Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Borgestadklinikken BA

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Borgestadklinikken BA"— Utskrift av presentasjonen:

1 Borgestadklinikken BA
Avdeling Loland Klinikkavdeling 1 Klinikkavdeling 2 Ettervernsavdelingen §12-konferanse sept. 2011 Kriminalomsorgen - Region Sør Vest

2 Her holder vi til: Ca. 23 km. fra Kristiansand opp Setesdalen

3 Historikk ”Lolandsheimen” etablert i 1947 som et vernehjem.
1/1-94: Loland behandlingssenter etter Sos.tj.l. 1/1-04: Borgestad avd. Loland, etter Spes.h.tj.l. (tverrfaglig spesialisert behandling)

4 Borgestadklinikken BA avd. Loland gir rusbehandling til:
Menn, kvinner, par Aldersgruppe 18-> Pasienter med alle typer rusmiddelavhengighet. Pasienter i LAR-behandling.

5 Klinikkavdeling 1: 23 plasser, inkl. 3 plasser for par.
Behandlingstid: 8-12 mnd (individuelt) Aldersgruppe: år

6 Klinikkavdeling 2: 22 plasser, inkl. 1 skjermingsplass for begge avdelingene Behandlingstid: inntil 6 mnd (individuelt) Aldersgruppe: Alle (snittalder ca 40 år) Alderssammensetningen er hovedforskjellen mellom avdelingene. På gruppenivå har alder betydning for funksjonsnivå og prognose.

7 Ettervernsavdelingen:
Et bo- og oppfølgingstilbud etter fullført behandling ved en av klinikkavdelingene eller etter annen spesialistbehandling Finansieres ved kommunale tilskudd og egenbetaling (husleie) Fokus: Å legge til rette for en gradvis overgang fra institusjon til en rusfri tilværelse utenfor institusjonen. 13 plasser Varighet: Vanligvis 1-3 år Samarbeid med Øvrebø Videregående Skole => Mulighet for langvarig rehabilitering med i et tverrfaglig samarbeid ml. spesialisthelsetjeneste, kommune og fylkeskommune.

8 Tverrfaglig spesialisert rusbehandling på Borgestadklinikken BA avd
Tverrfaglig spesialisert rusbehandling på Borgestadklinikken BA avd. Loland innebærer: Kartlegging Behandling Avslutning

9 1) Kartlegging Bred kartlegging innen to uker for å avdekke pasientenes problemer: Anamnese (rus, psykisk, somatikk – inkl. tannstatus), Europ-Asi, SCL-90-R, evt. også MINI og SCID-II) Fysisk (trenings-) form Offentlig nettverk og ressurspersoner (koordinator? IP?) Noen sendes til nevropsykologiske utredninger i Habiliteringstjenesten

10 1) Kartlegging Kartleggingen danner grunnlaget for
utarbeiding av behandlingsplan (intern) og IP (ekstern) Utkast til IP sendes ut med invitasjon til første ansvarsgruppemøte etter innleggelse Det søkes om en kommunalt forankret koordinator for pas. og for IP Månedlig tverrfaglig evaluering av beh.plan

11 2) Behandlingsinnhold (1)
Ind.samtaler /-terapi med psykiater, psykolog, behandler (inkl. kognitiv terapi) Det benyttes strukturerte kartleggingsverktøy og ulike testapparat både i kartleggingsperioden og underveis i behandlingen. Psykoedukasjon Miljøterapi (arb.aktivitet); systematisert og fulgt opp av vernepleier, utført av miljøarbeidere/-terapeuter Ulike gruppetilbud: Temagruppesamtaler Terapigrupper Foreldregruppe (”Foreldreskolen”) ATV-gruppe (Alternativ til vold)

12 2) Behandlingsinnhold (2)
Fysisk trening; kartlegging og systematisk oppfølging individuelt og i gruppe av vernepleier/treningsinstruktør

13 3) Avslutning Utskrivningen forberedes gjennom
Arbeidet i ansvarsgruppen og med IP Samarbeid med ulike eksterne instanser Sos.tj. LAR-tiltak Arbeidsmarkedstiltak (Varodd, Durapart) Annen spes.hj.tj. Fokus på epikrisetid (tilnærmet 100% innenfor 7 dgr. i 2009)

14 Utfordringer og ønsker:
Forankre LBS i SSHF’s områdeplan for rusbehandling og -rehabilitering og for å videreutvikle behandlingsopplegget i tråd med behovet til befolkningen.


Laste ned ppt "Borgestadklinikken BA"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google