Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Regionalt Utviklingsprogram 2003. Møte med kommunene 25.10.02 - Inge Fornes DNFK - oppsummert Regionalt politisk nivå Arbeidsformen – partnerskapet Forholdet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Regionalt Utviklingsprogram 2003. Møte med kommunene 25.10.02 - Inge Fornes DNFK - oppsummert Regionalt politisk nivå Arbeidsformen – partnerskapet Forholdet."— Utskrift av presentasjonen:

1 Regionalt Utviklingsprogram 2003. Møte med kommunene 25.10.02 - Inge Fornes DNFK - oppsummert Regionalt politisk nivå Arbeidsformen – partnerskapet Forholdet til kommunene Forholdet til næringslivet Utvidet agentnett – regional utv i basisvirksomhetene – spesielt skolene Nye økonomiske virkemidler Budsjettreformen i statsbudsjettet

2 Regionalt Utviklingsprogram 2003. Møte med kommunene 25.10.02 - Inge Fornes Regionale utviklingsmidler KRD’s budsjettreform, en samlet pott er bra og gir: Bedre kobling plan – virkemidler Regional prioritering – bedre treffsikkerhet Fylkeskommunen sjansen til å vise at den duger Økonomisk ramme for NT i 2003 = 2001

3 Regionalt Utviklingsprogram 2003. Møte med kommunene 25.10.02 - Inge Fornes 125 mill Tidligere: Bedriftsutv. (SND) Generell tilrettel. Regionale samordn. Interreg Omstillingskomm Etablererstipend Kommunale næringsfond RUP 2002 Kompetanseutv./ny- skaping Internasjonalisering Regionalt samarb Omstilling/tilrettel Kultur som utv.faktor

4 Regionalt Utviklingsprogram 2003. Møte med kommunene 25.10.02 - Inge Fornes 125 mill 1 RUP 2003 Kompetanse? Innovasjon? Infrastruktur? Internasjonalis? (eller de samme som i 2002) 2 fordeling på virkemiddelforv/ programmer SND LU Interreg Fylkeskomm Omstillingprg Komm/.regionale fond

5 Regionalt Utviklingsprogram 2003. Møte med kommunene 25.10.02 - Inge Fornes Regionale utv.midler Statsbudsjett/KRD100 mill Fylkes. Egen satsing ca25 mill (finansieres over eget budsjett + uttak fond) I tillegg til dette utviklingstiltak i våre virksomheter 15 mill +

6 Regionalt Utviklingsprogram 2003. Møte med kommunene 25.10.02 - Inge Fornes Næringslivets deltakelse Viktig erkjennelse; overorndet plan- og programarbeid er ikke interessant for enkeltbedrifter – dette er org. Arena Aktiviser enkeltbedrifter på gjennomføring - ”Europakontoret” - Eksportsatsingen - Leverandørutviklingsprosjektet

7 Regionalt Utviklingsprogram 2003. Møte med kommunene 25.10.02 - Inge Fornes Nytt opplegg for regional planlegging Planlovutvalget Ny, mer differensiert og etterspurt planlegging Bort med altomfattende ”5-årsplaner”

8 Regionalt Utviklingsprogram 2003. Møte med kommunene 25.10.02 - Inge Fornes Interkommunale planer Parnerskap- savtaler Regionalt utfordringsdokument Det regionalt utfordringsdokumentet innholder regional analyse og en vurdering av hva en har oppnådd i forhold til tidligere planer nasjonale føringer med en vurdering av disse i lys av regionale forhold. Eller: Inter- kommunale planer Eller: Regional planlegging: Hovedtrekkene i fylkesplanleggingen og forholdet til interkommunale planer Strategisk fylkesplan a)Regionale utfordringer, innsatsområder, mål og retningslinjer b)Ivaretakelse av nasjonale føringer c)Evt. forventninger til sentral stat d)Planoversikt/planbehov e)Retningslinjer for areal og ressursbruk Forpliktelse fra partene i.f.t. Ressursbruk og ansvar i forhold til gjennomføringen av innsatsområdene. Regionalt planprogram Det regionale planprogrammet skal beskrive hvilke regionale spørsmål som skal tas opp gjennom planlegging på regionalt nivå, hva fylkesplanarbeidet bør omfatte og hvordan planleggingen er tenkt organisert og gjennomført. Fylkes- delplan Fylkesdelplaner Handlings- program


Laste ned ppt "Regionalt Utviklingsprogram 2003. Møte med kommunene 25.10.02 - Inge Fornes DNFK - oppsummert Regionalt politisk nivå Arbeidsformen – partnerskapet Forholdet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google