Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Prosjekt E-skatt Halden kommune Prosjektansvarlig Per Egil Pedersen Prosjektleder Bjørn Josefsen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Prosjekt E-skatt Halden kommune Prosjektansvarlig Per Egil Pedersen Prosjektleder Bjørn Josefsen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Prosjekt E-skatt Halden kommune Prosjektansvarlig Per Egil Pedersen Prosjektleder Bjørn Josefsen

2 Prosjektplan Vedtaket i kommunestyret 13.12.2007: Vedtaket i kommunestyret 13.12.2007: ”Utfra hensynet til likebehandling vedtas med hjemmel i eiendomsskattelovens § 3 å innføre eiendomsskatt for hele kommunen. Samtlige eiendomsskattepliktige eiendommer i kommunen takseres/omtakseres jf. byskattelovens § 4. Slikt arbeid igangsettes av eiendomsskattetakstnemnda. Virkningsdato bestemmes senere.”

3 Prosjektplan -> Uke 41/2008 Planleggingsfasen Planlegging/tilrettelegging Planlegging/tilrettelegging Utarbeidelse av takseringsregler Utarbeidelse av takseringsregler Utarbeidelse av informasjonsbrev Utarbeidelse av informasjonsbrev Utarbeidelse av konkurransegrunnlag takstmenn Utarbeidelse av konkurransegrunnlag takstmenn Utlysning av tilbudsgrunnlag takstmenn Utlysning av tilbudsgrunnlag takstmenn Media og informasjonsplan Media og informasjonsplan

4 Prosjektplan Uke 42-43/2008 Offentliggjøring/Kick Off Offentliggjøring/pressekonferanse 16.10.2008 Offentliggjøring/pressekonferanse 16.10.2008 Trykking og distribusjon av Trykking og distribusjon av Informasjonsskriv Informasjonsskriv Forhåndstrykt skjema (med f. eks. navn og gnr. bnr.) med svarkonvolutt Forhåndstrykt skjema (med f. eks. navn og gnr. bnr.) med svarkonvolutt Svarfrist 14 dager Svarfrist 14 dager

5 Prosjektplan Uke 44-45 Eiendomskattetakstutvalget behandler og godkjenner takseringsreglementet Eiendomskattetakstutvalget behandler og godkjenner takseringsreglementet Forberedelse av mottak og behandling av svarskjemaene Forberedelse av mottak og behandling av svarskjemaene 6.11.2008: Rådmannen legger fram sitt forslag til budsjett og økonomiplan 2006- 2012 6.11.2008: Rådmannen legger fram sitt forslag til budsjett og økonomiplan 2006- 2012

6 Prosjektplan Uke 46/2008 Mottak og organisering av innkomne svarskjema Mottak og organisering av innkomne svarskjema Planlegging av takstoppdragene ferdigstilles Planlegging av takstoppdragene ferdigstilles Takstområdene/-sonene defineres Takstområdene/-sonene defineres

7 Prosjektplan Uke 47/2008 – uke 9/2009 Taksering av verker og bruk Taksering av verker og bruk Besiktigelse og verdivurdering av boliger og hytter Besiktigelse og verdivurdering av boliger og hytter

8 Prosjektplan Desember 2008 – Politisk behandling 4.12.2008 Formannskapet behandler og innstiller til kommunestyret vedr budsjett for 2009 4.12.2008 Formannskapet behandler og innstiller til kommunestyret vedr budsjett for 2009 18.12.2008 Kommunestyret behandler formannskapets innstilling til budsjettvedtak 18.12.2008 Kommunestyret behandler formannskapets innstilling til budsjettvedtak

9 Prosjektplan Mars 2009 Eiendomsskattetakstnemnda avslutter sin behandling av takster og verdivurderinger Eiendomsskattetakstnemnda avslutter sin behandling av takster og verdivurderinger Eiendomsskattetakstnemndas vedtatte takster offentliggjøres og legges ut til offentlig ettersyn i tre uker Eiendomsskattetakstnemndas vedtatte takster offentliggjøres og legges ut til offentlig ettersyn i tre uker Vedtatt eiendomsskattetakst og eiendomskattekravet (eiendomsskatteseddelen) sendes den enkelte eier Vedtatt eiendomsskattetakst og eiendomskattekravet (eiendomsskatteseddelen) sendes den enkelte eier Samtidig gis informasjon om klageadgangen, - rutiner og –frister Samtidig gis informasjon om klageadgangen, - rutiner og –frister

10 Prosjektplan April – august 2009 Korrigering av eventuelle feilaktige faktaopplysninger Korrigering av eventuelle feilaktige faktaopplysninger Klagebehandling Klagebehandling Utsendelse av eventuelle korrigerte eiendomsskattesedler/-krav Utsendelse av eventuelle korrigerte eiendomsskattesedler/-krav

11 Prosjektplan Service og organisering Etablert egen prosjektorganisasjon Etablert egen prosjektorganisasjon Prosjektleder Bjørn Josefsen Prosjektleder Bjørn Josefsen Eget Eiendomsskattekontor lokalisert i St. Joseph Hospital 3. etasje Eget Eiendomsskattekontor lokalisert i St. Joseph Hospital 3. etasje Telefon 6917 4737 (telefontid 9-12) Telefon 6917 4737 (telefontid 9-12) E-post: eskatt@halden.kommune.no E-post: eskatt@halden.kommune.noeskatt@halden.kommune.no Info på kommunens hjemmeside Info på kommunens hjemmeside Servicesenteret er opplært og fungerer tillegg med formidling av beskjeder Servicesenteret er opplært og fungerer tillegg med formidling av beskjeder


Laste ned ppt "Prosjekt E-skatt Halden kommune Prosjektansvarlig Per Egil Pedersen Prosjektleder Bjørn Josefsen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google