Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Antikkens Hellas 700-400 f. Kr.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Antikkens Hellas 700-400 f. Kr."— Utskrift av presentasjonen:

1 Antikkens Hellas f. Kr

2 Læringsmål Kjenne til samfunnsorganisering i den greske antikken (Vekt på Athen) Kjenne til sentrale filosofer og deres syn på individ og stat.

3 Bulgaria Makedonia Albania Korfu Tyrkia Rodos Kreta

4 Spørsmål: Hvordan vet vi det vi vet om Antikken?

5 Kilder Arkeologiske kilder Kunstgjenstander Bruksgjenstander
Potteskår, graver osv. Kunstgjenstander Statuer, vaser etc. Bruksgjenstander Keramikk Skriftlige kilder fra perioden Historieverk, filosofi, lover etc. Skriftlige kilder basert på tapte tekster

6 Kultur Litteratur Olympiske leker (776 f.kr – 394 e.kr) Teater
Homer (Illiaden og Odysseen) Olympiske leker (776 f.kr – 394 e.kr) Hvert 4. år i Olympia Teater Tragedie (Aiskylos, Sofokles, Evripides) Komedie (Aristofanes) Skulpturer Arkitektur

7 Homer – fører videre en muntlig fortellertradisjon
Homer – fører videre en muntlig fortellertradisjon. Eldste kjente litteratur på gresk. Episk diktning (novelle, roman). En av de første man kjenner til. Levde ca. 800 f.kr. Hendelsene i fortellingene ca f.kr. Den trojanske krig var, ifølge legenden, en krig de greske kongene førte mot byen Troja i Lilleasia etter at prins Paris av Troja bortførte Helena av Sparta.

8 Olympiske leker Olympiske leker – Ble forbudt etter at romernes maktovertakelse I Hellas. Ble sett på som hedningfestival.

9 Statue av Zevs i Olympia. Laget av Phidias. Ca 12 meter høy
Statue av Zevs i Olympia. Laget av Phidias. Ca 12 meter høy. En av verdens 7 underverker.

10 Teateret i Athen. Teatertradisjonen fra ca. 550 f.kr. Til ære for Dionysios.

11 Bronsestatue av Poseidon eller Zevs. Ca. 450 f.kr

12 Spørsmål? Hvordan levde de?

13 Akropolis Bystat Gresk by og landsbygda

14 Polis Et jordbrukssamfunn samlet rundt en by
I byen var fellesfunksjoner samlet (knyttet til forsvar, religion og styret av polisen) Grunnlag: Overskudd av mat som gav grunnlag for en overklasse. I utgangspunktet som vern mot. Hva var en polis? Geografisk område Politisk og religiøst felleskap

15 Demokrati i Athen Demokrati = styre av folket Fra ca. 500 f.kr.
Bare for mannlige borgere Folkeforsamlingen (allmøte). Ca. 40 i året. Råd. Ca. 500 menn valgt ved loddtrekning for et år Domstoler gjennom loddtrekning Militære ledere valgt av Folkeforsamlingen

16 Kvinner og slaver Athen: Ca. 50% slaver Kun gutter fikk utdanning
Slaveøkonomi I mange yrker. Spesielt jordbruk. Krigsfanger Kun gutter fikk utdanning Kvinner hadde sine oppgaver i hjemmet, eventuelt i jordbruk

17 Spørsmål? Er det riktig å kalle det et demokrati når så store grupper ble holdt utenfor? Hvor setter vi grensen i dag for hvem som regnes som fullverdige borgere?

18 Filosofi Filosof = en som elsker visdom Søkte naturlige forklaringer
Mennesket i sentrum

19 Rafael. Den Athenske skolen malt i 1509. Vatikanstaten
Rafael. Den Athenske skolen malt i Vatikanstaten. Sokrates til Aristoteles: fra 470 – 322 f.kr. Kilde:

20 Platon og Aristoteles. Platon peker opp, idèverdenen, Aristoleles holder hånden ned mot den jordiske verden, det observerbare.

21 Sokrates f.kr Skrev ingenting selv (vi kjenner han fra Platons tekster) Gikk rundt i Athen og snakket med folk (den sokratiske metode) Stilte spørsmål ved alt. Dømt til døden bl.a for å ha fordervet ungdommen. Byste av Sokrates i romersk marmor fra Louvre-muséet Kilde:

22 Sokrates menneskesyn Tro på mennesket og på fornuften
Kunnskap nødvendig for rett handling. Rett handling gir lykke. Lykke er målet Kunnskap får man gjennom innsikt. Mennesket må tenke. Gjennom samtale og refleksjon vil man kunne finne frem til kunnskap. Sokrates ser seg selv som ”jordmor”. Sannheten ligger i hver enkelt, han skal bare hjelpe til med å se den Tror det finnes universelle normer og verdier (på hva som er rett og galt)

23 Platon 427 f.kr – 347 f.kr Elev av Sokrates
Fra en aristokratisk familie Grunnla Akademiet i Aten. Skrev 30 dialoger Samtalen som metode Også tro på utdanning

24 Platons menneskesyn Mennesker født like, men ikke alle har evner til å bli like kloke. Alle skal få utdanning, men kun de beste skal styre. Likestiller kvinner og menn.

25 Syn på utdanning Alle skal få lik utdanning i 10 år. Jenter og gutter
Bønder, arbeidere og kjøpmenn avslutter etter 10 år Voktere studerer i 10 år til. Lederne (Filosofene) studerer videre i 5 år og går så ut i jobb. De aller klokeste velges ut til å delta i styret av staten når de er 50 år.

26 Platons idealstat Ser på staten som en organisme. SAMFUNNS-KLASSE
FUNKSJON (oppgave) Ledere Filosofene Å styre Voktere Å administrere Arbeidere Å produsere

27 Tenke over:... Platon mente at vokterne og lederne ikke skulle ha privat eiendomsrett og de skulle ikke stifte familie. De skulle ikke ha faste partnere og barna skulle være felles. Hvorfor tror du at han mente at dette var best?

28 Aristoteles 384 f.kkr f.Kr Faren lege ved hoffet til Den makedonske kongen Til Aten som 17/18-åring for å studere ved Platons Akademi Var lærer for Aleksander (som ble ”den Store”) Opptatt av å sanse, observere og klassifisere Grunnla sin egen skole. Lykeion

29 Menneskesyn Alle er like, men noen er likere enn andre
Slaven realiserer seg best når han tjener andre Kvinnene realiserer seg best i husholdningen og i nærmiljøet

30 Syn på staten Mennesket er et sosialt og et politisk dyr. (trives best/blir lykkelig i felleskap med andre) Gikk systematisk og empirisk frem og studerte 158 greske bystater som han klassifiserte Konkluderte med at DEMOKRATIET var best fordi det ga best forutsetninger for: Stabilt styresett Lover At folkemeningen kommer til orde

31 Spørsmål: Hva er forskjellen på Platon og Aristoteles sitt syn på hvordan staten bør styres? Hva mener du er den beste styreformen? (begrunn)


Laste ned ppt "Antikkens Hellas 700-400 f. Kr."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google