Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Status og utfordringer

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Status og utfordringer"— Utskrift av presentasjonen:

1 Status og utfordringer
Fra Verdal Vekst AS til Innherred Vekst AS Felles næringsselskap Levanger – Verdal fra 2005 Status og utfordringer Presentasjon til kommunestyret i Levanger 26. januar 2005

2 Kort om Verdal Vekst AS Utviklingsprogram 2002 – 2007
Mål: 250 nye arbeidsplasser og et robust næringsliv Eierskap: Næringslivet 60 % , Verdal kommune 40 % Administrasjon: 4 ansatte Finansiering: ca 10 mill årlig i 6 år Strategiske satsningsområder: Nyskapende industri – med fokus på den nyskapende og utviklingsvillige delen av eksisterende industri Energi og miljø – ny satsning på anvendt energiteknologi på miljøets premisser, dvs. fornybar energi Kulturbasert forretningsutvikling – med fokus SNK som ”fyrtårn” i et regionalt utviklingsperspektiv Landbruksbasert forretningsutvikling – omstilling til et fremtidsrettet og konkurransedyktig landbruk i regionen

3 Resultat pr. 2004/2005 - 21/2 års drift
Nyetableringer: 24 nye bedrifter ca 120 nye og sikrede arbeidsplasser Utviklingspotensial for disse neste 3-5 år: 150 arb.pl.) Etablering av ”Industriinkubator” og ”Landbruksinkubator” Utviklingsprosesser: Ca 180 prosjekter – innvilget tilskudd ca 21,5 mill. SMB-utvikling, Verdal Industripark (VIP), Fornybar energi – leveranser og FOU, HUNT, IMN, brobygging komp.miljø Tr.heim MittNett, Entreprenørskap i skolen, UngBiz Bidratt til 30 godkjente Skattefunn-søknader i 2003/2004 Tilgang på lokal risikokapital

4 Arbeidsplasser pr. 12/2004 Satsningsområder Mål Realisert Potensial, 5 år Nyskapende industri: Energi og miljø: Kulturbasert forretn.utvikling: Landbruksbasert forretn.utv.: Generell næringsutvikling: Kompetanse – innovasjon: Bolyst – stedsutvikl. – kultur Sum: * *) Herav sikrede arb.pl.: 41 Tallmateriale hentet fra Verdal Veksts prosjektdatabase – basert på 110 innleverte prosjektlederrapporter

5 Bedriftsutvikling og nyetableringer
Eksisterende bedrifter: Røstad Entreprenør Heidenreich AF industrier Ecopro Noteko Økonomi Montørringen Midt-Norsk Stillas Turoteknikk Nord Verdal Bygdeservice Innherred maskinutleie Verdalsmelk Veresfisk Gründerbedrifter: Mechatron IndPro Industriinkubator Midt-Norsk Helikopter Tor Svedjan Laftekledning Proactivum Medical Termalreiser SeaScan Agromarin Eventus Verdal Arrangement SPREK Treningsstudio Mittnett Advokatpraksis med kvinneprofil

6

7 Fakta om Innherred Vekst
Hva: Et verktøy som skal bidra nyskaping og utvikling Hvor: Kommunene Levanger og Verdal, samt regionen omkring Hvordan: Ved å være en aktiv medspiller, og bidra til å realisere muligheter men… Innherred Vekst klarer ikke oppgaven alene Ved å samarbeide skal vi klare å utnytte muligheter og skape vekst

8 Våre eiere Næringslivet 60 % og kommunalt eierskap 40 % fordelt på:
Norske Skog Skogn Aker Verdal HINT Markedsplassen Levanger Verdal Næringsforum Levanger Kommune Verdal Kommune

9 Vår rolle Vi skal være et verktøy for næringslivet
offentlig og privat virksomhet, landbruk og kulturentreprenører Vi ønsker å spille sammen med andre gode krefter for å skape vekst på Innherred Vi skal gi stimulans og utviklingsstøtte, både faglig og økonomisk

10 Hva er våre mål? Bidra til økt verdiskapning og skape minimum 250 nye lønnsomme arbeidsplasser Bidra til å skape et mer robust næringsliv Bidra til at folk ønsker å bosette seg her

11 Vegen videre Kick-Off Levanger 1. februar på Røstad
Presentasjon ovenfor næringslivet i Levanger og Verdal – samarbeid mellom Markedsplassen, Verdal næringsforum og Innherred Vekst SMB Utvikling Levanger Intervju med små og mellomstore bedrifter i Levanger for å avdekke utviklingsmuligheter og vekstpotensial Revidering av strategi Ønsker tett samspill med næringslivet i Levanger

12 Hvor finnes vi? Levanger Verdal Kontakt oss gjerne:
Håkon Den Godes Gate 18 Kontorfellesskap med Markedsplassen Levanger Verdal Vektergata 9 Kontakt oss gjerne: Telefon Hjemmeside:

13 Innherred Vekst Nye strategiske satsninger i 2005
Felles næringsselskap Levanger – Verdal Etablering av Innherred Vekst fra Utvidet eierskap Utvidet finansiering, 2,5 mill fra Levanger kommune Utvidet virksomhetsområde, Levanger og Verdal Innherredsprogram 2005 m/Steinkjer Næringsselskap Tindved Kulturhage – nasjonalt pilotprosjekt Innfond – såkornfond for Innherred Rekruttering - Traineeordning Innherred Reisemålsutvikling Innherred med SNK som fyrtårn ”Innovasjonsnett Innherred” – profilering og samarbeidsarena for innovasjons- og inkubatormiljøene

14 Handlingsplan 2005 Satsningsområder: Nyskapende industri
Energi og miljø – energiteknologi på miljøets premisser Kulturbasert forretningsutvikling Landbruksbasert forretningsutvikling Oppbygging av nettverk og utviklingsprosesser i Levanger Støtteområder: Generell næringsutvikling med fokus på nye arbeidsplasser Kompetanseutvikling og innovasjon Bolyst, stedsutvikling og kultur (Eierskap: Verdal og Levanger kommuner) Økonomisk ramme: ca 12,0 mill Målsetting : 50 nye arbeidsplasser

15 Innherred Vekst Noen prioriterte aktiviteter i 2005
Utgangspunkt: ”Nyskape eksisterende næringsliv” og tilrettelegge for nye entreprenører… Verdal Innovasjonssatsning på industri med inkubatorer som verktøy Fornybar energi (vindkraft, tidevannskraftverk, bioenergi, gass) Videreutvikling av Verdal Industripark (100 bedrifter – 2000 ansatte) Kultur – SNK og etablering av Tinnved Kulturhage Landbruk – ”utstillingsvindu for Landbruk Pluss” Levanger (foreløpig…) Skape nærhet og synlighet – samhandling med Markedsplassen Identifisere vekstpotensial i eksist. næringsliv (SMB utvikling) Gasskraftverk og næringsklynge på Skogn Utvikling av Campus Røstad Levanger Sykehus / HUNT biobank - helserelatert næringsutvikling Landbruk Sentrumsutvikling - bolyst

16 Visjon: ”Innherred - et kraftsenter innen innovasjon og nyskaping”

17 ”Innovasjonsnett Innherred”
FOU, kompetanse - FOU-tjenester - Kompetansenettverk Hint, NTF, HUNT Videregående skoler IT, Media Kunnskapsbaserte næringer 3Dvisualisering Gründerparken, Steinkjer Kunnskapsparken, Steinkjer Industri, Energi Industriutvikling Gründerutv./entreprenørskap Verdal Industripark IndPro Industriinkubator Kultur Kulturbasert forretningsutvikling Kreative næringer Stiklestad Nasj. Kultursenter Tindved Kulturhage, Verdal Landbruk Effektivisering av landbruket Nyskaping i landbruket Landbruksinkubator Ørin Mære Resurssenter Utviklingsaktører: - Innovasjon Norge - NT fylkeskommune - Verdal Vekst AS - Fylkesmannen i NT - Steinkjer Næringsselskap AS

18 Energisatsning på Innherred…
Ilandføring av naturgass til Skogn – Verdal Utvikling av energiklynge i Verdal Industripark gjennom utbygging av gassbasert energinett Scanwind – lokal verdiskapning gjennom utvikling av en konkurransedyktig leverandørindustri (AF Industrier etablert) FOU energi – utvikling av FOU-aktiviteter i Industriparken (feltlab. etc.) nært samarbeid med NTNU/Sintef med fokus på fornybar energi (vindkraft, biogass, tidevann etc.)

19 Innherred – ”felles bo- og arbeidsregion”
Levanger, Verdal, Inderøy, Steinkjer innbyggere Et robust og variert næringsliv Et mangfoldig og sterkt miljø for utvikling og innovasjon En region med muligheter for både utdanning og ”jobb for 2” Rekruttering til felles arbeidsmarked: INTRO – Innherred Traineeordning under etablering Trekke høyt utdannede tilbake til regionen Synliggjøre spennende jobbmuligheter på Innherred

20 ”Innherred som vekstområde” - regionale utfordringer…
Gasskraftverk på Skogn – gass til Innherred Brobygging mellom industrien og kompetanse-miljøene i Trondheim (Sintef/NTNU-etablering på Innherred) Videreutvikle Verdal Industripark – 100 bedrifter og 2000 ansatte – miljøprosjektet Ørin Nord Effektiv samhandling mellom utviklingsmiljøene på Innherred (Innovasjonsnett Innherred, IMN) Tilgang på lokal såkornkapital

21 Takk for oppmerksomheten!


Laste ned ppt "Status og utfordringer"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google