Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

De russiske revolusjonene 1917

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "De russiske revolusjonene 1917"— Utskrift av presentasjonen:

1 De russiske revolusjonene 1917
”Det 20. århundredes historie kan ikke forstås uten den russiske revolusjon og dens direkte og indirekte følger.” Eric Hobsbawm

2 Økonomisk utvikling fram til 1914
STOLYPINS JORDREFORMER Individuelt selveie Utskifting Effektivisering INDUSTRIVEKST Sterk vekst i storindustri og bergverk/olje Utenlandske eiere (1/3 av investeringer) Eksportrettet Aktiv stat (investeringer, eksportgarantier, varekjøp)

3 Sosiale forhold i sterk endring
Mangel på jord (befolkningsvekst, manglende vilje til å støtte reformene Svekket adel Sterk vekst i ”ny” arbeiderklasse Lønnsnedslag Bolignød, særlig i byene

4 Politisk utvikling De liberale styrket Kadettpartiet radikalisert
Voksende borgerskap og middelklasse i moderne sektorer De intellektuelle kastet ut av zemstvoene Den radikale fløyen i sosialdemokratiet styrket Bolsjevikene Mensjevikene Tilbaketrekking av demokratiske rettigheter Den parlamentariske kanalen svekket

5 Russland i krig 1914 -1917 Midlertidig patriotisme Militære nederlag
Sammenbrudd i forsyninger og transport Sterk prisstigning, synkende levestandard Produksjonsstreik i landbruket Tsar Nikolai II stadig mer isolert

6 Februar-revolusjonen
Streiker i fabrikker og offentlige kontorer Demonstrasjoner mot dyrtid og matmangel i de store byene Mytteri i hær og marine Tsar Nikolai abdiserer Provisorisk regjering (liberal/sentrum/ Ingen avklaring i jordspørsmålet Fortsatt krig! Kerenski-regjeringen (sentrum/sosialdemokratisk)

7 Oktober-revolusjonen
Dobbeltmakt – sovjetene/regjeringen Juli-opprøret ”Kornilov-affæren” Bolsjevikenes rolle ”All makt til sovjetene!” Makterobringen 25. oktober

8 Sovjetmakt?

9 De første årene Borgerkrig Utenlandsk intervensjon

10 Krigskommunisme

11 NEP

12 Sovjetunionen blir til 1922-24
Felles Grunnlov for Unionen av Sosialistiske Sovjetrepublikker - USSR

13 Maktkamp i kommunistpartiet
Ulike strategier for sosialistisk samfunnsutvikling Stalins linje vinner fram Prosessene mot partimedlemmer på 30-tallet – Stalins linje vinner fram Stalin overtar kontrollen

14 Stalin hylles i Latvia 1939

15 Industrialisering og kollektivisering
Tungindustri som hovedsatsingsområde Hvordan skaffe kapital og arbeidskraft? Hvordan organisere produksjon og fordeling? 5-årsplanene

16 Resultater?


Laste ned ppt "De russiske revolusjonene 1917"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google