Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

”Investering i fremtiden” - Åpent næringslivsmøte 11.06.08, ”Næringsutvikling” – Levanger næringsselskap AS – Levanger rådhus Investering i fremtiden.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "”Investering i fremtiden” - Åpent næringslivsmøte 11.06.08, ”Næringsutvikling” – Levanger næringsselskap AS – Levanger rådhus Investering i fremtiden."— Utskrift av presentasjonen:

1 ”Investering i fremtiden” - Åpent næringslivsmøte 11.06.08, ”Næringsutvikling” – Levanger næringsselskap AS – Levanger rådhus Investering i fremtiden

2 ”Investering i fremtiden” - Åpent næringslivsmøte 11.06.08, ”Næringsutvikling” – Levanger næringsselskap AS – Levanger rådhus Bakgrunn Samarbeid og samhandel mellom lokale virksomheter er til dels en uutnyttet mulighet Samarbeid og samhandel mellom lokale virksomheter er til dels en uutnyttet mulighet En stor del av verdiskapingen som skjer i Levanger forsvinner i dag ut av kommunen En stor del av verdiskapingen som skjer i Levanger forsvinner i dag ut av kommunen Levangers næringsliv har kompetanse og ressurser til selv å ta ansvar for viktige deler av næringsutviklingen Levangers næringsliv har kompetanse og ressurser til selv å ta ansvar for viktige deler av næringsutviklingen

3 ”Investering i fremtiden” - Åpent næringslivsmøte 11.06.08, ”Næringsutvikling” – Levanger næringsselskap AS – Levanger rådhus Kommersielt investeringsselskap Næringslivet kan gjennom egne ressurser bidra aktivt til å få en forsterket næringsutvikling i Levanger Næringslivet kan gjennom egne ressurser bidra aktivt til å få en forsterket næringsutvikling i Levanger Stille med risikovillig kapital Stille med risikovillig kapital Bidra med næringslivskompetanse Bidra med næringslivskompetanse

4 ”Investering i fremtiden” - Åpent næringslivsmøte 11.06.08, ”Næringsutvikling” – Levanger næringsselskap AS – Levanger rådhus Motivene for å etablere et investeringsselskap Forsterke konkurranseevnen til næringslivet i Levanger Forsterke konkurranseevnen til næringslivet i Levanger Tiltrekke seg attraktivt næringsliv til Levanger Tiltrekke seg attraktivt næringsliv til Levanger Forsterke samarbeidet mellom virksomheter, og mellom næringslivet og kommunen, slik at en samlet sett oppnår forsterket konkurranseevne Forsterke samarbeidet mellom virksomheter, og mellom næringslivet og kommunen, slik at en samlet sett oppnår forsterket konkurranseevne Tiltrekke seg godt kvalifisert arbeidskraft Tiltrekke seg godt kvalifisert arbeidskraft Beholde mer av verdiskapingen i Levanger Beholde mer av verdiskapingen i Levanger Øke muligheten for investeringsstøtte fra Innovasjon Norge Øke muligheten for investeringsstøtte fra Innovasjon Norge

5 ”Investering i fremtiden” - Åpent næringslivsmøte 11.06.08, ”Næringsutvikling” – Levanger næringsselskap AS – Levanger rådhus Organisering Hvem inviteres som aksjonærer; Hvem inviteres som aksjonærer; Foretak med kontoradresse i Levanger, samt privatpersoner med registrert bostedsadresse Levanger. Foretak med kontoradresse i Levanger, samt privatpersoner med registrert bostedsadresse Levanger. Selskapsform og eierposter; Selskapsform og eierposter; Selskapet vil bli organisert som et aksjeselskap. Aksjenes pålydende kr 25.000,-. I tillegg til pålydende verdi vil det bli innkrevd en overkurs som gir selskapet arbeidskapital i en gitt periode. Selskapet vil bli organisert som et aksjeselskap. Aksjenes pålydende kr 25.000,-. I tillegg til pålydende verdi vil det bli innkrevd en overkurs som gir selskapet arbeidskapital i en gitt periode. Selskapet bør ha en minimum aksjebeholdning på kr 2.000.000,-, og det bør søkes å tegnes en del aksjer før selve stiftelsesmøtet. Selskapet bør ha en minimum aksjebeholdning på kr 2.000.000,-, og det bør søkes å tegnes en del aksjer før selve stiftelsesmøtet. Aksjeeier kan i en generalforsamling avgi stemmer for inntil 1/3 av aksjene. Aksjeeier kan i en generalforsamling avgi stemmer for inntil 1/3 av aksjene.

6 ”Investering i fremtiden” - Åpent næringslivsmøte 11.06.08, ”Næringsutvikling” – Levanger næringsselskap AS – Levanger rådhus Samarbeidspartnere Levanger Næringsselskap Levanger Næringsselskap Kompetanse og næringsarealer Kompetanse og næringsarealer InFond InFond Midler og kompetanse Midler og kompetanse Innovasjon Norge Innovasjon Norge Midler og kompetanse Midler og kompetanse Andre investeringsselskaper Andre investeringsselskaper

7 ”Investering i fremtiden” - Åpent næringslivsmøte 11.06.08, ”Næringsutvikling” – Levanger næringsselskap AS – Levanger rådhus Investeringer Selskapet skal kunne investere i virksomheter og prosjekter som bidrar til å øke verdiskapingen i Levanger. Selskapet skal kunne investere i virksomheter og prosjekter som bidrar til å øke verdiskapingen i Levanger. Selskapet skal ha eierposisjoner på minimum 15%, maksimum inntil 50%. Selskapet skal ha eierposisjoner på minimum 15%, maksimum inntil 50%. Tidshorisonten på investeringene skal normalt være 3-7 år. Tidshorisonten på investeringene skal normalt være 3-7 år.

8 ”Investering i fremtiden” - Åpent næringslivsmøte 11.06.08, ”Næringsutvikling” – Levanger næringsselskap AS – Levanger rådhus Økonomi Inntektene i investeringsselskapet Inntektene i investeringsselskapet Verdiutvikling av aksjepost i eiertiden Verdiutvikling av aksjepost i eiertiden Eventuelt utbytte Eventuelt utbytte

9 ”Investering i fremtiden” - Åpent næringslivsmøte 11.06.08, ”Næringsutvikling” – Levanger næringsselskap AS – Levanger rådhus Krav til selskaper det investeres i Det kreves minimum en posisjon i styret Det kreves minimum en posisjon i styret Styremedlemmer skal ha godkjent styrekurs Styremedlemmer skal ha godkjent styrekurs

10 ”Investering i fremtiden” - Åpent næringslivsmøte 11.06.08, ”Næringsutvikling” – Levanger næringsselskap AS – Levanger rådhus Selskapets ledelse Selskapets øverste organ er generalforsamlingen. Selskapets øverste organ er generalforsamlingen. Selskapets styre Selskapets styre Selskapets styreleder skal fronte selskapet utad og foreta den første grovvurdering av mulige investeringer Selskapets styreleder skal fronte selskapet utad og foreta den første grovvurdering av mulige investeringer Styreleder skal være en betalt posisjon. Styreleder skal være en betalt posisjon.

11 ”Investering i fremtiden” - Åpent næringslivsmøte 11.06.08, ”Næringsutvikling” – Levanger næringsselskap AS – Levanger rådhus Interimstyret Terje Skei, Vintex Terje Skei, Vintex Olav M. Salater, Sparebank1 Midt-Norge Olav M. Salater, Sparebank1 Midt-Norge Arnhild Aarøe, Håa Gård Arnhild Aarøe, Håa Gård Trond Thomassen, Normilk Trond Thomassen, Normilk André Vevle, Black Design André Vevle, Black Design Ketil Hveding, Innherred Bygg Ketil Hveding, Innherred Bygg Jan Georg Langset, Innovasjon Norge Jan Georg Langset, Innovasjon Norge Grete Ludvigsen, Levanger Næringsselskap Grete Ludvigsen, Levanger Næringsselskap

12 ”Investering i fremtiden” - Åpent næringslivsmøte 11.06.08, ”Næringsutvikling” – Levanger næringsselskap AS – Levanger rådhus Gode argumenter … Delta i spennende prosjekter med mulighet for avkastning Delta i spennende prosjekter med mulighet for avkastning Involvere egen person/ virksomhet i et profesjonelt nettverk Involvere egen person/ virksomhet i et profesjonelt nettverk Utvikle egen kompetanse Utvikle egen kompetanse Utvikle egen virksomhet Utvikle egen virksomhet Ta medansvar for lokal næringsutvikling Ta medansvar for lokal næringsutvikling Delta i prosjekter en på selvstendig grunnlag ikke har ressurser til å kunne delta i Delta i prosjekter en på selvstendig grunnlag ikke har ressurser til å kunne delta i

13 ”Investering i fremtiden” - Åpent næringslivsmøte 11.06.08, ”Næringsutvikling” – Levanger næringsselskap AS – Levanger rådhus Innbydelse Vil du bli med er det ingenting å vente på… Vil du bli med er det ingenting å vente på… Frist for å melde interesse 1. september 2008 Frist for å melde interesse 1. september 2008 Meld din mulige interesse til; Meld din mulige interesse til; Levangeradvokatene v/ Per Ove Sørholt Levangeradvokatene v/ Per Ove Sørholt E-post pos@levangeradvokatene.no E-post pos@levangeradvokatene.nopos@levangeradvokatene.no Telefax 74080480 Telefax 74080480

14 ”Investering i fremtiden” - Åpent næringslivsmøte 11.06.08, ”Næringsutvikling” – Levanger næringsselskap AS – Levanger rådhus Invester i fremtiden Invester i lokalsamfunnet Invester i egen videreutvikling


Laste ned ppt "”Investering i fremtiden” - Åpent næringslivsmøte 11.06.08, ”Næringsutvikling” – Levanger næringsselskap AS – Levanger rådhus Investering i fremtiden."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google