Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kurs 7 - Trefase s.42.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kurs 7 - Trefase s.42."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kurs 7 - Trefase s.42

2 Begreper Fasespenning Uf Hovedspenning (linjespenning)
Stjerne – trekantkopling (Y/D) Nulleder Effektverdi

3 Fasespenning Spenningen i hver vikling kaller vi fasespenningen Uf. Uf=U1, Uf=U2 og Uf=U3 Kopler vi tre like belastninger til de tre viklingene, får vi tre like store strømmer. Denne strømmen kalles hovedstrømmen. Effektutviklingen blir da: P= Uf•I i hver belastning. Ptot=3 Uf•I

4 Nulleder u1=ûf•sint u2=ûf•sin(t - 120°) u3=ûf•sin (t - 240°)
ved ûf =100V blir u1=100V, u2 =-50V og u3 =-50V Med last 10 blir strømmen: i1=10A, i2=-5A og i3=-5A dvs. det går ikke strøm i nullederen: itot=0A t=90°

5 Hovedspenning (linjespenning) s.44-45
Hovedspenningen U=3•Uf Se boka side 44 og 45 for mer info! Den totale effekten: P=3·Uf·I U=3·Uf, dette gir P=3·U·I

6 Y- og D-kopling Y-kopling er i hovedsak den kobling som blir brukt i distribusjonsnett til forbruker. D-kopling forekommer sjelden på forbrukernivå. Den har ikke noe felles punkt der vi kan tilkople en nulleder. Koplingen har størst betydning ved overføring av energi i store nett.

7 Eksempel fra Y til D. Y: Uf=230V, Effekten P i hver resistor: P=Uf2/R=2302/100=529W Den totale effekten i belastningen 3·529W=1,6kW D: Hovedspenningen U ligger nå over hver av resistorene. P=U2/R=4002/100=1,6kW Den totale effekten: 3·1,6kW=4,8kW Dette kan vi nyttegjøre oss av ved å montere en vender som velger mellom Y eller D. Da kan vi f.eks variere effekten i et varmeelement. En elektrisk motor trekker uforholdsmessig mye strøm i starten før den kommer opp i turtall. For å minske startstrømmen starter vi motoren i Y og kobler over til D når motoren har kommet opp i turtall.

8 Transformator s Øving 6.1 For en transformator gjelder med god tilnærming (lite tap 1-2%): N1/N2=U1/U2 Effekt: U1·I1= U2·I2 hvorav N1/N2 = U1/U2= I2/I1 Virkningsgrad:  = P2/P1·100% (eta) Noen typer: Skilletrafo, ringetrafo, strømtrafo, impedanstrafo sveisetrafo….s.142, 146


Laste ned ppt "Kurs 7 - Trefase s.42."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google