Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Velkommen til Masterstudiet i informatikk ved NTNU

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Velkommen til Masterstudiet i informatikk ved NTNU"— Utskrift av presentasjonen:

1 Velkommen til Masterstudiet i informatikk ved NTNU
Bård Kjos Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap NTNU

2 Informatikk vs. andre IT-studier ved NTNU
NTNU tilbyr to ulike hovedtyper studier innen fagfeltet: Teknologistudiene: Datateknikk Kommunikasjonsteknologi De allmennvitenskapelige studiene Informatikk Instittt for datateknikk og informasjonsvitenskap (IDI) er (på vegne av IME-fakultetet) faglig hovedansvarlig for begge studiene. Det er de samme faglærerne og de samme fagmiljøene som er involvert i begge studiene.

3 IT-instituttene ved IME-fakultetet
Datateknikk og informasjonsvitenskap (IDI): Generelt om datamaskiner, programmering, systemutvikling, databaser, operativsystemer, osv. Anvendelser innen grafikk og bildebehandling (f.eks. medisin), informasjonssystemer i store organisasjoner, kunstig intelligens… Telematikk (ITEM): Datakommunikasjon og -nettverk, protokoller og tjenester (web, e-post, chat, …), sikkerhet/kryptering, effektiv avvikling av trafikk, etc… Teknisk kybernetikk Innebygde systemer for styring av prosesser i sann tid: Autopiloter, overvåkningsanlegg, industriroboter, maskinstyring, etc… Elektronikk og Teleteknikk: Radiokommunikasjon, signalbehandling, fremstilling av elektroniske kretser

4 Masterstudiet – overordnet struktur
Mål: Å utdanne kandidater med dybde-/spesialistkunnskaper innenfor et avgrenset område av fagfeltet Forutsetning: Fullført bachelorgrad i informatikk – enten fra NTNU eller med innhold som spesifisert i Studiehåndboka. To års normert studietid En årsenhet selvstendig fagstudium En årsenhet veiledet arbeid med masteroppgaven

5 Studieplan – anbefalt modell
Semester Emne 1 Emne 2 Emne 3 Emne 4 4 3 Hovedoppgaven Valgbart emne 2 Eksperter i Team Valgbart IT-emne 1

6 Fagstudiet Ett obligatorisk emne: ”Eksperter i Team”
Minst fire avanserte informatikkemner Minst to studieretningsspesifikke emner (se Studiehåndboka) Alle fire emner må være på 3000-nivå (4. årskurs ved siv.ing-studiet) Inntil tre valgbare emner – velges i samråd med veileder/seksjon. Det kan maksimalt inngå 3 emner av ”vanlig” omfang (max. 22,5 studiepoeng) med emner på 2000-nivå (eller lavere). Emner på og 1000-nivå kan normalt ikke inngå som en del av et masterstudium. Eventuelle søknader om å få inn et slik emne må begrunnes og fremmes gjennom veileder, med anbefaling fra vedkommende.

7 Oppgaven – Veiledning og avtale
Hver student skal tilordnes en hovedveileder. I tillegg kan det involveres biveiledere. Studentene ønsker seg oppgaver (og veileder), mens seksjonen fordeler iht. ønskene og tilgjengelig veiledningskapasitet. Det skal skrives en Mastergradsavtale mellom student, institutt og veileder. Avtalen skal være klar senest 15. januar Utfylling av avtalen: DAIM: Digital Administrasjon og Innlevering av Masteroppgaver

8 Oppgaven – Valg av tema Seksjonens enkelte faglærere er i varierende grad involvert i masterstudiet gjennom å tilby oppgaver, bl.a. avhengig av andre undervisningsoppgaver. Arbeidet med oppgaven skal (først og fremst) tjene som en erfaring i å sette seg inn i stoff og jobbe systematisk og vitenskapelig mot et mål – den enkelte students rent faglige læring er ikke det ”selvsagte” hovedfokus. Instituttet skal tilby et tilstrekkelig antall oppgaver innefor hver studieretning, men er ikke forpliktet til å tilby hver enkelt student en ”interessant” oppgave. Mastergradsarbeider er et viktig redskap for faglærere i forhold til forskning innenfor eget fagområde. Faglærere kan velge å involvere seg i oppgaver koblet opp mot eksterne bedrifter, men har ingen forpliktelser i så måte.

9 Mastergradsavtalen (1)
Avtalen forplikter både student og veileder(e) til å ta initiativ til veiledning. Studenten har hovedansvar for å ta kontakt første gang etter semesterstart. Hvis studenten ikke tar kontakt med institutt/veileder i løpet av et semester, plikter instituttet å forsøke å oppnå kontakt med studenten. Hvis veileder blir fraværende en lengre periode p.g.a. forskningstermin, sykdom, reise etc., er instituttet ansvarlig for å oppnevne ny veileder hvis studenten ønsker det.

10 Mastergradsavtalen (2)
Dersom en av partene ikke på en tilfredsstillende måte overholder sine forpliktelser i henhold til denne avtalen, eller veiledningsforholdet blir problematisk, kan vedkommende part på dette grunnlag be om å bli løst fra veiledningsavtalen. Studenten kan da be om å få oppnevnt ny veileder. Slike saker må behandles i instituttets undervisningsutvalg, og instituttleder oppnevner ny veileder. Hvis instituttet ikke oppnår kontakt, resulterer det i at studenten ikke lenger har krav på veiledning og at veileder ikke lenger er forpliktet til å veilede studenten. Dette medfører at avtalen oppheves.

11 Mastergradsavtalen (3)
Ansvarlig veileder skal være studentens faglige kontaktperson ved instituttet og bistå med råd og veiledning i både faglige og praktiske sider ved mastergradsstudiet. Faglig veileder skal særlig gi råd om mastergradsoppgavens tema og problemstilling, faglitteratur, datainnsamling og praktiske/metodiske spørsmål. Dersom masteroppgaven går over to eller flere semester, skal studenten hvert semester gi veileder en skriftlig (eller muntlig) orientering om framdriften i mastergradsarbeidet. Før avtalen underskrives må ressursbehov være avklart av instituttet.

12 Bård Kjos, IT-bygget rom 222
Studieveiledning Spørsmål om formaliteter og hva reglementet tillater (fagvalg, permisjoner, eksamen) rettes til fakultetskontoret, som ligger i 3. etasje i ”Gamle Fysikk” Inntil du har fått din egen veileder, eller dersom du ikke finner det naturlig å snakke med veileder, kan faglige og mer ”sosiale” forhold diskuteres med studieveileder: Bård Kjos, IT-bygget rom 222 Når oppgave og veileder har falt på plass er det naturlig å diskutere faglige spørsmål med veileder.


Laste ned ppt "Velkommen til Masterstudiet i informatikk ved NTNU"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google