Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Transformasjonsledelse: (Om)organisering av medarbeiderskap

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Transformasjonsledelse: (Om)organisering av medarbeiderskap"— Utskrift av presentasjonen:

1 Transformasjonsledelse: (Om)organisering av medarbeiderskap
Lederstiler Karismatisk ledelse Transformasjonsledelse Visjonsledels

2 Etablerte ledelsesteorier
Trekkteorier Stilteorier Situasjonsbestemte teorier

3 Nyere perspektiver på ledelse
Karismatisk ledelse [Weber] Transformasjonsledelse [Bass 1990, Burns 1993] Visjonsledelse Symbolsk ledelse Selvledelse kvalitetsledelse, balansert målstyring, management by visions, by values, endringsledelse, utviklingsledelse mm.

4 Karismatisk ledelse Lederen blir vist: Høy grad av tillit, hengivenhet og lojalitet. Støttespillere har: En stor entusiasme og begeistring for lederen og dennes ideer. Både lederen og støttespillerne er villige til store personlige forsakelser for saken og felles målet.

5 Karismatisk ledelse [Management by impression].
Virkemidler og effekt Visjoner: forestillingen om en fremtidig, ønskverdig måltilstand som man kan oppnå sammen Målformulering og Risikovillighet Konkrete planer og handlingsstrategier Selvtillit, sosial intelligens, manipulere inntrykk, mye energi [”Management by impression”] Karismatisk ledelse øker jobbtilfredshet og jobbprestasjoner avhengig av lederens etiske ståsteder.

6 Fra transaksjonsledelse [Management by exception]
Transaksjonsledelse: Instrumentell tilnærming. Forholdet mellom belønning og utførelse står sentralt. Fokus på stabilitet og rutineoppgaver Motiverer ansette ved å appellere til deres egeninteresse Management by exception Belønningen er betinget. Konstruktive transaksjoner

7 Transformasjonsledelse: [Management by empowerment]
Bemyndiggjøring: Den vil gjøre de ansatte mindre avhengig av lederen, utvikle deres kvalifikasjoner, fjerne unødvendig kontroll osv. Den legger vekt på empowerment. Karisma, idealisert innflytelse, intellektuell stimulering og individualisert oppmerksomhet. Inspirere og motivere ansatte ved å appellere til behov av høyere orden, idealer og sentrale ideer. Lederen spiller på de underordnede følelser, er endringsfokusert og lager visjon for endring. Transformasjonsledelse [Burns 1993; Bass] har karismatiske elementer i seg.

8 Visjonsledelse [Management by vision]
Lederen skapet en egnet visjon, introdusere, markedsføre utvikle og artikulere den. Lederegenskaper: evne og vilje til å vinne innflytelse (personalisert eller sosialisert innflytelsesorientering) Kognitive ferdigheter: hvilke visjon samler folk? Hvem er visjonen for? Hvem skal utvikle den?

9 Organisasjonsprosessene i Oktografen:
Beslutnings-, kommunikas-, produksjons- og innovasjonsprosessene.

10 Oktografens 8 perspektiver
4- Lederskap 8- ansattes og klientens Vekst og utvikling 5- Formidle forståelsen av visjoner, planer og systemer 3- Visjoner, mål, systemer og planer Se også Ledelse i teori og praksis slik det fremstilles av Geir Kaufmann. 5- Medarbeiderskap 8- Oppmerksomme på behov for utvikling og ytelse 7- Det som produseres produseres godt 6- Engasjement for organisasjonens beste


Laste ned ppt "Transformasjonsledelse: (Om)organisering av medarbeiderskap"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google