Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Anders M. Fjell Psykologisk Institutt Universitetet i Oslo

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Anders M. Fjell Psykologisk Institutt Universitetet i Oslo"— Utskrift av presentasjonen:

1 Anders M. Fjell Psykologisk Institutt Universitetet i Oslo
Litt av hvert som henger sammen - interaksjonsmodeller i moderne psykologi Anders M. Fjell Psykologisk Institutt Universitetet i Oslo

2 Hva kan psykologien gjøre for skolen?
Hvordan påvirkes en elev av skolen? Hvordan påvirkes skolen av eleven? Hvordan henger de to overnevnte punktene sammen?

3 Begreper og navn vi skal innom
Adferdspsykologi Klassisk betinging Operant betinging Lært hjelpeløshet Personlighet Intelligens Interaksjonsmodeller Watson Skinner Eysenck Seligman Piaget Vygotsky

4 Modeller for å forstå forholdet mellom personen og miljøet

5 Miljøet i sentrum Omverdenen Barn

6 John B. Watson – klassisk betinging

7

8

9 Albert og rotta Høy lyd Gråt Glede Syn av rotte Ubetinget stimulus
Ubetinget respons Høy lyd Gråt Glede Syn av rotte Ubetinget respons Ubetinget stimulus

10 + Albert og rotta Høy lyd Gråt Syn av rotte Ubetinget stimulus
Ubetinget respons + Gråt Syn av rotte Ubetinget stimulus

11 Albert og rotta Betinget stimulus Betinget respons Syn av rotte Gråt

12 Albert og rotta Watson som plager Albert

13 B. F. Skinner - Operant betinging

14 Forsterkning: - alle konsekvenser av en handling som gjør det mer sannsynlig at handlingen gjentas

15 Skinnerboks

16 Skinnerboks

17 Skinnerboks

18 Når operant betinging ikke mestres: -lært hjelpeløshet
Martin Seligman

19 Lært hjelpeløshet: -Seligmans hundeeksperiment
Elektrisk gulv Ikke elektrisk gulv

20 Lært hjelpeløshet: -Seligmans hundeeksperiment: Situasjon 1
Elektrisk gulv Ikke elektrisk gulv

21 Lært hjelpeløshet: -Seligmans hundeeksperiment: Situasjon 1
Elektrisk gulv Ikke elektrisk gulv

22 Lært hjelpeløshet: -Seligmans hundeeksperiment: Situasjon 1
Elektrisk gulv Ikke elektrisk gulv

23 Lært hjelpeløshet: -Seligmans hundeeksperiment: Situasjon 2
Elektrisk gulv Ikke elektrisk gulv

24 Lært hjelpeløshet: -Seligmans hundeeksperiment: Situasjon 3
Elektrisk gulv Ikke elektrisk gulv

25 Lært hjelpeløshet: -Seligmans hundeeksperiment: Situasjon 3
Resultat: Hunder som hadde vært utsatt for en situasjon der det ikke var mulig å flykte, klarte ikke å flykte når de senere fikk muligheten til det Disse hundene ble tiltaksløse, nervøse og viste tydelige tegn på depresjon Dette er tatt som en indikasjon på at manglende tro på å kunne påvirke sin egen situasjon er et viktig trekk ved depresjon

26 Lært hjelpeløshet: -Seligmans hundeeksperiment: Situasjon 3
-Resultatene fra Seligmans første hundeforsøk er senere replisert ved andre dyreforsøk. - Man observerer tilsvarende effekter hos mennesker

27 Lært hjelpeløshet: -Seligmans hundeeksperiment: Situasjon 3
Hundene klarte ikke overgangen fra klassisk betinging (Situasjon 2) til operand betinging (Situasjon 3): De hadde fått ødelagt muligheten til å lære.

28 Bandura: Sosial-kognitiv læringsteori

29 Bandura: Sosial-kognitiv læringsteori
Modellæring vil si at man kan lære av å se på andres handlinger og hvilke konsekvenser det får for dem. Hvis man ser andre bli belønnet for en adferd, kalles det vikarierende forsterkning.

30 Bandura: Sosial-kognitiv læringsteori
The Bobo-doll experiment

31 Bandura: Sosial-kognitiv læringsteori
”The woman punched the clown, shouting “sockeroo!”  She kicked it, sat on it, hit with a little hammer, and so on, shouting various aggressive phrases.  Bandura showed his film to groups of kindergartners who, as you might predict, liked it a lot.  They then were let out to play.  In the play room, of course, were several observers with pens and clipboards in hand, a brand new bobo doll, and a few little hammers. And you might predict as well what the observers recorded:  A lot of little kids beating the daylights out of the bobo doll.  They punched it and shouted “sockeroo,” kicked it, sat on it, hit it with the little hammers, and so on.  In other words, they imitated the young lady in the film, and quite precisely at that.”

32 Miljøet i sentrum Omverdenen Barn

33 Personen i sentrum Omverdenen Barn

34 Eysenck – Personen i sentrum
Hans Eysenck is probably best known as a controversialist. He has received acclaim and criticism from colleagues and seems to strive more from the latter. 

35 Eysenck – Personen i sentrum

36 Eysenck – Personen i sentrum

37 Eysenck – Personen i sentrum

38 Personen i sentrum - Det finnes en biologisk basis for intelligens og personlighet, og denne er delvis arvet

39 Personen i sentrum: Intelligens
Bouchard og McGue (1981) analyserte 111 studier av familielikhet i intelligens. Jo flere gener to familiemedlemmer delte, jo høyere er korrelasjonen mellom deres IQ scorer (en polygenetisk arvelighet). Bouchard og McGue mener at det finnes en klar miljømessig komponent, men at størrelsen på korrelasjonen ikke kan forklares på basis av en miljøsmessig hypotese alene.

40 Personen i sentrum: Personlighet
Personlighet refererer til en persons tendens til å tenke, føle og handle på visse måter på tvers av ulike situasjoner og tidspunkter

41 Personen i sentrum: Personlighet
Arv Miljø

42 Personen i sentrum: Personlighet
Miljø Arv

43 Personen i sentrum: Personlighet
Delt familiemiljø Arv Ikke-delt familiemiljø

44 Personen i sentrum: Personlighet
= ikke-delt familiemiljø venner, klasseforstander, fotballtrener, osv. venner, klasseforstander, fotballtrener, osv. Barn 1 Barn 2 Samme mor, far, besteforeldre, sosioøkonomisk status, osv = delt familiemiljø

45 Personen i sentrum: Personlighet
Delt familiemiljø Arv Ikke-delt familiemiljø

46 Personen i sentrum: Personlighet
20% Feil 40% 35% 5% Delt familiemiljø Ikke-delt familiemiljø Arv

47 Person versus Miljø Miljøet i sentrum Barn Omverdenen
Personen i sentrum Person: Eysenck, tradisjonelle genetiske modeller, personlighetsmodeller (finn eksempler fra psykologi og i praksis, og se om noe i boken ligner) Barn Omverdenen

48 Reaktiv interaksjon Barn 1 Omverdenen Barn 2

49 Reaktiv interaksjon Barn 1 Hendelse i miljøet Barn 2

50 Reaktiv interaksjon Reaksjon Barn 1 Hendelse i miljøet Barn 2 Reaksjon

51 Evokativ interaksjon Reaksjon Barn 1 Hendelse i miljøet

52 Evokativ interaksjon Reaksjon Barn 1 Hendelse i miljøet

53 Evokativ interaksjon Reaksjon Barn 1 Hendelse i miljøet

54 Proaktiv interaksjon Miljø 1 Barn 1 Miljø 2

55 Interaksjonelle modeller
Reaktiv interaksjon Evokativ interaksjon Proaktiv interaksjon

56 Modeller for å forstå forholdet mellom personen og miljøet
Evokativ interaksjon Reaktiv interaksjon

57 Modeller for å forstå forholdet mellom personen og miljøet
Evokativ interaksjon Proaktiv interaksjon Reaktiv interaksjon


Laste ned ppt "Anders M. Fjell Psykologisk Institutt Universitetet i Oslo"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google