Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Levanger kommune enhet Bunntekst 1 Orientering til Driftskomiteen 14.11.07 Antall barnehager/eierforhold etc. 8 kommunale (203 barn/ 20,3%) Status for.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Levanger kommune enhet Bunntekst 1 Orientering til Driftskomiteen 14.11.07 Antall barnehager/eierforhold etc. 8 kommunale (203 barn/ 20,3%) Status for."— Utskrift av presentasjonen:

1 Levanger kommune enhet Bunntekst 1 Orientering til Driftskomiteen 14.11.07 Antall barnehager/eierforhold etc. 8 kommunale (203 barn/ 20,3%) Status for barnehageområdet 40 barnehager pr. 14.11.07 (ca. 1000 barn) 8 private fbhg. Nye tilbud: I høst 4 nye familiebarnehager Munkeby gård-og naturbarnehage etablert 25.09.07. Helse Nord-Trøndelag avviklet barnehagedrift, ny privat eier. Under planlegging: Utvidelse Momarka barnehage-desember/januar. 2008 Ruffen Saltkjelen.-januar 2008 Barnehage Kjønstadmarka boligfelt. Barnehage Holåsen- usikkerhet knyttet til fornminner ønske om ertatningstomt. Familiebarnehage tilknyttet gjemble barnehage Ny barnehage Gamle kongevei, i dag familiebarnehage Større utvidelse av eksisterende barnehage

2 Levanger kommune enhet Bunntekst 2 Barnehagedekning 85% dekning. 66% under 3 år (2005 og 2006) (Basert på fødselstall i årskullene) Venteliste Pr. i dag 20-30 barn nesten alle under 3 år Regner med full dekning neste barnehageår dersom foreslåtte tiltak blir gjennomført. Usikkerhet knyttet til rapportering p.g.a mangelfull tilbakemelding fra foreldre/foresatte. Ny lov med forskrifter vil sannsynligvis lage nasjonale normer Forslag om individuell rett til barnehageplass. Satsningsområder: STRATEGI FOR KOMPETANSEUTVIKLING 2007-2010 Nasjonale føringer (rammeplan)samt lokale (lokal rammeplan) LR (Kommunikasjon og språk 2006-2010) Læringsstrategier. Overgang barnehage-skole (samarbeid med Verdal) Spesielle utfordringer: Veilede evt. barnehageetablerere Hvor vil det være behov ? Viktig med tilstrekkelig antall barnehageplasser i sentrum. Overetablering/tilpasninger. Viktig med dialog i forhold til etablerte og evt. nyetablerere. Utvidet åpningstider kvelds/natt helgatilbud. Se dette i sammenheng med Avlastningstilbud. Finansiering- rammetilskudd.

3 Levanger kommune enhet Bunntekst 3 Satsningsområder STRATEGI FOR KOMPETANSEUTVIKLING 2007-2010 Samarbeid kommunale/private. Godt samarbeidsklima kommunale/private bhg. Det er etablert nettverk både for pedagogiske ledere og styrere Kompetansegruppe initierer lokal kompetanseutvikling i samarbeid med styrerne Nasjonale føringer (rammeplan). LR (Kommunikasjon og språk 2006-2010) Læringsstrategier. Overgang barnehage-skole (samarbeid med Verdal)

4 Levanger kommune enhet Bunntekst 4 Spesielle utfordringer Hvor vil det være behov/hva vil være behovet ? Viktig med tilstrekkelig antall barnehageplasser i sentrum. Veilede evt. barnehageetablerere Overetablering/tilpasninger. Viktig med dialog i forhold til etablerte og evt. nyetablerere. Utvidet åpningstider kvelds/natt helgatilbud. Se dette i sammenheng med avlastningstilbud. Finansiering- rammetilskudd.

5 Levanger kommune enhet Bunntekst 5 Tilsyn barnehager Tilsynet utføres ved at barnehagene : Sender rapporter (årsmeldinger, faglig utviklingsarbeid.) Tilsynsbesøk.Alle barnehager besøkes i løpet av en to årsperiode (sml. lokal rammeplan ) Vekt på pedagogisk tilsyn


Laste ned ppt "Levanger kommune enhet Bunntekst 1 Orientering til Driftskomiteen 14.11.07 Antall barnehager/eierforhold etc. 8 kommunale (203 barn/ 20,3%) Status for."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google