Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

DNA: det genetiske materialet

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "DNA: det genetiske materialet"— Utskrift av presentasjonen:

1 DNA: det genetiske materialet
Kapittel 14 Copyright © McGraw-Hill Companies Permission required for reproduction or display Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies

2 Elementer verdt å legge merke til:
Hvordan har forskerne jobbet? Spørsmål Tillegne kunnskaper Hypotese Teste hypotese KOMMUNIKASJON Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies

3 Viktige genetiske eksperimenter Oppbygningen av DNA
Oversikt Viktige genetiske eksperimenter Oppbygningen av DNA 3D-strukturen av DNA Replikasjon Hva er et gen? Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies

4 Hvor finner vi arvematerialet i en celle?
ENKELT! Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies

5 Hvor finner vi arvematerialet i en celle?
Hammerling Forsøket Modellorganisme eks. E.coli (+ andre bakterier) cellelinjer Acetabularia encella, grønn alge fot, stilk, kapsel A.crenulata, A. mediterranea Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies

6 Hvor finner vi arvematerialet i en celle?
Hammerling Forsøket Del 1 Ingen ny fot Ingen ny fot eller kapsel Ny kapsel generert fra fot Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies

7 Hvor finner vi arvematerialet i en celle?
Hammerling Forsøket Del 2 Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies

8 Hvor finner vi arvematerialet i en celle?
Hammerling Forsøket Konklusjon Arvematerialet er i foten til cella, der hvor nukleus er Spørsmål: Har kjernen og arvematerialet noe med hverandre å gjøre? Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies

9 Hvor finner vi arvematerialet i en celle?
Briggs/King Forsøket Hypotesetesting: Arvemetarialet ligger i kjernen Modellsystem: Frosk Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies

10 Hvor finner vi arvematerialet i en celle?
Gurdon Forsøket Hypotesetesting: Arvemetarialet ligger i kjernen ligner på Briggs/Kings forsøket annen type frosk synkroniserte cellesyklusene Flere forsøk hvor eggene utviklet seg normalt!! Konklusjon: Arvematerialet er assosiert med kjerna Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies

11 Hvor finner vi arvematerialet i en celle?
Steward Forsøket Modellsystem: Gulrot Konklusjon: Planter er totipotente selv i voksen tilstand Totipotent: hver celle inneholder fullt sett med genetisk informasjon Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies

12 Hvor finner vi arvematerialet i en celle?
Arvematerialet lagres i kjernen i eukaryote celler. Alle celler har kjerne med komplett sett med genetiske intruksjoner. Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies

13 Hva er det genetiske materialet?
Gregor Mendel Law of dominance Law of segregation Law of Independent Assortment Enheter for arv studert av Mendel kalles gener Gener finnes i kromosomene Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies

14 Hva er det genetiske materialet?
Kromosomer = proteiner + DNA (DNA=deoksyribonukleinsyre) ENKELT! DNA for enkelt Proteiner mer komplisert Hypotese: Proteiner er arvestoffet i celler Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies

15 Hva er det genetiske materialet?
Griffiths forsøk Modellsystem: Mus Streptococcus pneumoniae villtype = S mutant = R (har ikke kappe) Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies

16 Hva er det genetiske materialet?
Griffiths forsøk Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies

17 Hva er det genetiske materialet?
Griffiths forsøk Transformasjon = overføring av genetisk materiale fra en celle til en annen noe som kan endre mottakercella Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies

18 Hva er det genetiske materialet?
Transformasjon = overføring av genetisk materiale fra en celle til en annen Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies

19 Hva er det genetiske materialet?
Proteiner eller DNA? Avery forsøket fortsettelse av Griffiths forsøk 5 bevis: kjemisk analyse lik DNA samme tetthet som DNA proteinekstrahering endret ikke transformasjonen proteinase/RNAase behandling ga uendret transformasjon DNase ødela transformasjonen Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies

20 Hva er det genetiske materialet?
Proteiner eller DNA? Avery forsøket: viser at DNA er arvematerielt i cella Men …. ikke uten videre akseptert av andre forskere Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies

21 Hva er det genetiske materialet?
Proteiner eller DNA? Hershey-Chase forsøket: Modellsystem: Bakterier Bakteriofager virus som kan angripe bakterier Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies

22 Hva er det genetiske materialet?
Proteiner eller DNA? Hershey-Chase forsøket: Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies

23 Hva er det genetiske materialet?
Proteiner eller DNA? Hammerling forsøket Briggs/Kings forsøk Gurdon forsøket Steward forsøket Griffiths forsøk Avery forsøket Hershey-Chase forsøket Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies

24 Hvor finner vi arvematerialet i en celle?
DNA er arvematerialet som ligger i kjerna Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies

25 Viktige genetiske eksperimenter Oppbygningen av DNA
Oversikt Viktige genetiske eksperimenter Oppbygningen av DNA 3D-strukturen av DNA Replikasjon Hva er et gen? Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies

26 Hvordan er DNA oppbygd? Tilbake i tid: 1869
Har sett hvordan forskerene kom frem til at DNA er arvestoffet og det befinner seg i kjernen Tilbake i tid: 1869 Friedrich Miescher isolerte DNA for første gang uten å vite hva det var Nuclein : fantes i kjernen Acid : sur pH nuklein syre Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies

27 Levene’s oppfattelse av DNA strukturen
Hvordan er DNA bygd opp? Levene’s oppfattelse av DNA strukturen fant den kjemiske strukturen til DNA aksepterte proteiner som arvematerialet MISFORSTÅELSE: DNA var bygd opp av lik mengde av de 4 nukleotidene Forsinket den genetiske forskningen med 20 år!! Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies

28 DNA og RNA er byd opp av 3 komponenter
Hvordan er DNA bygd opp? DNA og RNA er byd opp av 3 komponenter Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies

29 Nukleotid = fosfat, sukker og base isammen
Hvordan er DNA bygd opp? Nukleotid = fosfat, sukker og base isammen Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies

30 Dehydrerings syntese / fosfodiesterbinding
Hvordan er DNA bygd opp? Dehydrerings syntese / fosfodiesterbinding Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies

31 Hvordan skrive ned en DNA sekvens? 5’3’ retning mest normalt
Hvordan er DNA bygd opp? Hvordan skrive ned en DNA sekvens? 5’3’ retning mest normalt eks. ATCCGTA = 5’pApTpCpCpGpTpA-OH3’ NB! Det motsatte er ikke den samme sekvensen 5’pApTpGpCpCpTpA-OH3’ Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies

32 Chargaff’s analyse: Det er ikke like mengder av
Hvordan er DNA bygd opp? Chargaff’s analyse: Det er ikke like mengder av de 4 nukleotidene i DNA!!! A=T C=G Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies

33 Viktige genetiske eksperimenter Oppbygningen av DNA
Oversikt Viktige genetiske eksperimenter Oppbygningen av DNA 3D-strukturen av DNA Replikasjon Hva er et gen? Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies

34 3D strukturen til DNA Rosalind Franklin (1920 - 1858)
Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies

35 3D strukturen til DNA Røntgen krystallografi
lager krystaller av stoffer røntgen stråler sendes mot objektet som bøyer av røntgenstrålene detekteres på film matematiske beregninger Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies

36 3D strukturen til DNA Rosalind Franklin DNA er formet som en helix
diameter = 2 nm fullstendig turn på helixen hver 3,4 nm Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies

37 3D strukturen til DNA Watson & Crick
Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies

38 3D strukturen til DNA Watson & Crick
Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies

39 Raven - Johnson - Biology: 6th Ed
Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies

40 Viktige genetiske eksperimenter Oppbygningen av DNA
Oversikt Viktige genetiske eksperimenter Oppbygningen av DNA 3D-strukturen av DNA Replikasjon Hva er et gen? Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies

41 DNA replikasjon Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies

42 Meselson - Stahl forsøket:
DNA replikasjon Meselson - Stahl forsøket: Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies

43 DNA replikasjon Rask Effektiv Presis
Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies

44 Startsete for replikasjon ”replikasjons origin” OBS! Bakterier
DNA replikasjon Startsete for replikasjon ”replikasjons origin” OBS! Bakterier Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies

45 DNA replikasjon Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies

46 Samling av komplementær tråd Fjerning av Primer
DNA replikasjon Selve prosessen: Åpning av DNA helixen Bygging av primer Samling av komplementær tråd Fjerning av Primer Sammensveising av Okazaki fragmenter og lagging tråd Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies

47 Åpning av DNA helixen DNA replikasjon
Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies

48 Åpning av DNA helixen - Gyrase
DNA replikasjon Åpning av DNA helixen - Gyrase Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies

49 Bygging av primer 5’ -> 3’ retning 10 RNA nukleotider primase
DNA replikasjon Bygging av primer 5’ -> 3’ retning 10 RNA nukleotider primase primosom Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies

50 Samling av komplementær tråd DNA pol III dimer: , 2, 
DNA replikasjon Samling av komplementær tråd DNA pol III dimer: , 2,  1000 nukleotider pr sek 5’ -> 3’ retning ALLTID! Ledende tråden Lagging tråden Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies

51 DNA replikasjon Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies

52 Samling av komplementær tråd
DNA replikasjon Samling av komplementær tråd Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies

53 Raven - Johnson - Biology: 6th Ed
Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies

54 Fjerning av Primer DNA pol I DNA replikasjon fjerner RNA primer
fyller tomrom mellom Okazaki fragmenter Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies

55 Sammensveising av Okazaki fragmenter og lagging tråd DNA replikasjon
Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies

56 DNA replikasjon Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies

57 DNA replikasjon Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies

58 DNA replikasjon - Eukaryote celler
Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies

59 Viktige genetiske eksperimenter Oppbygningen av DNA
Oversikt Viktige genetiske eksperimenter Oppbygningen av DNA 3D-strukturen av DNA Replikasjon Hva er et gen? Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies

60 Garrod’s funn av genetiske sykdommer
Hva er et gen? Garrod’s funn av genetiske sykdommer sykdommer kunne være ressesive alleler arveinformasjonen nedkom fra en stamfar Eks. Alkaptonuria Urin med alkapton -> oksidert -> svart urin alkapton kan brytes ned av enzymer hos ”normale” personer andre sykdommer kan skyldes enzym mangel Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies

61 Dagens genetiske sykdommer brystkreft, lungekreft +++
Hva er et gen? Dagens genetiske sykdommer brystkreft, lungekreft +++ asthma, Duchenne muskulær dystrofi, alzheimer, epilepsi, Friedreich ataxia, Parkinson, cystisk fibrose Akutt promyeolytisk leukemia Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies

62 Forandringer i baserekkefølgen i DNA kan gi endring i fenotype
Hva er et gen? Hva er mutasjoner? Forandringer i baserekkefølgen i DNA kan gi endring i fenotype eks. Cystisk fibrose Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies

63 Gener spesifiserer enzymer
Hva er et gen? Gener spesifiserer enzymer Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies

64 Et gen / et polypeptid hypotesen
Hva er et gen? Et gen / et polypeptid hypotesen Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies

65 Vet at DNA koder for proteinstrukturer
Hva er et gen? Vet at DNA koder for proteinstrukturer Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies

66 Hva er et gen? Eks. Sigdcelle anemi Et gen =
Sekvensen som bestemmer aminosyre rekkefølgen til et protein Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies

67 Sentrale genetiske eksperimenter Kjemisk oppbygning av DNA
Oversikt Sentrale genetiske eksperimenter Kjemisk oppbygning av DNA 3D-strukturen til DNA Replikasjon av DNA Et gen / et polypeptid hypotesen Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies

68 Hvor finner vi arvematerialet i en celle?
DNA er arvematerialet som ligger i kjerna Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies

69 Raven - Johnson - Biology: 6th Ed
Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies

70 DNA replikasjon Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies

71 Vet at DNA koder for proteinstrukturer
Hva er et gen? Vet at DNA koder for proteinstrukturer Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies

72 Copyright © McGraw-Hill Companies Permission required for reproduction or display
Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies


Laste ned ppt "DNA: det genetiske materialet"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google