Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Aktivitetsbasert kalkulasjon (ABC)

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Aktivitetsbasert kalkulasjon (ABC)"— Utskrift av presentasjonen:

1 Aktivitetsbasert kalkulasjon (ABC)
Kalkyler/Driftsregnskapets formål grunnlag for varelager-vurderinger grunnlag for kontroll og oppfølging av avdelinger grunnlag for prissetting og lønnsomhetskalkyler grunnlag for spesialkalkyler

2 Endret kostnadsstruktur
Tidligere Indirekte kostnader Indirekte kostnader Direkte kostnader Direkte kostnader 10 sveisere 1 økonom 1 ingeniør 4 sveisere 4 økonomer 4 ingeniører

3 Utviklingstrekk Store investeringer i automatisering: store faste kostnader Økte timekostnader Økt konkurranse fra lavprisland Store produktutviklingskostnader Forbedret informasjonsteknologi Store og komplekse bedrifter Stort produktutvalg Kortere serier, større ønske om spesialtilpasninger Produktkalkylene er viktigere Mer komplekse produkter De indirekte kostnadene er økende i forhold til direkte

4 Tradisjonell- kontra ABC-kalkyle
Tradisjonelt kostnadssteder (få kostnadssteder, og derved få satser) volumbaserte tilleggssatser (de indirekte kostnader øker ved økt volum) direkte lønn viktig som fordelingsgrunnlag kan gi misvisende produktkalkyler produktkalkyler brukt mest på lagervurderinger kompliserte produkter fikk for liten andel av de indirekte kostnadene ABC (introdusert i slutten av 1980 av engelskmannen Robin Cooper og amerikaneren Robert Kaplan) (NB! ABC forekommer i ulike versjoner) aktiviteter (gjentatte serier av arbeidsoppgaver) mange aktiviteter (som gir mange satser) kostnadsdrivere (målet på aktiviteten) kan gi gode produktkalkyler basert på riktig ressursbruk opptatt av årsakene til at kostnader oppstår, som igjen kan gi mer effektiv kostnadskontroll

5 Grunnleggende begreper
Kostnadsobjekter, f.eks produkt, prosjekt, tjeneste Det vi ønsker å måle kostnaden for Ressurser, f.eks mennesker, maskiner, råvarer Skaper nytte og forårsaker kostnader Aktiviteter, f.eks innkjøp, ordremottak, salgsbesøk Avgrensede gjentatte serier av arbeidsoppgaver Aktivitetskostnad, f.eks total kostnad for ordremottak Aktivitetens samlede kostnad Aktivitetsfrekvens, f.eks antall ordremottak per mnd Antall ganger aktiviteten utføres i en periode

6 Eksempler på aktiviteter i tre virksomheter:

7 Mer om grunnleggende begreper
Kostnadsdriver, f.eks antall innkjøpsordrer Det kvantifiserte mål for aktiviteten Aktivitetssats Kostnaden per aktivitetsfrekvens Aktivitetssats= Aktivitetskostnad Aktivitetsfrekvens

8 Kalkulasjonsprinsippet i ABC
Innkjøpsavdelingens kostnad: kr Analyse: Frekvens av bestillinger: 2 000 Kostnad per bestilling (aktivitetssats): kr 2 000 Frekvens av bestillinger for produkt A: 50 Bestillingskostnad for produkt A: kr 10 000 Antall enheter tilvirket av A: Bestillingskostnad per enhet A: kr 10,-

9 Lite, enkelt eksempel

10 Aktivitetsnivåene i ABC
Enhetsbaserte aktiviteter/kostnader utføres hver gang en enhet tilvirkes f.eks maskinarbeid, monteringsarbeid kostnadsdrivere: maskintimer, antall produktenheter tilvirket typiske kostnader knyttet til aktiviteten: energikostnader, direkte lønn, reparasjons- og vedlikeholdskostnader, driftsmateriell, avskrivninger av maskiner og utstyr

11 Aktivitetsnivåene i ABC
Seriebaserte aktiviteter/kostnader utføres hver gang en serieproduksjon planlegges eller igangsettes f.eks maskinomstilling, materialuttak, materialbestillinger, produksjonsplaner kostnadsdrivere: antall materialbestillinger, antall materialuttak, antall maskinomstillinger typiske kostnader knyttet til aktiviteten: lønnskostnader, omstillingskostnader, avskrivning for utstyr brukt i planlegging

12 Aktivitetsnivåene i ABC
Produktbaserte aktiviteter/kostnader utføres i tilknytning til tilvirkningen av hver produkttype f.eks kvalitetskontroll, markedsføringskampanjer, produktspesifikasjoner kostnadsdrivere: antall kvalitetskontroller, antall timer kvalitetskontroll, antall produktvarianter typiske kostnader knyttet til aktiviteten: kvalitetskontrollkostnader, laboratoriekostnader, konstruksjonskostnader

13 Aktivitetsnivåene i ABC
Kundenivåbaserte aktiviteter/kostnader påløper for å betjene den enkelte kunde grunnet kundens særegne krav, ulikt personale, spesiell kvalitetskontroll typiske kostnader knyttet til aktiviteten: kundebesøk, spesiell oppfølging, spesiell reklamasjonsbehandling, bruk av spesiell dyr transport nødvendig for å beregne kundelønnsomhet

14 Aktivitetsnivåene i ABC
Anleggsbaserte aktiviteter (bedriftsbaserte) forbundet med å opprettholde og vedlikeholde produksjonsanlegget f.eks eiendomsforvaltning, vakt- og sikkerhetstjeneste, eget brannvern kostnadsdrivere: antall ansatte, direkte lønn, maskintimer typiske kostnader knyttet til aktiviteten: vaktmesterlønn, eiendomsskatt, avskrivning av fabrikksbygninger unnlater vanligvis å henføre disse til produktene – bidragsorientert utforming – bidraget går til å dekke de anleggsbaserte kostnadene og fortjeneste

15 Eksempel på kostnadsdrivere:

16 Kostnadsfordelingen Kostnadsarter Aktiviteter Kostnadsbærere
(Kalkyleobjekt) Direkte kostnader Direkte lønn Direkte lønn Direkte materialer Direkte materialer Indirekte kostnader Indirekte lønn Sosiale kostnader Indirekte materialer Energikostnader …… ….. Maskin- oppstilling Kr/oppstilling Innkalkulerte indirekte kostnader Kr/arbeidstime Tilvirkning Material- administrasjon Kr/komponent

17 Typer av kostnadsdrivere
Transaksjonsrelaterte Måler antall forekomster Antall innkjøp, kundebesøk, ordrer, kunder, fakturaer, restaurantgjester, konsulentoppdrag Forutsetning: Alle kalkyleobjektene er like ressurskrevende, f. eks hver faktura bruker de samme ressursene Tidsrelaterte Måler den tid det tar å utføre aktiviteten Maskinbearbeidingstimer, faktureringstimer, reparasjonstimer Intensitetsrelaterte For kalkyleobjekter som krever spesielle aktivitetssatser Noen krever høy kompetanse på arbeidskraft, noen lav. Noen krever dyre maskiner, andre billigere

18 Trinnene i en ABC-kalkyle
Definere og kartlegge aktiviteter, kostnads- drivere og aktivitets- frekvens Gruppere og spesifisere kostnadene aktivitetene Henføre tall til aktiviteter/ grupper til objekter Trinn 1 Trinn 4 Trinn 3 Trinn 2

19 Eksempel Tilleggssats per aktivitetsenhet Kostnadsdrivere Aktiviteter
Kalkyle for et produkt i en serie på stk med 10 kvalitets- kontroller. Direkte materialer utgjør 2 kg a kr 30,-. Direkte lønn kr 50 per enhet (20 minutter): Direkte materialer kr 60,- Direkte lønn kr 50,- Materialhåntering kr 50,- Kvalitetskontroll (kr 300*10/1 000) kr 3,- Maskinomstilling (kr 6 000/1 000) kr 6,- Material- håndtering kr Material- kvantum kg Material- håndtering kr 25,- Kvalitets- kontroll kr Antall inspeksjoner 1 300 Kvalitets- kontroll kr 300 Tilleggssats per aktivitetsenhet Aktiviteter Kostnadsdrivere Maskin- omstilling kr Antall maskin- omstillinger 150 Maskin- omstilling kr 6 000 Tilvirkningskost kr 169,-

20 Uutnyttet kapasitet Tilgjengelig aktivitetskapasitet=
Utnyttet kapasitet + uutnyttet kapasitet Total aktivitetskostnad= Kostnad for utnyttet kapasitet + kostnad for uutnyttet kapasitet


Laste ned ppt "Aktivitetsbasert kalkulasjon (ABC)"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google