tydeligere forankring i avdelingens FoU. Open-ended prosjekter som utfordrer også de gode studentene. Innføring av nytt opplegg for program- meringsundervisningen (jfr. skisse fra arbeidsgruppe 4).

10 Videre arbeid – høst 2007 Avdelingsledelsen lager skisser til ny struktur på studieporteføljen og nye studieplaner, basert på Riga-seminaret. Skissene videreutvikles i et arbeidsseminar for hele kollegiet, tidlig høst 2007. Det settes ned arbeidsgrupper som i samarbeid med ledelsen får ansvar for å lage hver sine deler av de endelige studieplanene, frist januar 2008.

11 Videre arbeid – vår 2008 Studielederne sluttfører beskrivelsene av studieporteføljen og syr sammen innspillene fra arbeidsgruppene til ferdige studieplaner, frist april 2008. Emneansvar for nye kurs i første studieår fordeles i kollegiet tidlig i vårsemesteret, slik at emnene er operative til studiestart i august.


Laste ned ppt "Revitalisering av IT-studiene Oppsummering av Riga-seminaret og Veien videre frem mot studiestart 2008 Jan Høiberg Juni 2007."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google