Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Den industrielle revolusjonen

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Den industrielle revolusjonen"— Utskrift av presentasjonen:

1 Den industrielle revolusjonen

2 Meninger om industrisamfunnet
”Det var industrien som fikk Norge ut av fattigdommen.” Erling Petersen, professor i økonomi ”En helt industrialisert verden må være målet.” Jan Hesselberg, professor i samfunnsgeografi

3 Noen kjennetegn ved moderne industriproduksjon
Maskiner erstatter håndverk i produksjonen av varer Maskiner leverer kraft (isteden for musklene til mennesker og dyr, vind- og vannmøller) Maskiner frakter varene (isteden for hest og kjerre, seilskip) Maskiner lager maskiner (isteden for smeden som lager verktøy) Kort sagt: maskiner er et viktig kjennetegn

4 Samling og sentralisering av produksjonsfaktorer er et annet viktig kjennetegn
Produksjonslokaler - fabrikker Arbeidskraft – urbanisering Kapital – aksjeselskaper, banker

5 Spesialisering Oppdeling av produksjonsprosesser
Arbeidsdeling mellom bedrifter Komparative fordeler Masseproduksjon

6 Noen forutsetninger for overgang til industribasert vareproduksjon
Ledig arbeidskraft i tradisjonelle sektorer Varemarked Risikovillig kapital Teknisk kunnskap – teknologi

7 Samling av kapital

8 Teknologiutvikling i England
To faser i ”den første industrielle revolusjonen”: Ca : mekanisering av tekstil-produksjonen Ca : jernbane, jern og stål

9 Den flyvende skyttel (1733) effektiviserte vevingen The flying shuttle John Kay 1733

10 Spinnemaskiner (rundt 1760): Spinning Jenny, ”Waterframe”, Muldyrmaskinen – the Mule

11 Spinning Jenny James Hargreaves 1764

12 ”The Water frame” Richard Arkwright 1771

13 Mekanisk vevstol (rundt 1800)

14 Utvikling av produktiviteten
Produksjon av garn pr. arbeidstime: Spinnerokk gram ”Spinning Jenny” (16 spoler) 24 gram ”Waterframe” 34 gram ”The Mule” (216 spoler) 420 gram

15 Reaksjoner på mekaniseringen

16 Flere forutsetninger Mye og billig energiproduksjon
Effektiv og billig transport Råvarer

17

18 Dampmaskinen James Watt, 1763 Økte effektiviteten Konstant fart!
1775 – dampmaskinfabrikk Patentrettigheter

19 Andre fase i teknologisk utvikling i England: ”JERN og jernbane” fra 1820
Maskiner og maskindeler av jern som tåler større fart Energikilde: Fra vann-, vind- og muskelenergi, til kull og koks

20 Effektivisering av transport

21 Billige og nyttige råvarer

22

23 …til vareproduksjon

24 …og energiforsyning

25 Aktører og rammer Gründere – entreprenører
Politiske rammebetingelser – eks. ”Calicoe Act” (1720)

26 Spennende og bevegelige nettsteder
Dampmaskin Spinneri


Laste ned ppt "Den industrielle revolusjonen"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google