Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

En gang til!? .

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "En gang til!? ."— Utskrift av presentasjonen:

1 En gang til!? 

2 Hva er? en klasse? et argument? en instans? en metode? en datatype?
en synlighetsmodifikator? en logisk test?

3 public class Datamaskin{
private boolean paa; public Datamaskin(){ paa = false; } public void skruPaa(){ paa = true; public void skruAv(){

4 Deklarering av referanser/variabler
I begynnelsen av klasser: public class Bil{ public int antallhjul; //Gjeldende i klassen } I metoder: public void kjor(){ float fart = 23,5; //Gjeldende i metoden etter at de er definert Som argumenter: public void gir(int nyttGir){ //Gjeldende i metoden

5 2 typer referanser 1. Referanse til en datatype (int, long, float, double, char, boolean): public int tall; public float desimaltall; 2. Referanse til en instans av en klasse (Alle med stor bokstav): public String setning; public ArrayList lenketListe;

6 Referanser i argumenter
Referanser av type en blir ikke endret av å bli endret inni en metode. Referanser av type to som gies som argument forblir endret etter at metoden er ferdig.

7 Spørsmål 1: Hvordan kan man deklarere en variabel?
Og hvor kan man bruke den etterpå? Hva er en referanse? Hvilke to typer referanser finnes det? Kan ett argument være av typen void? Og hvorfor ikke?

8 Ikke static Ingen av de metodene vi har brukt til nå er static. Det vil si at det ikke er noe static ord mellom public/private og returtypen. Det vil også si at variablene og metodene hører til i instanser av klassen.

9 Static Betyr at variabelen eller metoden hører til klassen.
Ikke static : Bil nyBil = new Bil(); nyBil.kjor(); static: Bil.hentAntallBiler();

10 Et eksempel public class Person{ public static int antall = 0; }
public static void antallPersoner(){ return antall; } }

11 Spørsmål 2: Hva er forskjell på en variabel som er static og en som ikke er det? Når vil det være naturlig å bruke en static metode? Når vil det være naturlig å bruke en static variabel? Hvor kan man plassere ordet static?

12 Tabeller Dette er en tabell, eller array. Den kan defineres sånn som dette: public int[] heltallsTabell = new int[11]; for å sette inn ting i tabellen: heltallsTabell[plassering] = 2; 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

13 Nyttige tips om tabeller:
Første element i alle tabeller er element nr 0 Ekte programmerer starter å telle med 0 Eksempler: public String[] ordTabell = new String[12]; public String ogsaOrdtabell[] = new String[12];

14 public class Bok{ private String tittel; private int antallSider; public Bok(String tittel){ this.tittel = tittel; } public Bok(String nyTittel, int nyttAntall){ tittel = nyTittel; antallSider = nyttAntall;

15 public class Bokhylle{
private Bok[] boker; public Bokhylle(int antallBoker){ boker = new Bok[antallBoker]; for(int i =0;i<antallBoker;i++){ boker[i]=new Bok(”Bok”+i); } public Bok taUtBok(){ int i = 0; while(bok[i]==null){ i++; Bok bokSomTaesUt = bok[i]; bok[i]=null; return bokSomTaesUt;

16 Spørsmål 3: Hva nummer er det på den siste plassen i en int tabell som ble laget slik: int[10] Kan man bruke tabeller for både datatyper og klasser? Er en tabell en dynamisk eller statisk datastruktur?

17 Metodekall /*Dette er måten man kaller metoder som returnerer en verdi*/ public int tall = leggTilEn(2); /*Dette er måten man kaller metoder som er void på*/ Datamaskin hal9000 = new Datamaskin(); hal9000.skruAv();

18 public class Person{ private String navn; private Datamaskin deepBlue; public Person(String nyttNavn){ navn = nyttNavn; deepBlue = new Datamaskin(); } public boolean starteArbeidet(){ deepBlue.skruPaa(); return true;

19 ArrayList Dynamisk datastruktur
Kan lagre mange forskjellige instanser samtidig. Er et oppbevaringssted for referanser. Lages slik: ArrayList liste = new ArrayList(); Husk: import java.util.ArrayList;

20 Metoder i ArrayList public void add(int index, Object element);
public boolean add(Object element); public void clear(); public Object get(int plassering); public Object remove(int plassering);

21 Forming (Casting) Fordi alle slags objekter kan settes inn i ArrayListen må man fortelle java hvaslags klasse objektet kommer fra. Dette skriver man slik: ArrayList listen = new ArrayList(); (Klassen) listen.remove(0); (String)listen.remove(0);

22 import java.util.ArrayList;
public class Bokhylle{ private ArrayList boker; public Bokhylle(int antallBoker){ boker = new ArrayList(); for(int i =0;i<antallBoker;i++){ boker.add(new Bok(”Bok”+i)); } public Bok taUtBok(){ Bok bokSomTaesUt = (Bok)boker.remove(0); return bokSomTaesUt;

23 Spørsmål 4: Hva er hovedforskjellen mellom en ArrayList og en tabell.
Hva betyr det at ArrayList er en dynamisk struktur? Hvordan former/caster man et objekt/instans? Hvorfor må man forme/caste de objektene som kommer ut fra en ArrayList?

24 Ting å huske på: Initier ArrayListen din, ellers vil du få nullpointerexception når du kjører programmet. Dvs: ArrayList listen = new ArrayList(); Du må forme (caste) alt som kommer ut av en ArrayList Det første elementet er alltid 0!


Laste ned ppt "En gang til!? ."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google