Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

STRESSRESPONS.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "STRESSRESPONS."— Utskrift av presentasjonen:

1 STRESSRESPONS

2 Psykologiske stressreaksjoner.
      Tilbaketrekning       Frustrasjon       Sinne eller aggresjon       Frykt eller angst       Depresjon eller tristhet Vi reagerer på alle endringer som krever omstilling. Måten vi reagerer på bestemmes av vår vurdering av hva som krevers av oss.

3 Den fysiologiske stressrespons
En situasjon som oppleves som farlig, truende eller som stiller krav til omstilling kan kalles en stressor.

4

5 Effekt av Kortisol (binyrebarken):
Stress- signaler sendes til hypothalamus som via hypofysen gir økt frisetting av adenokortikotropt hormon (ACTH) Stimulerer binyrebarken til å produsere kortisol.. ACTH frisettes ved psykologiske belastninger, skader, kirurgiske inngrep og brannskader, ved lavt blodsukker, intens fysisk aktivitet og ved infeksjoner.

6 Karbohydrat-metabolismen
Stimulerer Glucogenesen Nedsetter glucoseutnyttelsen i cellene Øker glucoseinnholdet i blodet

7 Proteinmetabolismen Reduksjon av cellulær protein
Økning av aminosyrer i blod

8 Fettmetabolismen Fett mobiliseres fra fettet i kroppen

9

10 Innflammasjon Utskillelse av kjemiske substanser som påskynder inflamasjonen. Dette er histamin, bradykinin, prostaglandiner, proteolytiske enzymer og leukotriner. Økning av blodsirkulasjonen rundt området – erythema. Lekkasje av plasma fra kapillærene på grunn av økt permiabilitet, med påfølende clotting av vevsvæske som gir ødem

11 Inflammasjon forts. Infiltrasjon av leucocytter
Etter dager eller uker en inngroing av fibrøst vev som hjelper helingsprosessen.

12 Antiinflammatorisk effekt
· Blokkerer inflammatorisk respons på allergisk reaksjoner. · Reduserer eosinofile og lymfocytter i blodet. Kortison fører også til en atrofi av lymfoid vev som fører til en reduksjon av t-celler og antistoff fra lymfoid vev. Immuniteten nedsettes. · Øker produksjonen av erytrocytter.

13 Det sympatiske nervesystem
· Det sympatiske nervesystem stimuleres via noradrenalin som transmittorsubstans postganglionært. Meget kortvarig effekt hvis stress opphører. Binyremargen. Aktivering av det sympatiske nervesystem til binyremargen fører til at en stor mengde adrenalin og noradrenalin utskilles til blodbanen. Effekten varer lenger

14 Symptomer Økt blodtrykk
Økt blodflow til muskler og nedsatt til indre organer som tarm og nyrer Økt cellulær metabolisme Økt glucoseinnhold i blod Økt dannelse av glucose i lever og muskulatur Økt muskelstyrke Økt mental aktivitet Økt koagulasjon av blod

15 Stress i moderat form øker derfor generelt kroppens beredskap til å takle den påkjenningen som følger en operasjon.

16 Andre hormoner blir også frigjort ved stress
Aldosteron Vasopressin Veksthormon Glucagon Insulinproduksjonen som regel nedsettes

17 Mulige negative konsekvenser for operasjonspasienten som følger av en aktivering av stressresponsen

18 Inflammasjon Utskillelse av kjemiske substanser. Histamin, bradykinin, prostaglandiner, proteolytiske enzymer og leukotriner.Påskynder inflammasjonen Økning av blodsirkulasjonen rundt området – erythema. Økt permiabilitet - lekkasje av plasma fra kapillærene som gir ødem Infiltrasjon av leucocytter Etter dager eller uker en inngroing av fibrøst vev som hjelper helingsprosessen

19 Mulige negative konsekvenser for operasjonspasienten som følger av stressresponsen
Økt proteinnedbrytning Økt fare for trombose Økt infeksjonsfare Hemmende på motorikken i mage og tarm

20 Litteraturliste Håkonsen Kjell Magne. Mestring og relasjon. Psykologi med eksempler fra sykepleie. Universitetsforlaget AS, 1999. Knardal Stein. Kropp og sjel. Psykologi, biologi og helse. Universitetsforlaget, Oslo 1998. Renck, Hans. Svikt i vitala funtioner. ANIVA forlag, Torekov 1998. Sand, O, Sjaastad Ø, Haug, E. Menneskets fysiologi. Gyldendal akademiske, Oslo, 2001


Laste ned ppt "STRESSRESPONS."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google