Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

13. februar 2004TDT4285 Planl&drift IT-syst (M15)1 Automatisering TDT4285 Planlegging og drift av IT-systemer Anders Christensen, IDI.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "13. februar 2004TDT4285 Planl&drift IT-syst (M15)1 Automatisering TDT4285 Planlegging og drift av IT-systemer Anders Christensen, IDI."— Utskrift av presentasjonen:

1 13. februar 2004TDT4285 Planl&drift IT-syst (M15)1 Automatisering TDT4285 Planlegging og drift av IT-systemer Anders Christensen, IDI

2 13. februar 2004 TDT4285 Planl&drift IT-syst (M15) 2 Definisjon Automatisering (i konteksten av IT-drift) er å konkretisere en oppgave, løsning eller rekasjon som startes av seg selv på et nærmere bestemt tidspunkt eller situasjon; uten manuell inngripen.

3 13. februar 2004 TDT4285 Planl&drift IT-syst (M15) 3 Motivasjon Ressursbruk: gjenbruk av løsninger Personell: unngå repetitive oppgaver Stabilitet: ordne problemet en gang for alle Skalerbarhet: håndtere mange samtidig Oppetid: time-to-fix går drastisk ned Konsistens: samme løsning hver gang

4 13. februar 2004 TDT4285 Planl&drift IT-syst (M15) 4 T. Limoncelli tre regler: 1. Automate! 2. Automate! 3. Automate! Fokus bort fra teknisk vedlikehold,for å frigjøre tid til å hjelpe brukere og bedre systemets funsjonalitet.

5 13. februar 2004 TDT4285 Planl&drift IT-syst (M15) 5 Dimensjon 1: Metoder Scripting Kobler flere enkelthandlinger. Proceduralt ”Programmeringsspråk” Utfører et program Tilstandsbasert Regelbasert Komplekst Sammenlikner tilstander Tilpasningsdyktig

6 13. februar 2004 TDT4285 Planl&drift IT-syst (M15) 6 Dimensjon 2: Holdning Defensivt Kvalitet i fokus Kontrollerer avvik Sjekker assumptions Sjekker resultatene Avbryter hvis uklart Spesialbehandling av farlige operasjoner Aggressivt Oppgavemål i fokus Få/ingen sjekker Vanligvis midlertidig Ignorerer spesialtilfeller Forventes brukt manuelt Ignorerer feilkoder

7 13. februar 2004 TDT4285 Planl&drift IT-syst (M15) 7 Dimensjon 3: Målskive Symptom For å få bort bieffekter Hvis midlertidig bruk Hvis ufarlig/uskadelig Hvis man ikke forstår hva som skjer Årsak For å løse problemer Permanent løsning Sikkerhetsrelatert

8 13. februar 2004 TDT4285 Planl&drift IT-syst (M15) 8 Dimensjon 4: Utgangspunkt Tidsmessig Regelmessig Administrativt Ryddeoppgaver Korrektive/reaktive Gjenstarte noe Reaktivt til noe Ordne opp Som bieffekt av en situasjon

9 13. februar 2004 TDT4285 Planl&drift IT-syst (M15) 9 Dimensjon 5: Output Levering: Pull kontra push Push girt aktiv output Pull fordrer at man oppsøker output Innhold: Positiv kontra negativ Positiv dersom ok resultat meldes Negativ dersom feil resultat meldes Hvordan meldes manglende resultat?

10 13. februar 2004 TDT4285 Planl&drift IT-syst (M15) 10 Spissformulering: Ingenting er så permanent som en halvferdig, temporær løsning som ser ut til å fungere.

11 13. februar 2004 TDT4285 Planl&drift IT-syst (M15) 11 Automatiseringsoperasjon 1. Utvalg av oppgaver 2. Implementering 3. Igangsetting 4. Monitorering 5. Kontinuerlig forbedring

12 13. februar 2004 TDT4285 Planl&drift IT-syst (M15) 12 Utvalg av oppgaver Det som kan gjøres likt hver gang Det som må gjøres likt hver gang Det som kjøres regelmessig Der hvor noe må reagere umiddelbart Det som er ulønnsomt (eller umulig) å bruke gjentatt arbeidsinnsats på

13 13. februar 2004 TDT4285 Planl&drift IT-syst (M15) 13 Implementering Implementere før man igangsetter Generalisere den manuelle oppgaven Teste og peer-review’e Teste på levende eller isolert system? Defensiv programmering Bestemme hvor automatikken slutter og manuell håndtering starter

14 13. februar 2004 TDT4285 Planl&drift IT-syst (M15) 14 Igangsetting Ekstra, manuell overvåkning i en overgangsfase Innfasing som alle andre tjenster (etter en-noen-mange) Opplæring og igangsetting av rutiner

15 13. februar 2004 TDT4285 Planl&drift IT-syst (M15) 15 Monitorering (i driftsfasen) Overvåke for feilresultat fortløpende Overvåke for manglende kjøring med jevne mellomrom Overvåke for skaleringsendringer over tid (f.eks har fått mer data å prosessere)

16 13. februar 2004 TDT4285 Planl&drift IT-syst (M15) 16 Kontinuerlig forbedring Analysere Konstruere Igangsette Monitorere Prioriteringsplan Kjørende system Installerbart system Loggdata 3.linje 1-2.linje

17 13. februar 2004 TDT4285 Planl&drift IT-syst (M15) 17 Mulige problemer Undertrykke feilmeldinger Agressiv programmering La temporær fiksing bli permante løsninger Glemme at automatikken kjører Ikke merke at automatikken ikke kjører Inkludere for mange manuelle ledd.


Laste ned ppt "13. februar 2004TDT4285 Planl&drift IT-syst (M15)1 Automatisering TDT4285 Planlegging og drift av IT-systemer Anders Christensen, IDI."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google