Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

SPAR: Hva står SPAR MED OPPRETT for? (///)

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "SPAR: Hva står SPAR MED OPPRETT for? (///)"— Utskrift av presentasjonen:

1 SPAR: 12.10.2009 Hva står SPAR MED OPPRETT for? (///)
SPARE MENNESKELIGE OG MATERIELLE RESSURSER VED Å SIKRE PRODUKTIVITET, SIKRE ARBEIDSFORHOLD OG SIKRE RESSURSUTVIKLING.

2 1

3 SPAR ved å sikre: PRODUKTIVITET
Måle intern og ekstern effektivitet (////) Andre momenter?

4 2

5 SPARE ved å sikre: ARBEIDSFORHBOLD
Eierskap (/) Involvering (/) Andre momenter?

6 3

7 SPAR ved å sikre: RESSURSUTVIKLING
Eierskap (/) Involvering (/) Andre momenter?

8 4

9 SPAR GJENNOM MED: MEDVIRKING, EIERSKAP og DELAKTIGHET
Eierskap (/) Involvering (/) Enkelkretslæring og dobbelkretslæring? (//////) Hvorfor er kommunikasjonhsprosessen viktig? (///) Lederskap, lederstil: X og Y teori (/////) Forankring og medbestemmelse (/) Hva er indre og ytre motivasjon? (//) Beer: E-teori og O-teori (//)

10 5

11 SPAR GJENNOM MED: MEDVIRKING, EIERSKAP og DELAKTIGHET.
Fortsettelse Kreativitet og læringsforhold Wadel (//). Team og nettverk - Wadel (////) Hva kjennetegner et tre-person-nettverk? (/) Wadel. Fire forhold som påvirker læring (Wadel): Aktelsesforhold, tillitsforhold, motivasjonsforhold og følelsesforhold (/)

12 6

13 SPAR GJENNOM MED: MEDVIRKING, EIERSKAP og DELAKTIGHET. Fortsettelse
Hva kjennetegner en lærende organisasjon? (///////////) Hva er taus kunnskap? (/)

14 6 Andre momenter?

15 SPAR GJENNOM: ORGANISASJONSFORSTÅELSE
Hva ligger under organisasjonsforståelse? – struktur, kultur og kulturmiks (/////////) Resultatmål og effektmål (////////////) Organisasjon og omgivelser (///////) SOFT (//) Prosjektorganisering, projektkart med roller versus basiskart (/////////////////////////)

16 7

17 ORGANISASJONSFORSTÅELSE
Oktografens åtte grunnsetninger og begreper (//////////) Hvilke fire prosesser tar oktografen for seg, og beskriv de fire?(/////) Konsulentens/prosjektlederens viktigste oppgaver og etiske ståsteder (///) Hvilken metode er hensiktsmessig å bruke ved kompetanseutvikling i en organisasjon? Andre momenter?

18 7

19 PROBLEMLØSNINGSMETODER
Hvorfor er problemidentifisering viktig? (//) NGT og hva du bruker den til (//////////) Hva omhandlere LISAS EIE?, analyse og handling? (/////////) MØVK/PEAK og SOAS? (//////////////) Hva er SWOT-analyse? (///////////) Hva er UCR? (////)

20 PROBLEMLØSNINGSMETODER Fortsettelse
Styringssløyfe: tegn og kommenter kort. (///////) Hva er et mandat? (//) Hva er Kjell Dahls fem faser (/) Årsaker til motstand mot endriang (/) Andre momenter

21 8

22 PROSJEKTORGANISERING:
Også under metode: Hva benyttes GANTT-diagram til? (//////////) Hva er CPM og kritisk linje/sti? (////////) Hva forstår man med ROS-analyse (/) Andre momenter?

23 10

24 9

25 RETT: Resultatvurderinger underveis Evaluering ved slutten Tidskrevende tiltak Tilleggsoppgaver

26 10

27 STOPP! Gruppearbeid Hver gruppeleder tar med seg sin gruppe for å reflektere og forstå tidsskjemaet om Marta og George. Oppgavene og hvordan de bygges på hverandre og fordeles over tid. Behov for personlige forklaringer, spørsmål rettes til faglærer under gruppearbeid eller i pausen ved slutten. Work Break Down Structure (WBS) og Critical Path Method (CPM) Transparenter om prosjektledelse (engelsk og norsk)


Laste ned ppt "SPAR: Hva står SPAR MED OPPRETT for? (///)"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google