Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ulike linker i forbindelse med virksomhetsteori

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ulike linker i forbindelse med virksomhetsteori"— Utskrift av presentasjonen:

1 Ulike linker i forbindelse med virksomhetsteori
Læring som virksomhet Ulike linker i forbindelse med virksomhetsteori (bl.a. om Vygotsky, linker til ”Hva er virksomhetsteori” og ”Sosio-kulturell teori”)

2 Utvikling i et fylogenetisk og et ontogenetisk perspektiv
Den virksomhetsorienterte retningen setter læring/utvikling inn i et fylogenetisk og et ontogenetisk perspektiv –> dvs. at læring ses på som et kulturhistorisk fenomen Fylogenese: Artens (her: menneskehetens) utvikling Ontogenese: Individets utvikling

3 Det to-leddete skjema OMGIVELSE INDIVID

4 Det tre-leddete skjema
INDIVID VIRKSOMHET OMGIVELSE

5 Hva er en virksomhet? Virksomheten har en ytre side og en indre side
dvs. vi gjør noe og vi erfarer noe Virksomheten er et samspill mellom vårt indre og vårt ytre, dvs. våre forutsetninger og de betingelser som ligger i miljøet Gjennom virksomhetene endrer vi våre omgivelser og vi gjør erfaringer Virksomhetene er det som formidler utenfra og inn og innenfra og ut Redskaper og deres utvikling er sentralt innenfor virksomhetsteoriene

6 Lek, læring og arbeid som virksomheter
Lek som virksomhet Læring som virksomhet Arbeid som virksomhet Forskjellen mellom de tre virksomhetsformene: Innslaget av virksomhetens ytre og indre side, hhv Overganger mellom de tre virksomhetsformene Operasjoner: Virksomhetene består av operasjoner, både arbeids-, leke- og læringsoperasjoner Både lek, læring og arbeid gir oss erfaringer.

7 Virksomhetsperspektivet <–> Det sosiokulturelle perspektivet
Læring er situert Læring er grunnleggende sosial Læring er distribuert Læring er mediert Språket er sentralt Læring er deltaking i praksisfellesskap

8 Det to-leddete og tre-leddete skjema i praksis
Gi eksempler på læringssituasjoner som bygger på det to-leddete skjema. Gi eksempler på læringssituasjoner som bygger på det tre-leddete skjema. Sorter eksemplene tilsvarende og prøv å se om det er noen prinsipielle forskjeller dem imellom.


Laste ned ppt "Ulike linker i forbindelse med virksomhetsteori"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google