Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Del 1: Språktilegnelse – det tidlige samspillet og språket i bruk

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Del 1: Språktilegnelse – det tidlige samspillet og språket i bruk"— Utskrift av presentasjonen:

1 Del 1: Språktilegnelse – det tidlige samspillet og språket i bruk
Barns språkutvikling Del 1: Språktilegnelse – det tidlige samspillet og språket i bruk Maja Michelsen, Høgskolen i Østfold

2 Maja Michelsen, Høgskolen i Østfold
Barns språkutvikling Dialogferdighet/samspill Hva er språk/hvordan lærer barn språk Språkbruk – hva gjør vi med språket? Språkutvikling og lek Maja Michelsen, Høgskolen i Østfold

3 Maja Michelsen, Høgskolen i Østfold
Språk og virkelighet Ved hjelp av språket lærer barnet å forstå og skape et bilde av virkeligheten å forstå seg selv og andre å mene noe om og handle i forhold til virkeligheten å uttrykke sine tanker og følelser Maja Michelsen, Høgskolen i Østfold

4 Maja Michelsen, Høgskolen i Østfold
System og bruk System grammatikk morfologi (ord) syntaks (setninger) fonologi (lyder) semantikk (betydning) Bruk kommunikasjon, tekst pragmatikk (språkbruk, ytringer) semiotikk (tegn, mening) Maja Michelsen, Høgskolen i Østfold

5 Maja Michelsen, Høgskolen i Østfold
Fra signal til tegn Signal instinkt reaksjon smil, ansiktsuttrykk, lyder, gråt Tegn sosial overenskomst /konvensjon forståelse Maja Michelsen, Høgskolen i Østfold

6 Maja Michelsen, Høgskolen i Østfold
Begrepsutvikling Tegnet: uttrykk, betydning og referent /sau/ + Maja Michelsen, Høgskolen i Østfold

7 Maja Michelsen, Høgskolen i Østfold
Hva er et tegn? Et tegn er noe som viser til noe annet enn seg selv. Tegnet er en forbindelse mellom uttrykk og innhold. Tegnet er arbitrært (F. Saussure) Ulike typer tegn (C. S. Peirce) Ikoniske tegn: Likhet mellom tegn og representert objekt Indeksikalske tegn: Nærhet mellom tegn og representert objekt. Tegnet peker mot objektet. Symboler: Konvensjonell sammenheng mellom tegn og representert objekt (sosial overenskomst) Denotasjon (hovedbetydning, ordboksdefinisjon) og konnotasjon (bibetydninger) Maja Michelsen, Høgskolen i Østfold

8 Språk, tekst og kontekst
Kommunikasjonssituasjon (tid, sted, deltakere, medium) Kultur (normer, verdier, verdenssyn) Ytring / tekst mæmmæmmæmmæm Maja Michelsen, Høgskolen i Østfold

9 Språktilegnelse som samspill
Dialog Protodialog Egosentrisk tale (autopoiesis, selvkommunikasjon) Samspillet utvikler barnets tanker, meninger og følelser motorikk forholdet til andre og seg selv Maja Michelsen, Høgskolen i Østfold

10 Fins det motargumenter?
Noam Chomsky, 1960-tallet: Språket er først og fremst en biologisk evne Språket eksisterer kun som system i hjernen og utvikles uavhengig av det sosiale Språket læres gjennom prøving og feiling (behavoristisk teori) Steven Pinker,The Language Instinct, 1994: In many communities in the world, parents do no indulge their children in Motherese. In fact, they do not speak to their prelinguistic children at all, except for occasional demandes and rebukes. […]. Needless to say, the children in theses communities, overhearing adults and other children, learn to talk. Maja Michelsen, Høgskolen i Østfold

11 Motargumenter mot motargumentene
Eskimo-myten Å lære å mene (M. Halliday) Språkhandlinger – det vi gjør ved hjelp av språket (fortelle, argumentere, forklare, informere, overtale, påstå) Austin og Searle: Speech acts (talehandlinger) Hvordan bruke språkhandlinger i forhold til barn? varierte språkhandlinger åpne spørsmål Maja Michelsen, Høgskolen i Østfold

12 Maja Michelsen, Høgskolen i Østfold
Språket i bruk YTRING I KONTEKST metafunksjon poetisk funksjon JEG ekspressiv funksjon DET referensiell DU appellativ Språkfunksjoner – forholdet mellom ytring, avsender, mottaker og objekt Roman Jacobson – 6 grunnleggende språkfunksjoner kontaktfunksjon Maja Michelsen, Høgskolen i Østfold

13 Kontekst og dialogferdighet
Her og nå-kommunikasjon samme tid og sted samme opplevelser og hendelser Der og da- kommunikasjon (kontekst må synliggjøres) ikke samme tid og sted ikke samme opplevelser og hendelser Særlig når barnet skal lære å skrive må det ha evnen til å dekontekstualisere Maja Michelsen, Høgskolen i Østfold

14 Maja Michelsen, Høgskolen i Østfold
Språkutvikling og lek Lek stimulerer barnets evne til å metakommunisere (rim, homonymi) utføre ulike språkhandlinger (rollelek) utvikle dialogferdighet (samarbeid, turtaking, lytting, innføre samtaleemne) være sosiale, lære spilleregler/ normer for kommunikasjon utvikle begreper (ta i bruk nye ord, fylle ord med innhold) fortelle dekontekstualisere Maja Michelsen, Høgskolen i Østfold


Laste ned ppt "Del 1: Språktilegnelse – det tidlige samspillet og språket i bruk"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google