Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Databasehåndtering med MySQL

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Databasehåndtering med MySQL"— Utskrift av presentasjonen:

1 Databasehåndtering med MySQL

2 Databaseverktøy DBMS (Database Management System) er et program som benyttes til å kommunisere med databaser DBMS brukes blant annet til å: opprette databaser hente data fra databaser skrive data til databaser slette data og databaser

3 Brukere Hver bruker som skal jobbe mot databasen, trenger en brukerkonto I DBMS’et er det definert hvilke rettigheter hver brukerkonto har Administrator har adgang til å definere rettigheter til de forskjellige brukerkontoene

4 MySQL Mye brukt database Open source kildekoden er fritt tilgjengelig

5 SQL SQL (Structured Query Language)
Spørrespråk (query language) for databaser etablert som standard i 1986 gir muligheten til å aksessere data i en database De vanligste SQL-kommandoene: For henting av data Select For manipulasjon av rader Insert, Update, Delete For manipulasjon av tabeller Create, Drop

6 SQL - Eksempel Vi ønsker å hente alle data fra tabellen ”bok” SELECT *
FROM bok

7 SQL ”SQL-setninger” har en struktur som ligner på ”naturlig språk”
med ”verb, subjekter og adjektiver” SQL-setningene begynner alltid med et verb. CREATE TABLE Ordre ( Id INT NOT NULL PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT, Vare VARCHAR(10), Antall INT(5) ) ; INSERT INTO Ordre VALUES (0,'Epler',12) ; SELECT Antall FROM Ordre WHERE Vare LIKE 'Epler’ ; DROP TABLE Ordre; Kjør SQL-setningene over i mySQL-Front Forklar hva hver av disse gjør Bruk gjerne

8 Oppgave Lage en SQL-setning som lager en tabell
Tabellens navn: Product Atributter: Id (primærnøkkel) Price (heltall) Description (256 tegn) Bruk mySql-Front til å kjøre SQL-setningen

9 INSERT, UPDATE, DELETE INSERT INTO tabell (felter) VALUES (verdier) INSERT INTO bileiere VALUES (0,‘Jan‘,’Hansen’,’1473’); UPDATE tabell SET betingelse WHERE betingelse UPDATE bileiere SET fornavn=’Marie' WHERE fornavn=’Maria’; DELETE FROM tabell (felt) WHERE betingelse DELETE FROM bileiere WHERE etternavn=‘Seim’;

10 Oppgave Ta utgangspunkt i løsningen din fra forrige oppgave
Bruk SQL-setninger og mySQL-Front til å: Sette inn fem produkter Endre produktbeskrivelsen på alle produkter med id mindre enn 3 til ”Produktet er utgått” Slette produktet med id = 2

11 Se ett eller flere felt i en tabell Se sortert utvalg
SELECT Se alle data i en tabell. SELECT * FROM bileiere ; Se ett eller flere felt i en tabell SELECT etternavn, postnr FROM bileiere ; Se sortert utvalg SELECT * FROM bileiere ORDER BY etternavn ; Se gruppert utvalg av en tabell SELECT * FROM bileiere GROUP BY fornavn ; Se de 3 første postene i en tabell, sortert SELECT * FROM bileiere ORDER BY etternavn LIMIT 0,3 ; Se distinkte verdier SELECT DISTINCT biltype FROM biler ; Søk etter en del av en tekst SELECT biltype FROM biler WHERE biltype LIKE ’t%’ ;

12 Oppgave Ta utgangspunkt i løsningen din fra forrige oppgave
Bruk SQL-setninger og mySQL-Front til å finne: all informasjon om alle produkter Produktinformasjon for alle produkter sortert etter pris All informasjon om de to dyreste produktene Alle priser (og bare priser) sortert

13 SELECT fra flere tabeller
SELECT fornavn, etternavn, biltype FROM bileiere, biler WHERE eier_id=bileier_id; Kan også skrives som: WHERE bileiere.eier_id=biler.bileier_id; Kan dette brukes til noe?

14 OPPGAVE1: bilregister Databasen skal lagre informasjon om - bileiere (fornavn, etternavn, adresse) - biler (bilnummer, biltype, farge) Betingelse: En bil kan kun ha en eier, men en eier kan eie flere biler. Oppgave: Lag en databasemodell som beskriver bilregisteret Lag databasen slik du har foreslått i MySQL Fyll inn noen data vha insert Modifiser data vha update Slett noen rader vha delete

15 storoppgave OPPGAVE2: bibliotekdatabase
Databasen som skal lagre informasjon om - bøker - låntakere - utlån - reservasjoner En bok kan finnes i flere eksemplarer Alle utlån har samme utlånstid (1 mnd) Oppgave: Avgjør hvilke entitetstyper (og attributter) du trenger samt relasjonene mellom entitetstypene. (Det er noen tips på de to neste sidene, prøv å løse oppgaven uten de)

16 Mulige entitetstyper (oppg2)
låntakere fornavn, etternavn, adresse, postnr, poststed bøker tittel, forfatters fornavn, forfatters etternavn, genre, kode, ISBN-nr, forlag kode = bokens plassering i bibliotekets hyller eksemplarer status status = inne, utånt eller reservert reservasjoner dato utlån dato

17 Mulige relasjoner (oppg2)
En bok kan ha flere eksemplarer, et eksemplar hører til en bok. En låner kan ha flere utlån, et utlån er koblet til en låner og et eksemplar. En låner kan ha flere reservasjoner, en reservasjon er koblet til en bok. En bok kan ha flere reservasjoner, en reservasjon er koblet til en bok.


Laste ned ppt "Databasehåndtering med MySQL"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google