Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

KBL 5/5-10 Er det umulig med sosial boligbygging i et fritt i marked? Kjell Senneset, Prognosesenteret as.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "KBL 5/5-10 Er det umulig med sosial boligbygging i et fritt i marked? Kjell Senneset, Prognosesenteret as."— Utskrift av presentasjonen:

1 KBL 5/5-10 Er det umulig med sosial boligbygging i et fritt i marked? Kjell Senneset, Prognosesenteret as

2 Det korte svaret er Ja! Hvis myndighetene – staten og kommunene – er villig til å etablere et (omfattende) regulert boligmarked hvor det offentlige eier boligene, kan boutgiftene bestemmes av myndighetene.

3 Men det kan bli dyrt! Kanskje er det bedre å legge til rette for økt boligbygging…. ”Problemet” er jo de høye boligprisene i byene, som igjen skyldes (for) lav boligbygging

4 Men skal boligbyggingen bli høy nok må den i hvert fall ikke begrenses av mangel på (attraktive)byggeklare tomter og flaskehalser i byggesaksbehandlingen! Lav boligbygging gir prisstigning!

5 Beregnet ”boligbehov”, ekskl. effekt fra velstandsøkningen, for årene 1990-2020. Lavt, middels og høyt framskrivningsalternativ 2009-2020. Avgang 2009-2020: 10.000 boliger i året. ?? OK tomtetilgang, nok arbeidskraft, lavere byggekostnader…..

6 Endringer i bruktboligprisene og forholdet mellom befolkningsveksten og igangsettingen av boliger 1988-2010(p)

7 - Mellom 1900 og 1954 ble realboligprisen mer enn halvert. - Først i 1986 – og også i 1998 - var realboligprisen tilbake til 1899-nivået. - Gode år for boligkjøp har vært 1921 – 1954 – 1976 og 1992-93. - Dårlige år for boligkjøp har vært 1899 – 1933 og 1987-88. Prisutviklingen på boliger siden 1819(!)

8 Utviklingen i lønn pr årsverk og utviklingen i boligprisene Indekser, 1981=100

9 Månedlig prisutviklingen fra 2004 Alle brukte boliger – hele landet

10 Relativ prisutviklingen på boliger fra jan. 2004 til mars 2010 i noen større byer samt Tønsberg…..og i den alminnelige prisveksten målt ved konsumprisindeksen. Kilde: NEF/EFF

11 Bråstoppen i boligmarkedet høsten 2008 kom overraskende på mange…..

12 …… og den stoppen preget 2009-prognosene. Her er faktisk vekst i gjennomsnittsprisene fra 2008 til 2009 i Norge - og prognosen vår…….

13 Å shit……

14 Vel – vi får trøste oss med at alle kan ta feil… Og ikke minst med at ALLE tok feil

15 Men hva skjedde egentlig?

16 - De dårlige tidene ble ikke så dårlige likevel – arbeidsledigheten har jo nesten ikke steget. - Norges Bank var veldig kjappe til å sette ned renta. - Bankene begynte å låne ut penger igjen. - Befolkningsveksten fortsatt med full styrke i 2009 – i Norge (+1,2%) og ikke minst i Oslo (over 2 %) og Akershus (nesten 2 %) - Boligbyggingen sank til et minimum. - Og dermed ble det igjen kamp om de boligene som var til salgs…... - ……bl. a. fordi finansakrobatene flyktet fra verdipapirmarkedet (først og fremst aksjer) og over til boligmarkedet. - Når boligprisene først begynte å stige ble den dårlige stemningen/psykologien som preget boligmarkedet i 2008 faktisk mindre i 2009, ikke større som antatt.

17 Alt dette burde vi kanskje oppdaget litt tidligere….?

18 Statistisk sentralbyrå sier at - arbeidsledigheten skal litt opp – men bare til 3,5 % (AKU-tall) - renta skal opp, men ikke så mye, - kjøpekraften til de som er i jobb fortsetter å øke, - befolkningen vokser sterkt også i 2010. Vi sier at: - Boligbyggingen har vært så lav i det siste at det kan bli kamp om objektene – både nye og brukte Dermed er det duket for prisvekst i 2010! Hva skjer i 2010?

19 Hvis da ikke verdensøkonomien spiller oss et puss…

20 ….men det tror ikke Norges Bank Pengepolitisk rapport 1/2010 fra mars, baserte på info fram til 18/3 BNP-vekst2009201020112012 USA-2,42¾2½3 Euroområdet-4,011½2¼ Japan-5,21½1¾ Storbritannia-4,81¼2½2¾ Sverige-4,91¾33¼ Kina+8,79½ 9 Norges handelspartnere-3,422½3 Norge - Fastlands BNP-1,52¼2¾2½ Oljepris Brent Blend63808486

21 Hvorfor klarte vi oss så bra her til lands? Vi gikk inn i krisa med veldig lav ledighet….. …og høye renter De fleste husholdninger i Norge har flytende renter. Dermed ble effekten av rentenedgangen sterkere hos oss enn hos andre. Staten vår har ekstra mye penger. Norges Bank gjorde en god jobb (bytteordninger etc.) Og en ting til……

22 Boligmarkedet krakket ikke i Norge - bruktboligprisene begynte å stige allerede i januar 2009.

23 Så hvordan går det med boligbyggingen?

24 Igangsetting av boliger 1992-209 og prognoser for 2010-2012 24

25 Beregnet ”boligbehov”, ekskl. effekt fra velstandsøkningen, for årene 1990-2020. Lavt, middels og høyt framskrivningsalternativ 2009-2020. Avgang 2009-2020: 10.000 boliger i året. ?? OK tomtetilgang, nok arbeidskraft, lavere byggekostnader…..

26 Boligbygging fordelt på regioner. 2008: anslag på faktisk igangsetting. 2000-2007 og 2009: Igangsettingstillatelser

27 Igangsatte boliger i Norge 1946-2009. Kan vi klare 40.000 etter hvert? Vi har klart det før

28 Klarer ikke boligbyggingen å gjøre jobben med å stabilisere eller helst senke boligprisene……… ……..så har vi Husbanken, som gir - bostøtte - etableringstilskudd til vanskeligstilte - tilskudd til utleieboliger - startlån

29 Og det var det…..


Laste ned ppt "KBL 5/5-10 Er det umulig med sosial boligbygging i et fritt i marked? Kjell Senneset, Prognosesenteret as."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google