Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

ForVei-modellen Workshop Linda T. Sørensen

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "ForVei-modellen Workshop Linda T. Sørensen"— Utskrift av presentasjonen:

1 ForVei-modellen Workshop 18.09.12 Linda T. Sørensen
“Alle, absolutt alle, fortjener å bli spurt om hvordan de har det” MN-student, UiO 2012

2 Agenda: Samtalemalen Praktisk øvelse Oppsummering

3 Målet med ForVei-samtalen:
Hjelpe studentene å mestre studenttilværelsen Veilede, bevisstgjøre og ansvarliggjøre studentene Øke selvtilliten Kartlegge hva studentene mener skal til for å lykkes med studiene, samt avdekke utfordringer Utvikle tiltak sammen med fakultetet

4 ForVei-samtalens rammer:
«Skreddersydd» metode Individuell samtale førsteårsstudenter andre semester en klokketime muligheter for oppfølging Humanistisk eksistensialistisk tilnærming: - MSHRL® Eklektisk bruk av metoder/teknikker (personavhengig)

5 Holdninger og menneskesyn
Inspirasjon fra Carl Rogers: ”Mennesket har i seg en kraft som streber etter å vokse og utvikle seg, og det er i stand til å løse sine egne problemer” Veileders rolle:

6 Spørsmål Tilrettelegge for refleksjon, bevisstgjøring og læring
Åpne spørsmål Lukkede spørsmål

7 Aktiv lytting Nivå 1: Indre lytting
lytter med utgangspunkt i oss selv og egne erfaringer Nivå 2: Fokusert lytting lytter med fokus på den andre Nivå 3: Global lytting lytter til «hele» budskapet, kobler inn alle våre sanser

8 Aktiv lytting Virkemidler for aktiv lytting: Speile Bruke nøkkelord
Oppfølgende spørsmål Oppsummere

9 Positiv tilbakemelding
Feedback er å oppdage noe hos et annet menneske, og formidle det til personen det gjelder (Øistad, 2004)

10 Positiv tilbakemelding
Hvordan gi god tilbakemelding? Mén det du sier Si det du mener Spesifikk fremfor generell Bruk jeg – budskap Ikke overdriv

11 Samtalemal Hvordan trives du som student?
1 _____________________________________________________________ 10 Hvordan trives du med studiene? Hvordan opplever du mestringen av studiene? Hvordan har du det sosialt? Hvordan har du det rent personlig?

12 Samtalemal Hvordan trives du som student?
1 ________________________________________________|_____________ 10 Hvordan trives du med studiene? 1 __________________________________________|___________________ 10 Hvordan opplever du mestringen av studiene? 1 _________________________________________________________|____ 10 Hvordan har du det sosialt? 1 _________________________|____________________________________ 10 Hvordan har du det rent personlig?

13 Samtalemal Hvordan trives du som student?
1 ________________________________________________|_____________ 10 Hvordan trives du med studiene? 1 __________________________________________|___________________ 10 Hvordan opplever du mestringen av studiene? 1 _________________________________________________________|____ 10 Hvordan har du det sosialt? 1 _________________________|____________________________________ 10 Hvordan har du det rent personlig?

14 Veiledning handler om:

15 Veiledning handler også om:

16 ForVei-samtalen: Viktige elementer: Holdning og menneskesyn Spørsmål
Aktiv lytting Positiv tilbakemelding Relasjonen er det bærende elementet – skape tillit og trygghet – albuerom for tanken. Hva er en god relasjon? Hvorfor er dette viktig? Hvordan skape en god relasjon?

17 Samtalemal: omformulert
Hvordan trives du i jobben din? 1 _____________________________________________________________ 10 Hvordan trives du med arbeidsoppgavene dine? Hvordan opplever du mestringen av jobben din? Hvordan har du det sosialt? Hvordan har du det rent personlig?

18 ForVei med gode resultater: Hva handler dette om?
Veiledere som våger å være personlig i møte med studentene Møter studentene der de er – MSHRL Studentene opplever å bli lyttet til – effekten av å bli lyttet til er stor i seg selv

19 Takk for meg! Kontaktinformasjon: Linda T. Sørensen Telefon: 45262038
E-post: Facebook ForVei-UiO


Laste ned ppt "ForVei-modellen Workshop Linda T. Sørensen"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google