Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Intern- regnskapets tapte relevans Internregnskapets tapte relevans Åge Johnsen, 18. januar 2008 Bygger bl.a. på H. Thomas Johnson og Robert C. Kaplan,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Intern- regnskapets tapte relevans Internregnskapets tapte relevans Åge Johnsen, 18. januar 2008 Bygger bl.a. på H. Thomas Johnson og Robert C. Kaplan,"— Utskrift av presentasjonen:

1 Intern- regnskapets tapte relevans Internregnskapets tapte relevans Åge Johnsen, 18. januar 2008 Bygger bl.a. på H. Thomas Johnson og Robert C. Kaplan, Relevance Lost: The Rise and Fall of Management Accounting (Harvard Business School Press, 1987)

2 Intern- regnskapets tapte relevans 2 Utgangspunkt for «moderne» internregnskap oJohnson og Kaplan kritiserte internregnskapet for siden 1945 å ha vært for mye knyttet til eksternregnskapet For kortsiktig med vekt på kortperiodiske rapporteringer For sen informasjon i forhold til interne beslutninger For aggregert og for manipulert (av skattehensyn) til å være relevant for ledere i strategi og styring

3 Intern- regnskapets tapte relevans 3 Hvorfor hadde internregnskapet blitt irrelevant? oØkonomiavdelingene ble styrt av finans oKostnadsstrukturen hadde forandret seg med større innslag av indirekte kostnader enn før oLikevel brukte man gamle metoder for produktkalkyler som ga gale produktkostnader med tilhørende gale beslutninger for prissetting, produktmiks og strategi

4 Intern- regnskapets tapte relevans 4 Hvordan gjøre internregnskapet mer beslutningsrelevant? oFor å bøte på problemet formulerte Johnson og Kaplan i 1987 grunnideene til noen modeller som de senere presenterte som Total kvalitetsledelse (TKL) og «i-rett-tid» (JIT) for bedre prosesstyring (kapittel 9) Aktivitetsbasert kalkulasjon (ABC) for bedre kostnadsstyring (kapitel 10) Balansert målstyring (BMS) for bedre resultatstyring (kapittel 11) Disse modellene ble først utviklet av andre Utviklet først av andre (Miller og Vollman, Cooper) Bygger på Druckers målstyringsmodell fra 1950-tallet

5 Intern- regnskapets tapte relevans 5 Prosesstyring oAngående prosesstyring finnes det mange modeller oEn interessant modell kalles optimal produksjonsteori (OPT) eller teorien om flaskehalser (theory of constraints) oEn leseverdig framstilling av denne modellen er gitt i romans form, se Goldratt, E. og J. Cox (1984). The Goal. Gower, Aldershot. (Eller senere utgaver).

6 Intern- regnskapets tapte relevans 6 Balansert målstyring oBygger på målstyring oHandler om å iverksette strategi oBalanse mellom Drift og finans Fortid og framtid Internt og eksternt


Laste ned ppt "Intern- regnskapets tapte relevans Internregnskapets tapte relevans Åge Johnsen, 18. januar 2008 Bygger bl.a. på H. Thomas Johnson og Robert C. Kaplan,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google