Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Nasjonalt senter for telemedisin. Vi har en visjon Gode helsetilbud til alle, uavhengig av tid og sted.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Nasjonalt senter for telemedisin. Vi har en visjon Gode helsetilbud til alle, uavhengig av tid og sted."— Utskrift av presentasjonen:

1 Nasjonalt senter for telemedisin

2 Vi har en visjon Gode helsetilbud til alle, uavhengig av tid og sted.

3 Bygget på en filosofi Åpen –NSTs kunnskap er tilgjengelig for alle. Vi inviterer inn andres perspektiver, meninger og faglige kunnskaper. Pålitelig –Vi leverer som avtalt, og vi er til å stole på. Modig –Vi tør å utfordre det bestående og våre egne grenser. Vi tør å gjøre feil og tør å si fra.

4 Bygget på en definisjon ”Undersøkelse, overvåkning, behandling og administrasjon av pasienter og opplæring av pasienter og personale via systemer som gir umiddelbar tilgang til ekspertise og pasientinformasjon uavhengig av hvor pasienten eller relevant informasjon er plassert” (Advanced Informatics in Medicine 1991)

5 Vi skal være Et ledende internasjonalt forsknings- og utviklingssenter som samler, produserer og formidler kunnskap om telemedisin og eHelse.  Nasjonalt kompetansesenter for telemedisin i spesialisthelsetjenesten  Samarbeidssenter for Verdens helseorganisasjon (WHO collaborating center)  Forskning og utvikling knyttet opp mot Helse Nords forskningsstrategi  Oppdragsfinansiert forskning og utvikling

6 Vi skal forske på Det som fremmer og hemmer bruk av telemedisin Medisinsk kvalitet på telemedisinske løsninger Bruk av Internett til helseformål Telemedisin i hjemmet Organisasjonsendringer som følge av telemedisin Helse-økonomiske problemstillinger knyttet til telemedisin Evaluering og dokumentasjon i bruk av telemedisin

7 Tematiske områder 2004-06 Effektstudier av telemedisin i bruk i stor skala Utvikle nye telemedisinske tjenester Vise vei for fremtidens pleie- og omsorgstjeneste Nasjonal koordinering og forankring Pasient og publikum World Health Organisation (WHO) Internasjonale prosjekter Tilrettelegge for næringsutvikling Samle ”Helse­norge” til ett kompetanserike

8 Tjenester vi bidrar til  Røntgen  Patologi  Øre-nese-hals  Hud  Kardiologi  Psykiatri Våre resultater bedrer tilgangen til spesialist- helsetjenester og gir kompetanseoverføring  Dialyse  Øyesykdommer  Fødselskontroll  Henvisninger/Epikrise  Fjernundervisning

9 Dette har vi gjort Bedre tilgang til helsetjenester Mer effektivt helsevesen Spredning av kunnskap og ferdigheter Utvikling av nye tjenester og organisasjoner Kost-nytte Kortere ventetid Diagnose og behandling kan gis uten å flytte pasienter

10 Diabetes på SMS Pasienter tar større ansvar selv

11 Trender Økt antall helsetjenester tilgjengelig på Internett Redusert politisk kontroll over helsetjenester Kunnskapsrike pasienter Utviklingen av et marked for helsetjenester Større behov for kvalifisert helsepersonell Helsesektoren vil måtte ta hensyn til ny teknologi og forbrukernes krav Utfordringer med hensyn til finansiering (privat/offentlig)

12 Organisasjonskart Senter leder Helsetjeneste- programmet Pasient- programmet Kommunikasjon og samvirke Administrasjon

13 Ansatte Pr.31/12 2003 Teknologi 29 Helse/medisin 32 Økonomi 2 Jus 2 Administrasjon 19 Design 1 Samfunns- Vitenskap 18

14 Utvikling 1992 – 2003 NST har ansatte i Tromsø, Trondheim, Bergen, Oslo og Hønefoss. Gjennomsnitts- alder: 38,8 år Pr.31/12 2003

15 NST finansiering 2003 EU SND RHF Annet Sosial- og helsedep NFR / Høykom UNN / Helse Nord

16 Litt historie 1987 Televerkets forskningsinstitutt sammen med: Norut IT, Regionsykehuset i Tromsø, Kirkenes sykehus (telepatologi) og Troms Militære Sykehus (teleradiologi) 1993 Telemedisinsk avdeling UNN (Landsfunksjon) 1999 Nasjonalt senter for telemedisin (Kompetansesenter) 2002 Telemedisinsk samarbeidssenter for Verdens helseorganisasjon (WHO) 2003 Kontor i Oslo, Bergen, Trondheim og Hønefoss etablert

17  Izar  WHO  EU prosjekter  ESA  EUs ekspertråd  EHTEL  G7  US ARMY  Eksportrådet  Ledelse av International Society for Telemedicine og Nordic Telemedicine Association Internasjonale forbindelser

18 www.telemed.no ”Nærhet på avstand”


Laste ned ppt "Nasjonalt senter for telemedisin. Vi har en visjon Gode helsetilbud til alle, uavhengig av tid og sted."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google