Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

13.04.2006 14:50 www.questback.com 1 Response Log.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "13.04.2006 14:50 www.questback.com 1 Response Log."— Utskrift av presentasjonen:

1 13.04.2006 14:50 www.questback.com 1 Response Log

2 13.04.2006 14:50 www.questback.com 2 Alder aUnder 30 år b30 - 40 år c40 - 50 år d50 - 60 år eOver 60 år

3 13.04.2006 14:50 www.questback.com 3 Studium/studienivå (kryss av for bachelor-nivå også om du bare tar enkeltfag) amaster-student teknologi / siv.ing. student barkitektstudent cmedisinstudent dbachelor-student i realfag ebachelor-student i samfunnsfag fbachelor-student i humanistiske fag gmaster-student i realfag hmaster-student i samfunnsfag imaster-student i humanistiske fag jkunstfagstudent kannet

4 13.04.2006 14:50 www.questback.com 4 Fakultetstilhørighet (det fakultetet der du tar hoveddelen av fagene) aFakultet for arkitektur og billedkunst (AB) bHistorisk-filosofisk fakultet (HF) cFakultet for informasjonstekno logi, matematikk og elektronikk (IME) dFakultet for ingeniørvitenskap og teknologi (IVT) eDet medisinske fakultet (DMF) fFakultet for naturvitenskap og teknologi (NT) gFakultet for samfunnsvitenska p og teknologiledelse (SVT)

5 13.04.2006 14:50 www.questback.com 5 Studiested/campus (hovedstudiested) aGløshaugen bDragvoll cTyholt dAnnet sted

6 13.04.2006 14:50 www.questback.com 6 Har du tatt, tar du, eller har du planer om å ta fag som tilbys på annen NTNU-campus enn der du nå studerer? aHar tatt fag på annen campus bTar fag på annen campus dette semesteret cHar planer om å ta fag på annen campus

7 13.04.2006 14:50 www.questback.com 7 Skulle du personlig ønske at det var lagt bedre til rette for å kombinere fag som i dag gis på ulike studiesteder ved NTNU? aJa bNei cVet ikke

8 13.04.2006 14:50 www.questback.com 8 Vurderer du noen av de følgende forholdene som hindringer for å kunne dra nytte av fag som gis på annet studiested ved NTNU? aAvstand / reisetid bReglement / studieplaner cTimeplan dKunnskap om tilbud andre steder

9 13.04.2006 14:50 www.questback.com 9 Avstand / reisetid aVesentlig hindring bNoe hindring cIngen hindring dVet ikke

10 13.04.2006 14:50 www.questback.com 10 Reglement / studieplaner aVesentlig hindring bNoe hindring cIngen hindring dVet ikke

11 13.04.2006 14:50 www.questback.com 11 Timeplan aVesentlig hindring bNoe hindring cIngen hindring dVet ikke

12 13.04.2006 14:50 www.questback.com 12 Kunnskap om tilbud andre steder aVesentlig hindring bNoe hindring cIngen hindring dVet ikke

13 13.04.2006 14:50 www.questback.com 13 Hva slags betydning mener du at en samlokalisering vil ha for NTNUs stilling i konkurransen om å trekke til seg dyktige studenter? aStor positiv betydning bNoe positiv betydning cIngen betydning dNoe negativ betydning eStor negativ betydning fVet ikke

14 13.04.2006 14:50 www.questback.com 14 Hva slag betydning mener du at en samlokalisering vil ha for NTNUs evne til å få realisert nye studietilbud som kombinerer fag fra fagområder som i dag er geografisk atskilt (Dragvoll og Gløshaugen/Øya)? aStor positiv betydning bNoe positiv betydning cIngen betydning dNoe negativ betydning eStor negativ betydning fVet ikke

15 13.04.2006 14:50 www.questback.com 15 Hva slags betydning mener du at en samlokalisering vil ha for studentenes muligheter til å dra nytte av fagtilbud fra humaniora og samfunnsfag i teknologistudiet, og omvendt? aStor positiv betydning bNoe positiv betydning cIngen betydning dNoe negativ betydning eStor negativ betydning fVet ikke

16 13.04.2006 14:50 www.questback.com 16 Hva slags betydning mener du at en samlokalisering vil ha for læringsmiljøet for studentene i teknologi og realfag (nåværende Gløshaugenfag)? aStor positiv betydning bNoe positiv betydning cIngen betydning dNoe negativ betydning eStor negativ betydning fVet ikke

17 13.04.2006 14:50 www.questback.com 17 Hva slags betydning mener du at en samlokalisering vil ha for læringsmiljøet for studentene i samfunnsfag og humaniora (nåværende Dragvollfag)? aStor positiv betydning bNoe positiv betydning cIngen betydning dNoe negativ betydning eStor negativ betydning fVet ikke

18 13.04.2006 14:50 www.questback.com 18 Hva slags betydning mener du at en samlokalisering vil ha for det studentsosiale miljøet ved NTNU? aStor positiv betydning bNoe positiv betydning cIngen betydning dNoe negativ betydning eStor negativ betydning fVet ikke

19 13.04.2006 14:50 www.questback.com 19 Hva slags betydning mener du at en samlokalisering vil ha for tilbudet av velferdstjenester for studentene ved NTNU? aStor positiv betydning bNoe positiv betydning cIngen betydning dNoe negativ betydning eStor negativ betydning fVet ikke

20 13.04.2006 14:50 www.questback.com 20 Hva slags betydning mener du at en samlokalisering vil ha for de tekniske og naturvitenskapelige fagenes utviklingsmuligheter? aStor positiv betydning bNoe positiv betydning cIngen betydning dNoe negativ betydning eStor negativ betydning fVet ikke

21 13.04.2006 14:50 www.questback.com 21 Hva slags betydning mener du at en samlokalisering vil ha for de humanistiske og samfunnsvitenskapelige fagenes utviklingsmuligheter? aStor positiv betydning bNoe positiv betydning cIngen betydning dNoe negativ betydning eStor negativ betydning fVet ikke

22 13.04.2006 14:50 www.questback.com 22 Ta stilling til hvert av utsagnene nedenfor. aNTNU bør satse på å utvikle nye studietilbud som kombinerer fag fra ulike fagområder som i dag er geografisk atskilt (Dragvoll og Gløshaugen/Øya). bNTNU bør gjøre det lettere for studentene på Gløshaugen å dra nytte av fagtilbud fra humaniora og samfunnsfag (Dragvollfag). cNTNU bør gjøre det lettere for studentene på Dragvoll å dra nytte av fagtilbud fra teknologi og naturvitenskapelig e fag (Gløshaugenfag). dEn samling av NTNU i området ved Gløshaugen vil være positivt for aktiviteten og det sosiale livet i bysentrum. eEn samling av NTNU i området ved Gløshaugen vil være lite gunstig, vurdert ut fra trafikkmessige forhold.

23 13.04.2006 14:50 www.questback.com 23 NTNU bør satse på å utvikle nye studietilbud som kombinerer fag fra ulike fagområder som i dag er geografisk atskilt (Dragvoll og Gløshaugen/Øya). aHelt enig bDelvis enig cDelvis uenig dHelt uenig eVet ikke

24 13.04.2006 14:50 www.questback.com 24 NTNU bør gjøre det lettere for studentene på Gløshaugen å dra nytte av fagtilbud fra humaniora og samfunnsfag (Dragvollfag). aHelt enig bDelvis enig cDelvis uenig dHelt uenig eVet ikke

25 13.04.2006 14:50 www.questback.com 25 NTNU bør gjøre det lettere for studentene på Dragvoll å dra nytte av fagtilbud fra teknologi og naturvitenskapelige fag (Gløshaugenfag). aHelt enig bDelvis enig cDelvis uenig dHelt uenig eVet ikke

26 13.04.2006 14:50 www.questback.com 26 En samling av NTNU i området ved Gløshaugen vil være positivt for aktiviteten og det sosiale livet i bysentrum. aHelt enig bDelvis enig cDelvis uenig dHelt uenig eVet ikke

27 13.04.2006 14:50 www.questback.com 27 En samling av NTNU i området ved Gløshaugen vil være lite gunstig, vurdert ut fra trafikkmessige forhold. aHelt enig bDelvis enig cDelvis uenig dHelt uenig eVet ikke

28 13.04.2006 14:50 www.questback.com 28 I hvor stor grad vil en samlokalisering av NTNU i en hovedcampus på/ved Gløshaugen være tjenlig for NTNUs framtidige utvikling? aI svært stor grad bI stor grad cI noen grad dI liten grad eI svært liten grad

29 13.04.2006 14:50 www.questback.com 29 I hvor stor grad vil en utvikling av NTNU i en to-campusmodell, finansiert gjennom salg av tomter og bydelsutvikling på Dragvoll, være tjenlig for NTNUs framtidige utvikling? aI svært stor grad bI stor grad cI noen grad dI liten grad eI svært liten grad

30 13.04.2006 14:50 www.questback.com 30 I hvor stor grad vil det å fortsette i en to-campusmodell og bygge ut Dragvoll, finansiert ved mulige fremtidige byggebevilgninger over statsbudsjettet, være tjenlig for NTNUs framtidige utvikling? aI svært stor grad bI stor grad cI noen grad dI liten grad eI svært liten grad


Laste ned ppt "13.04.2006 14:50 www.questback.com 1 Response Log."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google